Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

FSEV UK podporuje vyhlásenia UK a FiF UK k záverom komisie na preverenie podozrení na plagiátorstvo na UMB v Banskej Bystrici

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK vždy trvala, trvá a bude trvať na striktnom dodržiavaní akademických štandardov, a to už od úrovne študentských seminárnych prác. Porušovanie akademickej etiky netolerujeme a prísne postihujeme.

Zároveň zdôrazňujeme, že alibizmus a neochota nazývať veci pravými menami nepomôže vysokoškolskému vzdelávaniu, vedeckému výskumu, ani celkovej atmosfére v spoločnosti.

Ako súčasť Univerzity Komenského plne podporujeme vyhlásenie vedenia Univerzity Komenskéhostanovisko Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

Odovzdávanie ocenení výnimočným študentom a pedagógom UK

V pondelok 19. novembra 2018 sa v Aule UK konalo slávnostné odovzdávanie ocenení výnimočným študentkám a študentom, pedagogičkám a pedagógom UK.

Za FSEV UK si z rúk rektora prebral akademickú pochvalu doktorand Mgr. Drahomír Michalko z Ústavu aplikovanej psychológie. V priebehu jedného roka doktorandského štúdia publikoval Mgr. Michalko samostatný článok v časopise Studia Psychologica (Q3, Current Contents, IF=0,511, DOI: 10.21909/sp.2018.01.752) a v spoluautorstve článok v Behavior Research Methods (Q1, Current Contents, IF=3,597, DOI: 10.3758/s13428-018-1131-7).

Ďakovný list si prevzala doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. z Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov. Vo vzdelávacej činnosti reflektuje aktuálne výskumné trendy, výstupy svojich vedeckých i medzinárodných projektov. V študentoch podporuje a rozvíja záujem o výskumy verejnej mienky, politickej participácie a rozvoj tzv. soft skills (kritické myslenie, diskusia na základe argumentov). Jej pedagogický prínos spočíva aj vo využívaní štatistických metód a informačných technológií pri sociologických prieskumoch ako integrálnej súčasti spoločensko-vedného programu Európske štúdiá. Je rešpektovanou odborníčkou pre otázky vnímania SR v EÚ, volebnej účasti vo voľbách do EP a spoluautorkou brandingu Slovenskej republiky. Významne prispieva k pochopeniu európskej agendy a jej priblíženiu jednotlivcom na Slovensku. Pôsobí vo viacerých medzinárodných asociáciách a vysoko kvalifikovane reprezentuje nielen Slovensko, ale aj UK a Fakultu sociálnych a ekonomických vied.

Srdečne blahoželáme.

 

 

<output>

V pondelok 19. novembra 2018 sa o 13.00 hod. v Aule UK uskutoční slávnostné odovzdávanie ocenení výnimočným študentom a pedagógom UK. Podujatie sa už tradične koná pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

Rektor UK odovzdá úspešným študentom UK akademickú pochvalu a pedagógom UK ďakovné listy.

</output>

<output>

V pondelok 19. novembra 2018 sa o 13.00 hod. v Aule UK uskutoční slávnostné odovzdávanie ocenení výnimočným študentom a pedagógom UK. Podujatie sa už tradične koná pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

Rektor UK odovzdá úspešným študentom UK akademickú pochvalu a pedagógom UK ďakovné listy.

</output>

<output>

V pondelok 19. novembra 2018 sa o 13.00 hod. v Aule UK uskutoční slávnostné odovzdávanie ocenení výnimočným študentom a pedagógom UK. Podujatie sa už tradične koná pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

Rektor UK odovzdá úspešným študentom UK akademickú pochvalu a pedagógom UK ďakovné listy.

</output>

<output>

V pondelok 19. novembra 2018 sa o 13.00 hod. v Aule UK uskutoční slávnostné odovzdávanie ocenení výnimočným študentom a pedagógom UK. Podujatie sa už tradične koná pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

Rektor UK odovzdá úspešným študentom UK akademickú pochvalu a pedagógom UK ďakovné listy.

</output>

Stanovisko FSEV UK k oceneniu Science Award nadáciou Eset04. 11. 2019

Nadácia ESET sa ako jedna z mála spoločností na Slovensku venuje podpore vedeckých osobností a pedagógov v našej krajine, ako sami uvádzajú pre...

