Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Podujatia

Seminár ÚEŠMV: "Motivácie k dobrovoľníctvu a pomoci pri riešení kríz vo V4 krajinách"

Vážený pán / Vážená pani,


Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK si vás dovoľuje srdečne pozvať na seminár na tému:

"Motivácie k dobrovoľníctvu a pomoci pri riešení kríz vo V4 krajinách"

ktorý sa bude konať vo štvrtok, 13. Júna 2024 od 10:00 do 12:00 v seminárnej miestnosti B132 FSEV UK, Mlynské Luhy 4, Bratislava-Prievoz a tiež cez platformu Zoom. Seminár bude spojený s prezentáciou výsledkov výskumného projektu.

O podujatí

Seminár sa koná v rámci medzinárodného výskumného projektu “Motivation for volunteering and to help to solve crises in V4 countries”, ktorý podporil International Visegrád Fund a ktorý realizujú Institút ekonomiky a manažmentu pri Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. v Prahe, Centre for Economic and Regional Studies z Budapešti (HU), Inštitút medzinárodnej ekonomiky pri Ekonomickej univerzite v Poznani (PL) a Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK.
Projekt reaguje na obdobie polykríz posledných rokov, ktoré sa v Európe, prejavuje veľkými migračnými pohybmi a utečeneckými vlnami, ktoré ovplyvňujú postoje obyvateľov k utečencom, vytvárajú priestor pre prejavy sociálneho napätia a tiež vplývajú aj na správanie sa v oblasti dobrovoľníctva a darcovstva. Krajiny V4 zažili v nedávnom období masívny nárast prejavov dobrovoľníckej pomoci, solidarity a angažovania sa pri integrácií odídencov z Ukrajiny. Zároveň sú v našom priestore od migračnej krízy rokov 2014-15 prítomné prejavy rastúceho sociálneho dištancu ako aj vymedzujúcich politík voči migrujúcim ľuďom.
Vychádzajúc z dát z reprezentatívneho zisťovania verejnej mienky v krajinách V4 z októbra a novembra 2023  projekt sa pokúša odpovedať na otázky ako sa prejavuje dobrovoľníctvo a darcovstvo z hľadiska základných sociodemografických parametrov. Aké sú kultúrne, ekonomické či politické faktory podporujúce filantropické správanie, v akých oblastiach môžu byť mimovládne neziskové organizácie užitočné a aké podmienky podporujú  spoluprácu ľudí pri riešení spoločenských problémov.
Prezentovať výsledky projektu budú Andrej Findor a Boris Strečanský, členovia medzinárodného výskumného tímu.

V prípade záujmu o účasť, prosím registrujte sa tu.

Už 16.4.2024 sa na našej fakulte uskutoční Úradnícky JobFair!

Úradnícky Job-Fair predstavuje jedinečnú príležitosť pre našich študentov, aby objavili rozmanitosť a atraktivitu príležitostí vo verejnom sektore. Program podujatia okrem prezentácií pracovných miest v stánkoch zahŕňa aj formálne a neformálne aktivity, ako sú diskusie, interaktívne prezentácie a úradnícka tombola. Chceme študentom umožniť získať prehľad o tom, ako práca v verejnom sektore môže ponúkať široké možnosti pre vašu kariéru, šance pre zaujímavý kariérny rast a prispieť k pozitívnemu spoločenskému dopadu.

Program podujatia:

15:00 - Začiatok prezentácií v stánkoch
17:00 - Otvárací príhovor od dekanky FSEV UK Lucie Mokrá a Renáty Kopperovej z KÚDV
17:05-18:00 - Panelová diskusia: "Čo ponúka práca v verejnom sektore?" Moderuje Róbert Martin Hudec
18:00-18:30 - Prednáška: "Aké sú možnosti práce v Európskych inštitúciách?" prezentovaná Ministerstvom zahraničných vecí a Európskych záležitostí
19:00 - Panelová diskusia: "Prečo štát potrebuje analytické útvary?" Moderuje Katarína Staroňová
20:00 - Úradnícka tombola a ukončenie podujatia

Organizácie, ktoré sa zúčastnia podujatia:

 • Útvar hodnoty za peniaze
 • Inštitút finančnej politiky
 • Inštitút vzdelávacej politiky
 • Inštitút kultúrnej politiky
 • Inštitút pre stratégie a analýzy
 • Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti
 • Protimonopolný úrad
 • Kancelária verejného ochrancu práv
 • Rada pre mediálne služby
 • Výskumná a inovačná autorita
 • Úrad jadrového dozoru
 • Národná agentúra Erasmus+
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
 • Národná banka Slovenska

Každý študent, ktorý sa zúčastní podujatia, obdrží lístok do tomboly s možnosťou vyhrať atraktívne ceny.

