Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Akademický senát

Predseda Akademického senátu FSEV UK

Mgr. Andrej Mentel, PhD.Ústav sociálnej antropológie

Zoznam členov zamestnaneckej časti

PhDr. Andrej Findor, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD. Ústav sociálnej antropológie
Doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. Ústav aplikovanej psychológie
PhDr. Radomír Masaryk, PhD. Ústav aplikovanej psychológie
Ing. Veronika Miťková, PhD. Ústav ekonómie
Prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD. Ústav ekonómie
Mgr. Tomáš Profant, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov

Zoznam členov študentskej časti

Lucia Gallová študijný program Európske štúdiá
Mgr. Tomáš Malec študijný program Európske štúdiá a politiky
Kamila Potočárová študijný program Sociálna antropológia
Miroslava Rosáková študijný program Sociálna antropológia

Zástupcovia FSEV UK v Akademickom senáte UK

   
Doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Mgr. Andrea Figulová, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Ing. Veronika Miťková, PhD. Ústav ekonómie
Mgr. Michaela Dénešová Európske štúdia a politiky
Mgr. Tomáš Malec Verejná politika

Komisie AS FSEV UK

Volebná komisia

Lucia Gallová predsedníčka
Mgr. Tomáš Malec  
Miroslava Rosáková  

Pedagogická a vedecká komisia

Ing. Veronika Miťková, PhD. predsedníčka
Doc. PhDr. Eva Lentovancová, PhD.  
Mgr. Tomáš Profant, PhD.  
Mgr. Andrej Mentel, PhD.  

Právna komisia

PhDr. Radomír Masaryk, PhD. predseda
Mgr. Andrej Mentel, PhD.  
Mgr. Tomáš Malec  

Komisia pre rozpočet a hospodárenie

Mgr. Andrej Mentel, PhD. predseda
Lucia Gallová  
PhDR. Radomír Masaryk, PhD.  
Ing. Veronika Miťková, PhD.