Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovníci

Riaditeľka Ústavu verejnej politiky

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.

miestnosť: A114
tel.: 02/206 69 856
e-mail: emilia.beblavafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 13:00 - 15:00 hod., prostredníctvom MS Teams
                                       po dohode e-mailom

Sekretariát ústavu

Mgr. Simona Dvorská, PhD.
tajomníčka ústavu

miestnosť: A115
tel.: 02/206 69 865
e-mail: simona.dvorskafses.uniba.sk
úradné hodiny: pondelok - štvrtok 9:00 - 12:00 hod.
                             piatok: online

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.

miestnosť: A114
tel.: 02/206 69 858
e-mail: katarina.staronovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 11:30-12:30 hod., prostredníctvom MS Teams
                                        po dohode e-mailom

Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
študijný poradca

miestnosť: A113
tel.: 02/206 69 859
e-mail: matus.sloboda@fses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 14:00 - 16:00 hod., prostredníctvom MS Teams
                                       po dohode e-mailom

Mgr. Brian Fabo, MA, PhD.

miestnosť: A113
tel.: 02/206 69 859
e-mail: brian.fabofses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 12:00 - 13:00 hod., prostredníctvom MS Teams
                                      po dohode e-mailom

Mgr. Alexandra Poláková-Suchalová, PhD.

miestnosť: A113
tel.: 02/206 69 859
e-mail: alexandra.suchalovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 12:00 - 14:00hod., prostredníctvom MS Teams
                                        po dohode e-mailom

Ing. Marta Kahancová, PhD.
e-mail: marta.kahancovafses.uniba.sk

Externí pedagógovia

Interní doktorandi

Mgr. Petra Bayerová
e-mail: petra.bayerovafses.uniba.sk

Mgr. Artsiom Klunin

miestnosť: A102
e-mail: artsiom.kluninfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 11:00 - 12:00 hod., prostredníctvom MS Teams
                                       po dohode e-mailom

Mgr. Monika Michalcová

miestnosť: A102
e-mail: monika.michalcovafses.uniba.sk

Mgr. Martin Mlynár

miestnosť: A102
e-mail: martin.mlynarfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 10:15 - 11:15 hod., po dohode mailom

Mgr. Patrik Pavlovský

miestnosť: A102
e-mail: patrik.k.pavlovskygmail.com
konzultačné hodiny: prostreníctvom Skype, po dohode e-mailom

Ing. Dagmar Gombitová

miestnosť: A102
e-mail: dagmar.gombitovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 10:00 - 11:10 hod., prostredníctvom MS Teams
                                       po dohode e-mailom

Mgr. Róbert Martin Hudec

miestnosť: A102
e-mail: robert.hudecfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: prostredníctvom MS Teams, po dohode mailom

Mgr. Nikoleta Sláviková

e-mail: nikoleta.slavikovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 13:00 - 14:00 hod., prostredníctvom MS Teams/telefonicky, po dohode mailom

Mgr. Nina Šťastná

e-mail: nina.stastnafses.uniba.sk

Mgr. Ľubica Gazdová
e-mail: lubica.gazdovafses.uniba.sk