Tešíme sa na Vás!

18.11.2018 - TEDx prvýkrát na Univerzite Komenského

Predstavte si deň plný skvelých ľudí, ktorí svojím príbehom dokážu inšpirovať. Ich myšlienky a nápady prinášajú možnosti, ktoré vám predtým ani nenapadli. Úderné pätnásťminútové príspevky v sebe nesú myšlienku alebo odkaz, ktorým rečník neupozorňuje len na svoj úspech alebo šikovnosť. Otvára nám jedinečnú príležitosť zamyslieť sa.

TED je medzinárodná komunita otvorená pre všetkých, ktorí hľadajú hlbšie pochopenie sveta. Jej zakladatelia veria, že sila zaujímavých myšlienok dokáže zmeniť názory, povahy ľudí a nakoniec aj svet k lepšiemu. Prvá TED konferencia v roku 1984 spojila oblasť technológií, zábavy a dizajnu. Dnes sa TED konferencie konajú vo viac než sto jazykoch a zahŕňajú široké spektrum tém – od vedeckých cez ekonomické až po globálne.

Konferencie TEDx fungujú ako samostatné podujatia, ktorých cieľom je podporiť a rozšíriť komunitu TED. A práve tento formát privítame aj na pôde našej univerzity.

V duchu motta „myšlienky hodné šírenia“ plánujeme podujatie, ktoré umožní ľuďom stretnúť a zamyslieť sa. My, študenti a študentky Univerzity Komenského, chceme priviesť na akademickú pôdu zaujímavých rečníkov s nápadmi a inšpiráciami. Chceme vytvoriť príjemnú atmosféru a dopriať svojim rovesníkom, ale i starším kolegom a vyučujúcim, plnohodnotný zážitok z prednášok, podnetné diskusie, príležitosti nadviazať nové vzťahy ale i získať cenné skúsenosti.

Prvý ročník podujatia sa bude niesť v znamení témy Na ceste. Privítame medzi nami niekoľko výnimočných ľudí z oblasti vedy, rodovej rovnosti, techniky, marketingu, umenia a športu. Vystúpi napríklad Ľubica Rozborová, ktorá priblíži témy súvisiace s rodovou rovnosťou a násilím na ženách. Psychológ ale i dobrodruh Aleš Neusar so sebou prinesie postrehy o živote, ktoré získal vďaka svojmu skvelému pozorovaciemu talentu v kombinácii so schopnosťou vystihnúť podstatu. Adriána Kušická sa venuje predaju, obchodu a marketingu vína a otvorí nám tému pravej výroby Bio vína z Veľkého Krtíša. Na stránke www.tedxuniverzitakomenského.sk ako aj na Facebooku budeme postupne odhaľovať mená a témy ďalších inšpiratívnych prednášajúcich. V čase medzi jednotlivými blokmi nás okrem chutného občerstvenia čakajú podnetné diskusie a interaktívne aktivity, ktoré nám pomôžu prekrviť mozog a zároveň si užiť skvelú zábavu.

Podujatie TEDxUniverzitaKomenského sa koná 18. novembra v priestoroch Fakulty sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4. Kapacita podujatia je obmedzená na sto miest, lístky je možné kúpiť na www.tedxuniverzitakomenskeho.sk.

Konferencia Migrácia - výzvy a príležitosti

Konferenciu s názvom „Migrácia – výzvy a príležitosti, Súčasný vývoj, výzvy a udržateľnosť v globálnom a európskom kontexte“ organizuje dňa 14. decembra 2017 v Rektorskej sieni UK na Šafárikovom námestí Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK.

Koná sa pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Slovenskej komisie pre UNESCO.