Termín a postup podávania žiadostí o ubytovanie27. 06. 2019

Termín na podávania žiadostí: 10.7.2019 (16:00) – 19.7.2019 v časti e-ubytovanie na moja.uniba.sk

Konzultácie k prihláškam "SOCIAL IMPACT AWARD"27. 05. 2019

Radi by sme vás oboznámili s možnosťou konzultácií k prihláškam do súťaže Social Impact Award Slovakia 2019 (bit.ly/2M3muRT), kde je možnosť stať sa súčasťou...

Prednáška "Nový life science priemysel" 29. 04. 2019

Prednáška nadväzuje na prednášku „Prečo a ako komercializovať výskum v life science“. Nový life science priemysel predstavíme na príklade mladej úspešnej firmy...

Inkubátor VP UK: jarné workshopy "Social entrepreneurship"22. 03. 2019

Inkubátor Vedeckého parku UK poriada jarné workshopy „Social entrepreneurship“ so zameraním na spoločensky prospešné podnikanie, ktoré sme pripravili v...

Prečo a ako komercializovať výskum v life science ? 12. 02. 2019

Prednáška, ktorú organizuje Inkubátor VP UK v spolupráci s Global Shapers Hub Bratislava. Bližšie informácie o podujatí sú dostupné tu. Pre účasť...

Aktivity Inkubátora VP UK17. 10. 2018

jesenné biznis workshopy v 10-11/2018 viac informácií nájdete TU prvý jesenný biznis workshop „Podnikateľský nápad“ - 23.10.2018 viac informácií nájdete...

Konferencia doktorandiek a doktorandov06. 06. 2018

Dňa 21.6.2018 o 9,00 hod. sa v Aule FSEV UK koná konferencia pod názvom INOVATÍVNY VÝSKUM: KEĎ MLADÍ ROBIA VEDU. Pozvánka Program

Tretí biznis workshop pre študentov UK 30.5.201825. 05. 2018

V stredu 30.5.2018 máme pre teba v našom podnikateľskom Inkubátore vo Vedeckom parku UK pripravený posledný zo série májových biznis workshopov, tentokrát na...

Správy od 1 do 10 z 20
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-20 Ďalšie > Posledné >>

Medzinárodná konferencia Migrácia - výzvy a príležitosti

Migrácia nezačala v posledných desaťročiach. Spolu s priemyselnou revolúciou bola najvýznamnejšou transformatívnou silou na politicky-sociálnej úrovni v 19. storočí. V tomto období dochádzalo v Európe k neporovnateľne vyššej migrácií, ako zažívame dnes. Debata o migrácii však často nie je založená na vedeckých poznatkoch a faktoch, silne prítomné emócie, vášne a politická rétorika obmedzujú  vedecký prístup k tejto problematike.

Snahu vniesť do tejto témy odbornosť a prispieť k formovaniu diskusie založenej na argumentoch reflektuje aj významné podujatie, ktoré sme na Univerzite Komenského hostili. Dňa 14. decembra 2017 organizovala Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied (FSEV UK) konferenciu s názvom Migrácia – výzvy a príležitosti. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) a Slovenskej komisie pre UNESCO.

V Rektorskej sieni UK sa stretli významní predstavitelia slovenských a medzinárodných inštitúcií, ktorí počas dopoludňajších prednášok a popoludňajšieho workshopu prezentovali fakty a skúsenosti s migráciou, integračným procesom a bezpečnostnými otázkami. Konferenciu otvoril rektor UK profesor Karol Mičieta a následne veľvyslanec s osobitným poverením MZVaEZ SR pre migráciu, j.e. Jaroslav Chlebo.

Ako hlavní rečníci sa predstavili Marta Cygan, riaditeľka Oddelenia pre migráciu a azyl, Generálne riaditeľstvo pre vnútorné záležitosti Európskej komisie, John Crowley, vedúci Sekcie pre výskum, politiku a rozvoj, Sekcia spoločenských a humanitných vied UNESCO a Blanka Timurhan, riaditeľka Odboru dokumentaristiky a zahraničnej spolupráce, Migračný úrad MZVaEZ SR.

V rámci všetkých príspevkov odznel spoločný odkaz – migrácia je osobitný fenomén, ktorý nemožno „zaškatuľkovať“, a s ktorým sa musíme naučiť pracovať a žiť. Nie je to proces, ktorý možno zastaviť či ukončiť, je to proces, ktorý sa v rámci vývoja ľudstva, ekonomických a sociálnych zmien deje.

