Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický senát

Predseda Akademického senátu FSEV UK

Mgr. Ing. Pablo Mariani LL.M, MBA.Ústav aplikovanej psychológie
e-mail:pavel.mariani@fses.uniba.sk

Zoznam členov zamestnaneckej časti

Ing. Miroslava Jánošová, PhD. Podpredsedníčka za zamestnaneckú časť, Ústav ekonómie
e-mail: miroslava.janosova@fses.uniba.sk
prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD. Ústav verejnej politiky
e-mail: emilia.beblava@fses.uniba.sk
Mgr. Dáša Bombjaková, Mphil. PhD. Ústav sociálnej antropológie
e-mail: dasa.bombjakova@fses.uniba.sk
RNDr. Eva Capková, PhD. Ústav mediamatiky
e-mail: eva.capkova@fses.uniba.sk
Mgr. Andrea Figulová, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
e-mail: andrea.figulova@fses.uniba.sk
Mgr. Katarína Greškovičová, PhD. Ústav aplikovanej psychológie
e-mail: katarina.greskovicova@fses.uniba.sk
Mgr. Pavol Hardoš M.A., PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
e-mail: pavol.hardos@fses.uniba.sk

Zoznam členov študentskej časti

Jakub Novotný Podpredseda za študentskú časť, študijný program Verejná politika
e-mail: jakub.novotny@fses.uniba.sk
Nina Bryndzová študijný program Európske štúdiá
e-mail: nina.bryndzova@fses.uniba.sk
Bc. Zuzana Hozlárová študijný program Verejná politika
e-mail: zuzana.hozlarova@fses.uniba.sk
Bc. Viktória Kováčová študijný program Sociálna antropológia
e-mail: viktoria.kovacova@fses.uniba.sk

Tajomníčka

Nina Bryndzová  

Zástupcovia FSEV UK v Akademickom senáte UK

   
Mgr. Andrea Figulová, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Mgr. Juraj Grečnár, PhD. Ústav mediamatiky
Mgr. Katarína Greškovičová, PhD. Ústav aplikovanej psychológie

Zoznam členov študentskej časti

Daniel Farkaš európske štúdiá
Mgr. Monika Šmeringaiová európske štúdiá a politiky

Komisie AS FSEV UK

Volebná komisia

Jakub Novotný predseda
Mgr. Dáša Bombjaková, Mphil. PhD.  
RNDr. Eva Capková, PhD.  
Nina Bryndzová  
Viktória Kováčová  

Pedagogická a vedecká komisia

RNDr. Eva Capková, PhD. predsedníčka
prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.  
Mgr. Pavol Hardoš, M.A., PhD.  

Právna komisia

Bc. Zuzana Hozlárová predsedníčka
Mgr. Ing. Pablo Mariani LL.M., MBA  
Mgr. Andrea Figulová, PhD.  

Komisia pre rozpočet a hospodárenie

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD. predsedníčka
RNDr. Eva Capková, PhD.  
Ing. Miroslava Jánošová, PhD.  
Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.