Na konferencii sa zúčastní aj Marta Cygan z Európskej komisie, John Crowley z UNESCO a Blanka Timurhan z Ministerstva vnútra SR. Popoludní prebehnú panelové diskusie na témy Sociálne a právne konotácie migrácie a Praktické otázky migrácie a začlenenia: odkiaľ a kam smerujeme? Nadobudnuté poznakty.

„Na migráciu sa musíme dívať ako na jav, ktorý tu jednoducho je, a tak ľahko nezmizne. Doterajšia odpoveď medzinárodného spoločenstva je však nedostatočná,“ prízvukoval minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák počas vystúpenia v Rade Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Ženeve.

Vítame iniciatívu OSN v rámci prác na tzv. kompakte o migrácii a chceme svojimi skúsenosťami, odbornými argumentmi a akademickými vedeckými výstupmi prispieť k formovaniu diskusie založenej na argumentoch, ktorá bude mať odporúčania do praxe, reflektujúc slovenské postavenie a skúsenosti.

Pozvánka

<output>

Konferenciu s názvom „Migrácia – výzvy a príležitosti, Súčasný vývoj, výzvy a udržateľnosť v globálnom a európskom kontexte“ organizuje dňa 14. decembra 2017 Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK. Koná sa pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Slovenskej komisie pre UNESCO.

Na konferencii sa zúčastní aj Marta Cygan z Európskej komisie, John Crowley z UNESCO a Blanka Timurhan z Ministerstva vnútra SR.

„Na migráciu sa musíme dívať ako na jav, ktorý tu jednoducho je, a tak ľahko nezmizne. Doterajšia odpoveď medzinárodného spoločenstva je však nedostatočná,“ prízvukoval minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák počas vystúpenia v Rade Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Ženeve.

Vítame iniciatívu OSN v rámci prác na tzv. kompakte o migrácii a chceme svojimi skúsenosťami, odbornými argumentmi a akademickými vedeckými výstupmi prispieť k formovaniu diskusie založenej na argumentoch, ktorá bude mať odporúčania do praxe, reflektujúc slovenské postavenie a skúsenosti.

</output>

<output>

Konferenciu s názvom „Migrácia – výzvy a príležitosti, Súčasný vývoj, výzvy a udržateľnosť v globálnom a európskom kontexte“ organizuje dňa 14. decembra 2017 Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK. Koná sa pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Slovenskej komisie pre UNESCO.

Na konferencii sa zúčastní aj Marta Cygan z Európskej komisie, John Crowley z UNESCO a Blanka Timurhan z Ministerstva vnútra SR.

„Na migráciu sa musíme dívať ako na jav, ktorý tu jednoducho je, a tak ľahko nezmizne. Doterajšia odpoveď medzinárodného spoločenstva je však nedostatočná,“ prízvukoval minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák počas vystúpenia v Rade Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Ženeve.

Vítame iniciatívu OSN v rámci prác na tzv. kompakte o migrácii a chceme svojimi skúsenosťami, odbornými argumentmi a akademickými vedeckými výstupmi prispieť k formovaniu diskusie založenej na argumentoch, ktorá bude mať odporúčania do praxe, reflektujúc slovenské postavenie a skúsenosti.

</output>

3. apríla 2017 - Výstava k 70. výročiu vzniku OSN

Po dvoch rokoch od prvého odhalenia panelovej výstavy s názvom 70. výročie vzniku OSN - Konferencia v San Franciscu (25. apríl - 26. jún 1945) a Slovenská republika v OSN, sa výnimočná výstava vrátila z amerického Houstonu späť na Slovensko.

Unikátne dielo PhDr. Slavomíra Micháleka DrSc., riaditeľa Historického ústavu SAV zdobí od 3. apríla 2017 priestory našej fakulty.

Pozývame všetkých zamestnancov a študentov FSEV UK ako aj Univerzity Komenského, či priaznivcov histórie, aby neváhali a prišli si našu výstavu pozrieť.

Výstava pozostávajúca z 12 panelov v anglickej jazykovej verzii približuje históriu a dobové súvislosti vzniku OSN na konferencii v San Franciscu. Vznikla vďaka spolupráci Odboru kultúrnej diplomacie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.