Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický senát

Predseda Akademického senátu FSEV UK

Mgr. Andrej Mentel, PhD.Ústav sociálnej antropológie

Zoznam členov zamestnaneckej časti

Mgr. Martina Baránková, PhD. Ústav aplikovanej psychológie
RNDr. Eva Capková Ústav mediamatiky
Mgr. Pavol Hardoš, M. A., PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Ing. Miroslava Jánošová, PhD. Ústav ekonómie
Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD. Ústav sociálnej antropológie
Mgr. Matúš Sloboda, PhD. Ústav verejnej politiky
Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD. Ústav aplikovanej psychológie

Zoznam členov študentskej časti

Mgr. Bibiána Bajzová študijný program Európske štúdiá a politiky
Bc. Rastislav Križan študijný program Európske štúdia a politiky
Mgr. Nikoleta Kuglerová študijný program Sociálna a pracovná psychológia
Mgr. Nikola Vorelová študijný program Sociálna a pracovná psychológia

Zástupcovia FSEV UK v Akademickom senáte UK

   
Mgr. Michaela Dénešová Výskumné centrum pre ľudské práva
Mgr. Andrea Figulová, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Mgr. Branislav Uhrecký, PhD. Ústav aplikovanej psychológie
Andrii Kuzma študijný program Európske štúdiá
Mgr. Donald Wertlen študijný program Európske štúdiá a politiky

Komisie AS FSEV UK

Volebná komisia

Mgr. Matúš Sloboda, PhD. predseda
RNDr. Eva Capková, PhD.  
Mgr. Nikoleta Kuglerová  
Mgr. Nikola Vorelová  

Pedagogická a vedecká komisia

Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD. predsedníčka
Mgr. Martina Baránková, PhD.  
RNDr. Eva Capková, PhD.  
Ing. Miroslava Jánošová, PhD.  
Bc. Rastislav Križan  
Mgr. Nikoleta Kuglerová  
Mgr. Andrej Mentel, PhD.  
Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD..  

Právna komisia

Bc. Rastislav Križan predseda
Mgr. Bibiána Bajzová  
Mgr. Nikoleta Kuglerová  
Mgr. Andrej Mentel, PhD.  

Komisia pre rozpočet a hospodárenie

Ing. Miroslava Jánošová, PhD. predsedníčka
Mgr. Bibiana Bajzová  
RNDr. Eva Capková, PhD.  
Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD.  
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.