Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovníci

Riaditeľka Ústavu verejnej politiky

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.

miestnosť: A114
tel.: 02/206 69 856
e-mail: emilia.beblavafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 11:00 - 13:00 hod.

Sekretariát ústavu

Hana Nováková
tajomníčka ústavu

miestnosť: A115
tel.: 02/206 69 865
e-mail: hana.novakovafses.uniba.sk

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.

miestnosť: A114
tel.: 02/206 69 858
e-mail: katarina.staronovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 08:00-09:30 hod.
                                        po dohode e-mailom

Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
študijný poradca

miestnosť: A113
tel.: 02/206 69 859
e-mail: matus.sloboda@fses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 13:00 - 15:00 hod.

doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.

miestnosť: B129
tel.: 02/206 69 830
e-mail: andrej.findorfses.uniba.sk

Mgr. Alexandra Poláková-Suchalová, PhD.

miestnosť: A113
tel.: 02/206 69 859
e-mail: alexandra.suchalovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 9:00 - 11:00hod.

Externí pedagógovia

Mgr. Brian Fabo, MA., PhD.

miestnosť: A113
tel.: 02/206 69 859
e-mail: fabobriangmail.com

doc. JUDr. Marián Giba, PhD.

miestnosť: A113
tel.: 02/206 69 859
e-mail: marian.gibaflaw.uniba.sk

Externí doktorandi

Mgr. Jiří Nantl, LL.M.