John Crowley považuje za potrebné, zdieľať skúsenosti so sociálnou transformáciou a poukázal na to, že úlohou medzinárodnej organizácie je aj pomôcť štátom v ich individuálnych potrebách. Ako uviedol, „my sami sme vytvorili svet, v ktorom hranice hrajú tak dôležitú úlohu“. Nemali by to byť práve hranice ako striktne inštitucionalizovaný prístup, ale optika ľudských práv, spoločnosti a nás všetkých.

Marta Cygan prezentovala aktuálne kroky EK v tejto oblasti, reflexiu na pripravovaný Globálny kompakt o migrácii ako aj Globálny kompakt o utečencoch. Podľa jej vyjadrenia si EÚ uvedomuje, že „migrácia nie je niečo, čo chceme zastaviť, chceme to však robiť lepšie. Európska únia tomu čelí spoločne.“

Národnú perspektívu a prácu s migrantmi prezentovala Blanka Timurhan. Podľa jej vyjadrenia existuje globálna, európska ale aj národná perspektíva migrácie a azylu. „Migrácia je pre ekonomiku prospešná, ak s ňou pracujeme správne, môžeme z nej ťažiť. Ak nie, môže spôsobiť vážne politické a ekonomické škody.“ Práve preto je dôležité, aby sa o jednotlivých faktoch, súvislostiach, predikciách a dopadoch na ekonomiku i spoločnosť hovorilo a hlavne sa v danej téme pracovalo viacúrovňovo.

V diskusii odzneli viaceré zaujímavé otázky k téme, ako napr. otázka riešenia dohody medzi EÚ a Tureckom ohľadom utečencov, ako sa má medzinárodné spoločenstvo postaviť k eskalujúcemu konfliktu medzi Izraelom a Palestínou s potenciálnou hrozbou nárastu utečencov, a i.

V poobednom paneli vystúpili zástupcovia slovenských organizácií, ktoré v oblasti práce s migrantmi, žiadateľmi o azyl, priamo pracujú. Vstup do problematiky začala Zuzana Števulová, riaditeľka Ligy za ľudské práva. Detailne identifikovala nedostatky súčasného azylového systému a poukázala na aktuálny medzinárodný vývoj v rámci prijímania tzv. globálneho kompaktu. Pohľad na súčasný stav práce s utečencami a žiadateľmi z pohľadu zabezpečenia pozitívneho záväzku prezentovala Petra Achbergerová, riaditeľka Migračného úradu MINV SR.  Poukázala aj na to, že v súčasnosti je žiadostí o azyl najmenej za celú existenciu Slovenskej republiky, a že samotný úrad pokrýva nielen agendu azylu, ale aj integrácie úspešných žiadateľov o azyl. V závere vystúpil Hugo Gloss zo Slovenskej katolíckej charity, ktorá priamo pracuje so žiadateľmi o azyl, osobami s doplnkovou ochranou alebo azylantmi. V rámci migrácie poukázal na to, že je základným ľudským právom právo na ľudskú dôstojnosť, a preto by sme sa nemali iba pýtať, čo štát či EÚ robí v tejto oblasti, ale každý jeden z nás by mohol pomôcť.

Samotná konferencia tak pre účastníkov z akademického priestoru, exekutívnej sféry, diplomacie, ale aj odborníkov z praxe priniesla nielen odborné pohľady, ale aj nové poznatky a výzvy. Migrácia je vlastne adaptačný mechanizmus (a v mnohých prípadoch ten jediný vhodný), a všetci zúčastnení aktéri by sa mali pozerať, aký vplyv bude mať najmä na tých, ktorí sú ňou priamo dotknutí.

Táto konferencia sa uskutočnila ako výstup projektu APVV-16-0540 „Ľudské práva a udržateľný rozvoj v zahraničných vzťahoch EÚ“.

Nová profesorka na FSEV UK

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska včera vymenoval 30 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl. Šesť z nich pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave. Sme hrdí, že je medzi nimi aj naša kolegyňa, skúsená vedkyňa, politologička a jedinečná žena prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.

