Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický senát

Predsedníčka Akademického senátu FSEV UK

RNDr. Eva Capková, PhD.Ústav mediamatiky

Zoznam členov zamestnaneckej časti

Mgr. Dáša Bombjaková, Mphil. PhD. Ústav sociálnej antropológie
Mgr. Matej Butko, PhD. Ústav sociálnej antropológie
Mgr. Andrea Figulová, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Mgr. Katarína Greškovičová, PhD. Ústav aplikovanej psychológie
Mgr. Pavol Hardoš, M. A., PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Ing. Miroslava Jánošová, PhD. Ústav ekonómie
Mgr. Matúš Sloboda, PhD. Ústav verejnej politiky

Zoznam členov študentskej časti

Bc. Zuzana Hozlárová študijný program Verejná politika
Natália Maglione študijný program Európske štúdiá
Jakub Novotný študijný program Európske štúdiá a politiky
Bc. Alexandra Šurinová študijný program Sociálna a pracovná psychológia

Zástupcovia FSEV UK v Akademickom senáte UK

   
Mgr. Andrea Figulová, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Mgr. Juraj Grečnár, PhD. Ústav mediamatiky
Mgr. Katarína Greškovičová, PhD. Ústav aplikovanej psychológie

Zoznam členov študentskej časti

Daniel Farkaš európske štúdiá
Mgr. Monika Šmeringaiová európske štúdiá a politiky

Komisie AS FSEV UK

Volebná komisia

Jakub Novotný predseda
Ing. Miroslava Jánošová, PhD.  
Natália Maglione  
Bc. Alexandra Šurinová  
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.  

Pedagogická a vedecká komisia

Mgr. Matúš Sloboda, PhD. predseda
Mgr. Matej Butko, PhD.  
Ing. Miroslava Jánošová, PhD.  
Mgr. Pavol Hardoš, M.A., PhD.  
Mgr. Katarína Greškovičová, PhD..  

Právna komisia

Bc. Zuzana Hozlárová predsedníčka
Mgr. Pavol Hardoš, M.A., PhD.  
Natália Maglione  

Komisia pre rozpočet a hospodárenie

Mgr. Katarína Greškovičová, PhD. predsedníčka
Mgr. Daša Bombjaková, PhD.  
Ing. Miroslava Jánošová, PhD.  
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.