Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Absolventi/ky

Prihláška do klubu absolventov/iek FSEV UK

Do klubu absolventov/iek sa môže prihlásiť iba reálny/a absolvent/ka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Formulár prihlášky do klubu absolventov: link

Čo môžete očakávať

 • Stretnutie absolventov/iek raz ročne.
 • Prednášku o tom, čo sa dialo v danom roku toho ročníka a kam sa FSEV posunula a aké má plány
 • Možnosť predstaviť sa ako absolvent/ka, ako odborník/čka z praxe, či potenciálny zamestnávateľ/ka alebo spolupracovník/čka FSEV UK
 • Informácie o tom, ako sa stať spolupracujúcim zamestnávateľom/kou
 • informácie o tom, ako sa stať spolupracujúcim odborníkom/čkou z praxe, v rôznych radách FSEV UK (akreditačná rada, študijné rady programov, rada kvality ai.) – prezentovať ako na to (mohlo by to byť aj na webe)
 • Krátke predstavenie pedagogických a výskumných zamestnancov a zamestnankýň a informácia o aktuálnych projektoch
 • Zábavu s hudbou a občerstvením
 • Malé reklamné predmety (odznak FSEV UK)
 • Možnosť kúpiť si/dostať knihy napísané pedagogickým zborom FSEV UK
 • Možnosť otvoriť si stánok, ktorý bude študentom/kám prezentovať Vašu firmu
 • elektronický newsletter o živote na UK

Chcete spolupracovať so FSEV UK ?

Ak máte záujem o spoluprácu, alebo viac informácií o spolupráci so FSEV UK, napíšte nám na absolvent@fses.uniba.sk

 • Spolupráca so FSEV UK v pozícii odborníka/čky z praxe pri tvorbe alebo hodnotení študijných programov.
 • Vyplnenie absolventského dotazníka.
 • Finančne podporiť FSEV UK vo forme daru
 • Darovať knihy do knižnice FSEV UK
 • Prednášať pre študentov FSEV UK

Dotazník pre absolventov/ky FSEV UK

Dajte nám vedieť, ako sa Vám darí.

Raz ročne posielame dotazník pre absolventov prihláseným členom klubu absolventov FSEV UK. Ak máte záujem zapojiť sa, napíšte nám na alumnifses.uniba.sk.