Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovníci

Riaditeľka Ústavu verejnej politiky

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.

miestnosť: A114
tel.: 02/206 69 856
e-mail: emilia.beblavafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 11:00 - 13:00 hod.

Sekretariát ústavu

Hana Nováková
tajomníčka ústavu

miestnosť: A115
tel.: 02/206 69 865
e-mail: hana.novakovafses.uniba.sk

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.

miestnosť: A114
tel.: 02/206 69 858
e-mail: katarina.staronovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 08:00-09:45 hod.
                                        po dohode e-mailom

Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
študijný poradca

miestnosť: A113
tel.: 02/206 69 859
e-mail: matus.sloboda@fses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 13:00 - 15:00 hod.

doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.

miestnosť: B129
tel.: 02/206 69 830
e-mail: andrej.findorfses.uniba.sk

Mgr. Alexandra Poláková-Suchalová, PhD.

miestnosť: A113
tel.: 02/206 69 859
e-mail: alexandra.suchalovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 11:30 - 13:30hod.

Mgr. MA. Brian Fabo, Phd.

miestnosť: A113
tel.: 02/206 69 859

Interní doktorandi

Mgr. Kristína Hošová
e-mail: kristina.hosovafses.uniba.sk

Mgr. Martin Kollárik
e-mail: kollarik.martinoutlook.com
konzultačné hodiny: utorok 15:30-16:30 hod.

Mgr. Tomáš Malec
e-mail: tomas.malecfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 07:30-08:30 hod.

PhDr. Tomáš Michalek, MA
e-mail: michalek@up.upsav.ak

Mgr. Eva Pavlovičová, Dis.
e-mail: eva.pavlovicovafses.uniba.sk

Mgr. Patrik Pavlovský
e-mail: patrik.k.pavlovskygmail.com

Externí doktorandi

Martin Dubéci, MSc.
e-mail: mdubecigmail.com

Jiří Nintl