„Prevziať profesorský dekrét z rúk pána prezidenta Andreja Kisku bola pre mňa osobná aj profesionálna pocta. Povzbudil ma svojím inšpiratívnym príhovorom o tom, ako je potrebné posilniť kvalitu v slovenskom školstve a pobiť sa s priemernosťou. Po čase strávenom na univerzite mi je jasné, že kvalita sa buduje ťažko, ale je pre mňa dôležité vedieť, že človek nie je na to sám. Tomu sa chcem venovať v nasledujúcich rokoch aj so vzácnou pomocou mojich kolegov na Ústave verejnej politiky. Držte nám palce,“ hovorí prof. Sičáková-Beblavá.

Rok 2017 bol pre Fakultu sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského úspešným. 18. mája si z rúk pána prezidenta prevzal menovací dekrét aj náš kolega prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

 

Novovymenovaní profesori Univerzity Komenského v Bratislave:

prof. Ing. Emília Beblavá, PhD., odbor politológia, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., odbor teória a dejiny štátu a práva, Právnická fakulta UK
prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., odbor vnútorné choroby, Lekárska fakulta UK
prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD., odbor vnútorné choroby, Lekárska fakulta UK
prof. MUDr. Renata Péčová, PhD., odbor normálna a patologická fyziológia, Jesseniova lekárska fakulta UK
prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., odbor verejné zdravotníctvo, Jesseniova lekárska fakulta UK


5. december 2017

Doc. Katarína Staroňová si prevzala ocenenie rektora

Rektor Univerzity UK každoročne pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva udeľuje ocenenia pre výnimočných študentov a pedagógov jednotlivých fakúlt. Za Fakultu sociálnych a ekonomických vied si toto ocenenie tento rok prevzala Doc. Staroňová za výnimočne bohatú vedeckú činnosť publikovanú v renomovaných časopisoch, inovatívne pedagogické postupy (napr. simulácia zastupiteľstva, práca s prípadovými štúdiami), popularizačné aktivity (napr. prednášky v Klube úradníkov dobrej vôle, organizovanie diskusných fór na témy štátnej služby, posudzovania vplyvov, public policy book club, atď.), ako i aplikované analýzy. Doc. Staroňová bola členkou pracovnej skupiny pri Úrade vlády, ktorá pripravovala Nový Zákon o štátnej službe (55/2017), ktorý vstúpil do účinnosti 1. Júna 2017, podieľaľa sa i na Stratégii riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe 2015-2020, Stratégii RIA 2020 pri Ministerstve hospodárstva. Počas predsedníctva SR v Európskej Komisii, Doc. Staroňová vypracovala pre pracovnú skupinu EUPAN (European Public Administration Network) analýzu služobného hodnotenia v 30 krajinách EÚ a asociovaných krajinách (Švajčiarsko, Srbsko, Nórsko). Analýza výberových konaní na predsedov súdov v SR viedla k zmene Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu.

 

20. november 2017

Deň otvorených dverí 23. november 2017

Všetkých študentov a študentky, výchovných poradcov a poradkyne, a, samozrejme, aj rodičov pozývame na Deň otvorených dverí Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Naše študentky a študenti spolu s vyučujúcimi Vám ukážu fakultu, jej tajné zákutia a odpovedia na všetky Vaše otázky.

Kedy?

23.novembra 2017 od 10.00 hod.

Čo u nás môžete študovať?
• aplikovaná ekonómia
• európske štúdiá
• mediamatika*
• sociálna a pracovná psychológia
• sociálna antropológia
• verejná politika

Ďalšie fakty o FSEV UK
• Vďaka nášmu systému štúdia – dlhšie hodiny, menej predmetov – získavajú naši študenti kvalitné vzdelanie, na prednáškach je viac priestoru venovať sa problematike do hĺbky, diskutovať a rozvíjať kritické myslenie. Výhodou je aj menej skúšok na konci semestra.
• V areáli fakulty vzniká prvá univerzitná komunitná záhrada Komunitka. Spoločne ju vytvárajú študentky a študenti, vyučujúce a vyučujúci. Slúžiť bude nie len na oddych, ale aj na výučbu či mimoškolské aktivity.
• FSEV Fest – náš vlastný fakultný festival plný zaujímavých diskusií, prominentných hostí, ale aj zábavy a chutného jedla sa koná raz ročne v priestoroch fakulty. Stretnú sa na ňom všetci – vyučujúce a vyučujúci, študentky a študenti aj naše absolventky a absolventi. Príďte sa pozrieť aj Vy 6.12. o 17.00 hod.
• Súčasťou všetkých študijných programov je aj možnosť odbornej stáže či terénneho výskumu.

