Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovníci

Riaditeľka Ústavu verejnej politiky

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.

miestnosť: A114
tel.: 02/206 69 856
e-mail: emilia.beblavafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 10:30 - 12:00 hod., po predchádzajúcej dohode e-mailom

Sekretariát ústavu

Mgr. Simona Dvorská, PhD.
tajomníčka ústavu

miestnosť: A115
tel.: 02/206 69 865
e-mail: simona.dvorskafses.uniba.sk
úradné hodiny: pondelok - štvrtok 8:45 - 12:30 hod.
                             piatok: 8:30 - 12:15 (online)

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.

miestnosť: A114
tel.: 02/206 69 858
e-mail: katarina.staronovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 13:30-14:30 hod., po predchádzajúcej dohode e-mailom

Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
študijný poradca

miestnosť: A113
tel.: 02/206 69 859
e-mail: matus.sloboda@fses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 13:00 - 15:00 hod., po predchádzajúcej dohode e-mailom

Mgr. Brian Fabo, MA, PhD.

miestnosť: A113
tel.: 02/206 69 859
e-mail: brian.fabofses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 9:00 - 11:00 hod., po predchádzajúcej dohode e-mailom

Mgr. Alexandra Poláková-Suchalová, PhD.

miestnosť: A113
tel.: 02/206 69 859
e-mail: alexandra.suchalovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny:

Ing. Marta Kahancová, PhD.
e-mail: marta.kahancovafses.uniba.sk

Externí pedagógovia

Interní doktorandi

Mgr. Petra Bayerová
e-mail: petra.bayerovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 10:00 - 11:00 hod., po predchádzajúcej dohode e-mailom

Mgr. Artsiom Klunin

miestnosť: A102
e-mail: artsiom.kluninfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: po predchádzajúcej dohode e-mailom

Mgr. Monika Šmeringaiová

miestnosť: A102
e-mail: monika.smeringaiovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: po predchádzajúcej dohode e-mailom

Mgr. Martin Mlynár

miestnosť: A102
e-mail: martin.mlynarfses.uniba.sk
konzultačné hodiny:

Mgr. Patrik Pavlovský

miestnosť: A102
e-mail: patrik.k.pavlovskygmail.com
konzultačné hodiny:

Ing. Dagmar Gombitová

miestnosť: A102
e-mail: dagmar.gombitovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny:

Mgr. Róbert Martin Hudec

miestnosť: A102
e-mail: robert.hudecfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 11:30 - 12:30 hod., po predchádzajúcej dohode e-mailom

Mgr. Nikoleta Sláviková

e-mail: nikoleta.slavikovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny:

Mgr. Nina Šťastná

e-mail: nina.stastnafses.uniba.sk

Mgr. Ľubica Gazdová
e-mail: lubica.gazdovafses.uniba.sk