Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovníci

Riaditeľ Ústavu verejnej politiky

Mgr. Matúš Sloboda, PhD.

miestnosť: A113
tel.: 02/206 69 856
e-mail: matus.slobodafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 14:00 - 16:00 hod.

Sekretariát ústavu

PhDr. Tatiana Blahútová, MBA
tajomníčka ústavu

miestnosť: A115
tel.: 02/206 69 865
e-mail: tatiana.blahutova@fses.uniba.sk
úradné hodiny: pondelok  9:00 - 13:00 hod.
                             utorok  9:00 - 13:00 hod.
                             streda  9:00 - 13:00 hod.
                             štvrtok 9:00 - 13:00 hod.
                            

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.

miestnosť: A114
tel.: 02/206 69 856
e-mail: emilia.beblavafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 10:00 - 12:00 hod.

doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.

miestnosť: A114
tel.: 02/206 69 858
e-mail: katarina.staronovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 08:30 - 09:30 hod.
                                     streda 13:00 - 14:00 hod.

Ing. Marta Kahancová, PhD.

miestnosť: A113
tel.: 02/206 69 859
e-mail: marta.kahancovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 13:30 - 15:30 hod.

Martin Mendelski, Ph.D.

miestnosť: A113
tel.: 02/206 69 859
e-mail: martin.mendelskifses.uniba.sk

Externí pedagógovia

prof. JUDr. Marián Giba, PhD.

miestnosť: A113
tel.: 02/206 69 859
e-mail: marian.gibaflaw.uniba.sk

doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.

Interní doktorandi

Mgr. Petra Bayerová

miestnosť: A113
e-mail: petra.bayerovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: po predchádzajúcej dohode e-mailom cez MS Teams

Mgr. Pavol Bors

miestnosť: A102
e-mail: pavol.borsfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 13:30 - 15:30 hod.

Mgr. Artsiom Klunin

miestnosť: A102
e-mail: artsiom.kluninfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: piatok 9:00 - 11:00 hod.,po predchádzajúcej dohode e-mailom cez MS Teams

Mgr. Monika Šmeringaiová

miestnosť: A102
e-mail: monika.smeringaiovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 15:00 - 17:00 hod., po predchádzajúcej dohode e-mailom

Mgr. Tomáš Michálek

miestnosť: A102
e-mail: tomas.michalekfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: po predchádzajúcej dohode e-mailom

Mgr. Róbert Martin Hudec

miestnosť: A113
e-mail: robert.hudecfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: po predchádzajúcej dohode e-mailom