Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzity Komenského v Bratislave

Podujatia

Konferencia Migrácia - výzvy a príležitosti

Konferenciu s názvom „Migrácia – výzvy a príležitosti, Súčasný vývoj, výzvy a udržateľnosť v globálnom a európskom kontexte“ organizuje dňa 14. decembra 2017 v Rektorskej sieni UK na Šafárikovom námestí Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK.

Koná sa pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Slovenskej komisie pre UNESCO.

Na konferencii sa zúčastní aj Marta Cygan z Európskej komisie, John Crowley z UNESCO a Blanka Timurhan z Ministerstva vnútra SR. Popoludní prebehnú panelové diskusie na témy Sociálne a právne konotácie migrácie a Praktické otázky migrácie a začlenenia: odkiaľ a kam smerujeme? Nadobudnuté poznakty.

„Na migráciu sa musíme dívať ako na jav, ktorý tu jednoducho je, a tak ľahko nezmizne. Doterajšia odpoveď medzinárodného spoločenstva je však nedostatočná,“ prízvukoval minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák počas vystúpenia v Rade Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Ženeve.

Vítame iniciatívu OSN v rámci prác na tzv. kompakte o migrácii a chceme svojimi skúsenosťami, odbornými argumentmi a akademickými vedeckými výstupmi prispieť k formovaniu diskusie založenej na argumentoch, ktorá bude mať odporúčania do praxe, reflektujúc slovenské postavenie a skúsenosti.

Pozvánka

<output>

Konferenciu s názvom „Migrácia – výzvy a príležitosti, Súčasný vývoj, výzvy a udržateľnosť v globálnom a európskom kontexte“ organizuje dňa 14. decembra 2017 Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK. Koná sa pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Slovenskej komisie pre UNESCO.

Na konferencii sa zúčastní aj Marta Cygan z Európskej komisie, John Crowley z UNESCO a Blanka Timurhan z Ministerstva vnútra SR.

„Na migráciu sa musíme dívať ako na jav, ktorý tu jednoducho je, a tak ľahko nezmizne. Doterajšia odpoveď medzinárodného spoločenstva je však nedostatočná,“ prízvukoval minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák počas vystúpenia v Rade Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Ženeve.

Vítame iniciatívu OSN v rámci prác na tzv. kompakte o migrácii a chceme svojimi skúsenosťami, odbornými argumentmi a akademickými vedeckými výstupmi prispieť k formovaniu diskusie založenej na argumentoch, ktorá bude mať odporúčania do praxe, reflektujúc slovenské postavenie a skúsenosti.

</output>

<output>

Konferenciu s názvom „Migrácia – výzvy a príležitosti, Súčasný vývoj, výzvy a udržateľnosť v globálnom a európskom kontexte“ organizuje dňa 14. decembra 2017 Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK. Koná sa pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Slovenskej komisie pre UNESCO.

Na konferencii sa zúčastní aj Marta Cygan z Európskej komisie, John Crowley z UNESCO a Blanka Timurhan z Ministerstva vnútra SR.

„Na migráciu sa musíme dívať ako na jav, ktorý tu jednoducho je, a tak ľahko nezmizne. Doterajšia odpoveď medzinárodného spoločenstva je však nedostatočná,“ prízvukoval minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák počas vystúpenia v Rade Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Ženeve.

Vítame iniciatívu OSN v rámci prác na tzv. kompakte o migrácii a chceme svojimi skúsenosťami, odbornými argumentmi a akademickými vedeckými výstupmi prispieť k formovaniu diskusie založenej na argumentoch, ktorá bude mať odporúčania do praxe, reflektujúc slovenské postavenie a skúsenosti.

</output>

3. apríla 2017 - Výstava k 70. výročiu vzniku OSN

Po dvoch rokoch od prvého odhalenia panelovej výstavy s názvom 70. výročie vzniku OSN - Konferencia v San Franciscu (25. apríl - 26. jún 1945) a Slovenská republika v OSN, sa výnimočná výstava vrátila z amerického Houstonu späť na Slovensko.

Unikátne dielo PhDr. Slavomíra Micháleka DrSc., riaditeľa Historického ústavu SAV zdobí od 3. apríla 2017 priestory našej fakulty.

Pozývame všetkých zamestnancov a študentov FSEV UK ako aj Univerzity Komenského, či priaznivcov histórie, aby neváhali a prišli si našu výstavu pozrieť.

Výstava pozostávajúca z 12 panelov v anglickej jazykovej verzii približuje históriu a dobové súvislosti vzniku OSN na konferencii v San Franciscu. Vznikla vďaka spolupráci Odboru kultúrnej diplomacie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.