Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický senát

Predseda Akademického senátu FSEV UK

Mgr. Andrej Mentel, PhD.Ústav sociálnej antropológie

Zoznam členov zamestnaneckej časti

RNDr. Eva Capková, PhD. Výskumné centrum pre ľudské práva
Ing. Miroslava Jánošová, PhD. Ústav ekonómie
Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD. Ústav sociálnej antropológie
PhDr. Radomír Masaryk, PhD. Ústav aplikovanej psychológie
Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD. Ústav aplikovanej psychológie
Mgr. Matúš Sloboda, PhD. Ústav verejnej politiky
Gabriel Weibl, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov

Zoznam členov študentskej časti

Mgr. Michaela Dénešová študijný program Európske štúdiá a politiky
Bc. Rastislav Križan študijný program Európske štúdia a politiky
Mgr. Nikoleta Kuglerová študijný program Aplikovaná psychológia
Mgr. Nikola Vorelová študijný program Aplikovaná psychológia

Zástupcovia FSEV UK v Akademickom senáte UK

   
Doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Mgr. Andrea Figulová, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Ing. Veronika Miťková, PhD. Ústav ekonómie
Mgr. Michaela Dénešová Európske štúdia a politiky
Mgr. Tomáš Malec Verejná politika

Komisie AS FSEV UK

Volebná komisia

Mgr. Matúš Sloboda predseda
RNDr. Eva Capková, PhD.  
Mgr. Nikoleta Kuglerová  

Pedagogická a vedecká komisia

Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD. predsedníčka
RNDr. Eva Capková, PhD.  
Mgr. Michaela Dénešová  
Ing. Miroslava Jánošová, PhD.  
Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD.  
Bc. Rastislav Križan  
Mgr. Nikolta Kuglerová  
Mgr. Andrej Mentel, PhD.  

Právna komisia

Bc. Rastislav Križan predseda
Mgr. Michaela Dénešová  
Mgr. Andrej Mentel, PhD.  

Komisia pre rozpočet a hospodárenie

Ing. Miroslava Jánošová, PhD. predsedníčka
Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD.  
PhDR. Radomír Masaryk, PhD.  
Mgr. Matúš Sloboda