Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzity Komenského v Bratislave

Pracovníci

Riaditeľka Ústavu verejnej politiky

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.

miestnosť: A114
tel.: 02/206 69 856
e-mail: emilia.beblavafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 11:00 - 12:00 hod.

Sekretariát ústavu

Zuzana Brlošová
tajomníčka ústavu

miestnosť: C142
tel.: 02/206 69 869
e-mail: zuzana.brlosovafses.uniba.sk

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.

miestnosť: A114
tel.: 02/206 69 858
e-mail: katarina.staronovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 13:00-15:00 hod.
                                        po dohode e-mailom

Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
študijný poradca

miestnosť: A113
tel.: 02/206 69 859
e-mail: matus.sloboda@fses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 09:00 - 11:00 hod.

doc. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.
e-mail: lucia.mokrafses.uniba.sk

Mgr. Zuzana Očenášová, PhD.
e-mail: zuzana.ocenasovagmail.com

JUDr. Marián Giba, PhD.
e-mail: marian.gibaflaw.uniba.sk

Mgr. Alexandra Poláková-Suchalová, PhD.
e-mail: apolakovasuchalovagmail.com

Ing. Marek Radvanský, PhD.
e-mail: marek.radvanskysavba.sk

Mgr. Lucia Šrámková
e-mail: lucia.sramkovamfsr.sk

Mgr. Milan Zeman, PhD.
e-mail: milan.zemansavba.sk

Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.
e-mail: miroslav.stefaniksavba.sk

Interní doktorandi

Mgr. Martin Kollárik
e-mail: kollarik.martinoutlook.com
konzultačné hodiny: utorok 15:30-16:30 hod.

Mgr. Tomáš Malec
e-mail: tomas.malecfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 07:30-08:30 hod.

PhDr. Tomáš Michalek, MA
e-mail: michalek@up.upsav.ak

Mgr. Patrik Pavlovský
e-mail: patrik.k.pavlovskygmail.com

Externí doktorandi

Martin Dubéci, MSc.
e-mail: mdubecigmail.com