Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický senát

Predseda Akademického senátu FSEV UK

Mgr. Andrej Mentel, PhD.Ústav sociálnej antropológie

Zoznam členov zamestnaneckej časti

PhDr. Andrej Findor, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD. Ústav sociálnej antropológie
PhDr. Radomír Masaryk, PhD. Ústav aplikovanej psychológie
Ing. Veronika Miťková, PhD. Ústav ekonómie
Prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD. Ústav ekonómie
Mgr. Tomáš Profant, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
JUDr. Alexandra Strážnická, LLM, PhD. Výskumné centrum pre ľudské práva

Zoznam členov študentskej časti

Lucia Gallová študijný program Sociálna antropológia
Mgr. Tomáš Malec študijný program Verejná politika
Kamila Potočárová študijný program Európske štúdiá
Miroslava Rosáková študijný program Európske štúdiá

Zástupcovia FSEV UK v Akademickom senáte UK

   
Doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Mgr. Andrea Figulová, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Ing. Veronika Miťková, PhD. Ústav ekonómie
Mgr. Michaela Dénešová Európske štúdia a politiky
Mgr. Tomáš Malec Verejná politika

Komisie AS FSEV UK

Volebná komisia

Lucia Gallová predsedníčka
Mgr. Tomáš Malec  
Miroslava Rosáková  

Pedagogická a vedecká komisia

Ing. Veronika Miťková, PhD. predsedníčka
Mgr. Tomáš Profant, PhD.  
Mgr. Andrej Mentel, PhD.  

Právna komisia

JUDr. Alexandra Strážnická,LLM, PhD. predsedníčka
Mgr. Andrej Mentel, PhD.  
Mgr. Tomáš Malec  

Komisia pre rozpočet a hospodárenie

Mgr. Andrej Mentel, PhD. predseda
Lucia Gallová  
PhDR. Radomír Masaryk, PhD.  
Ing. Veronika Miťková, PhD.