Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovníci

Riaditeľka Ústavu verejnej politiky

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.

miestnosť: A114
tel.: 02/206 69 856
e-mail: emilia.beblavafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 13:00 - 15:00 hod., prostredníctvom MS Teams
                                       po dohode e-mailom

Sekretariát ústavu

Bc. Martina Hauzerová
tajomníčka ústavu

miestnosť: A115
tel.: 02/206 69 865
e-mail: martina.hauznerovafses.uniba.sk

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.

miestnosť: A114
tel.: 02/206 69 858
e-mail: katarina.staronovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 15:00-17:00 hod., prostredníctvom MS Teams
                                        po dohode e-mailom

Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
študijný poradca

miestnosť: A113
tel.: 02/206 69 859
e-mail: matus.sloboda@fses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 13:30 - 15:30 hod., prostredníctvom MS Teams
                                       po dohode e-mailom

Mgr. Brian Fabo, MA, PhD.

miestnosť: A113
tel.: 02/206 69 859
e-mail: brian.fabofses.uniba.sk

konzultačné hodiny: pondelok 11:00 - 12:00 hod., prostredníctvom MS Teams
                                      po dohode e-mailom

doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.

miestnosť: B129
tel.: 02/206 69 830
e-mail: andrej.findorfses.uniba.sk

Mgr. Alexandra Poláková-Suchalová, PhD.

miestnosť: A113
tel.: 02/206 69 859
e-mail: alexandra.suchalovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 11:00 - 13:00hod., prostredníctvom MS Teams
                                        po dohode e-mailom

Externí pedagógovia

doc. JUDr. Marián Giba, PhD.

miestnosť: A113
tel.: 02/206 69 859
e-mail: marian.gibaflaw.uniba.sk

Ing. Michal Sedlačko, PhD.

miestnosť: A113
tel.: 02/206 69 859
e-mail: michal.sedlackofh-campuswien.ac.at

Interní doktorandi

Ing. Kristína Hošová

miestnosť: A113
e-mail: kristina.hosovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 11:15 - 13:15 hod., prostredníctvom MS Teams
                                       po dohode e-mailom

Mgr. Artsiom Klunin

miestnosť: A102
e-mail: artsiom.kluninfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 13:00 - 15:00 hod., prostredníctvom MS Teams
                                       po dohode e-mailom

Mgr. Martin Kollarik

e-mail: martin.kollarikfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 13:00 - 15:00 hod., prostredníctvom Skype/telefonicky
                                           po dohode e-mailom

PhDr. Tomáš Michalek, MA.
miestnosť: A102
e-mail: michalek@up.upsav.ak

Ing. Martin Mlynár

miestnosť: A102
e-mail: martin.mlynarfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 12:30 - 13:30 hod.
po dohode mailom

Mgr. Eva Pavlovičová, Dis.

miestnosť: A113
e-mail: eva.pavlovicovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 13:00 - 15:00 hod., prostredníctvom Skype
                                         po dohode e-mailom

Mgr. Patrik Pavlovský

miestnosť: A102
e-mail: patrik.k.pavlovskygmail.com
konzultačné hodiny: utorok 13:00 - 15:00 hod., prostreníctvom Skype
                                        po dohode e-mailom

Ing. Dagmar Gombitová

miestnosť: A102
e-mail: dagmar.gombitovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 11:30 - 13:30 hod., prostredníctvom MS Teams
                                       po dohode e-mailom

Mgr. Róbert Martin Hudec

miestnosť: A102
e-mail: robert.hudecfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 15:00 - 17:00 hod., prostredníctvom MS Teams
                                       po dohode mailom

Mgr. Nikoleta Slavíková

e-mail: nikoleta.slavikovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 13:00 - 15:00 hod., prostredníctvom MS Teams/telefonicky
                                         po dohode mailom

JUDr. Bc. Pavel Štukovský

e-mail: pavel.stukovskyfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: piatok 11:00 - 13:00 hod., prostredníctvom MS Teams
                                        po dohode mailom