Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický senát

Predseda Akademického senátu FSEV UK

Mgr. Ing. Pablo Mariani LL.M, MBA.Ústav aplikovanej psychológie
e-mail:pavel.mariani@fses.uniba.sk

Zoznam členov zamestnaneckej časti

Ing. Miroslava Jánošová, PhD. Podpredsedníčka za zamestnaneckú časť, Ústav ekonómie
e-mail: miroslava.janosova@fses.uniba.sk
prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD. Ústav verejnej politiky
e-mail: emilia.beblava@fses.uniba.sk
Mgr. Dáša Bombjaková, Mphil. PhD. Ústav sociálnej antropológie
e-mail: dasa.bombjakova@fses.uniba.sk
RNDr. Eva Capková, PhD. Ústav mediamatiky
e-mail: eva.capkova@fses.uniba.sk
Mgr. Andrea Figulová, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
e-mail: andrea.figulova@fses.uniba.sk
Mgr. Katarína Greškovičová, PhD. Ústav aplikovanej psychológie
e-mail: katarina.greskovicova@fses.uniba.sk
Mgr. Pavol Hardoš M.A., PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
e-mail: pavol.hardos@fses.uniba.sk

Zoznam členov študentskej časti

Jakub Novotný Podpredseda za študentskú časť, študijný program Verejná politika
e-mail: jakub.novotny@fses.uniba.sk
Nina Bryndzová študijný program Európske štúdiá
e-mail: nina.bryndzova@fses.uniba.sk
Bc. Zuzana Hozlárová študijný program Verejná politika
e-mail: zuzana.hozlarova@fses.uniba.sk
Bc. Viktória Kováčová študijný program Sociálna antropológia
e-mail: viktoria.kovacova@fses.uniba.sk

Zástupcovia FSEV UK v Akademickom senáte UK

   
prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD. Ústav verejnej politiky
Mgr. Juraj Grečnár, PhD. Ústav mediamatiky
Mgr. Bibiana Wertlen, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov

Zoznam členov študentskej časti

Bc. Daniel Farkaš európske štúdiá
Mgr. Alexandra Šurinová psychológia zdravia

Komisie AS FSEV UK

Volebná komisia

Jakub Novotný predseda
Mgr. Dáša Bombjaková, Mphil. PhD.  
RNDr. Eva Capková, PhD.  
Nina Bryndzová  
Viktória Kováčová  

Pedagogická a vedecká komisia

RNDr. Eva Capková, PhD. predsedníčka
prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.  
Mgr. Pavol Hardoš, M.A., PhD.  

Právna komisia

Bc. Zuzana Hozlárová predsedníčka
Mgr. Ing. Pablo Mariani LL.M., MBA  
Mgr. Andrea Figulová, PhD.  

Komisia pre rozpočet a hospodárenie

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD. predsedníčka
RNDr. Eva Capková, PhD.  
Ing. Miroslava Jánošová, PhD.  
Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.