Kariéra
Naše absolventky a absolventi nachádzajú uplatnenie v medzinárodných organizáciách ako Rada Európy, OBSE, NATO, v inštitúciách EÚ, v think-tankoch regionálnych organizácií, vo výskumných centrách, v analytických odboroch ministerstiev či iných orgánov štátnej správy, v mimovládnych organizáciách alebo akademickom sektore.
Tiež pôsobia v odbornej psychologickej činnosti v rôznych odvetviach spoločenskej praxe, v oblasti personalistiky a ľudských zdrojov, marketingu a konzultačných aktivít či psychologických tréningov, vo finančných inštitúciách, v súkromnom sektore na ekonomických a analytických pozíciách.

Ako sa k nám dostanete?

trolejbusy č. 201 a 202, zastávka Brodná

trolejbus č. 212, zastávka Radničné námestie

 

Tešíme sa na Vás.

Pozývame Vás na vernisáž: Heslá zmĺkli, načúvaj sloganom!

 

Kreatívna dvojica v zložení Martin Majzel a Peter Matis spolu tvorí od roku 2015, kedy, po rokoch strávených ako dizajnéri, založili otvorený kolektív Hogwash.

Vo svojej tvorbe hľadajú rozdiel medzi súčasnosťou a zriadením pred rokom 1989. Ich pracovným postupom je subverzívna afirmácia. Vychádzajú z oslavy vládnúceho systému, poukazujú na jeho úspechy v reálnom živote ľudí. Zaujímajú ich najmä ideologické priania a vízie našich lídrov.

„Tvorba autorov je náhľadom do histórie, prepojením existujúcich spoločenských ukazovateľov a poskytuje priestor pre kritickú reflexiu. Navyše, je osviežením aj pre mladšiu generáciu," hovorí o plánovanej vernisáži dekanka FSEV UK doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

Vernisáž sa koná v utorok 24. októbra o 17.00 h na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského.

Pozvaní sú všetci milovníci umenia a priatelia fakulty.

Tešíme sa na Vás.

Informácie o vernisáži nájdete aj na Facebooku  Heslá zmĺkli, načúvaj sloganom!

Kontaktná osoba: Martina Mášiková, martina.masikovafses.uniba.sk

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 na FSEV UK

Honorabiles, vážená akademická obec, vážené študentky a študenti, kolegyne, kolegovia,

Fakulta sociálnych a ekonomických vied dosiahla v júni 2017 pätnásť rokov od svojho založenia.  Naša fakulta otvorila včera svoje priestory 715-tim študentom bakalárskeho a magisterského štúdia, a takmer 30-tim doktorandom.  

Dovoľte mi pri príležitosti  otvorenia ďalšieho akademického roka uviesť pár informácií o fakulte, jej činnosti, ako aj postavení v spoločnosti a akademickom priestore, no najmä našich víziách a plánoch do ďalšieho akademického roka.

Školstvo, a to aj vrátane vysokých škôl, prechádza náročným obdobím. Chýbajúca komplexná reforma, poddimenzované financovanie, problémy s transparentnosťou v oblasti podpory vedy a výskumu. Stav, keď v našom rezorte máme už 20. ministra od roku 1989, nie je z hľadiska strategického rozvoja lichotivý. V týchto náročných časoch čelíme aj my novým výzvam. Čakajú nás nevyhnutné modifikácie a náročné rozhodnutia, ktoré majú a musia byť predovšetkým na prospech inštitúcie ako takej, ale najmä jej pedagógov, výskumníkov a študentov.

Aj dnes, keď čelíme konkurencii ďalších 35 verejných vysokých škôl na Slovensku, keď bojujeme nielen s klesajúcou demografickou krivkou, obrovskou byrokraciou, no najmä blízkosťou medzinárodnej konkurencie v podobe českých a rakúskych univerzít, práve v tomto okamihu je dôležité neostať stáť na jednom mieste. Nie je našou primárnou úlohou „zachraňovať“, ale rozvíjať sa. Ukázať, že aj na Slovensku a v našich podmienkach máme kvalitných vedcov a vynikajúcich pedagógov. Naše akademické prostredie je porovnateľné s tým, kam odchádza  mnoho mladých ľudí zo Slovenska. Často odchádzajú študovať do zahraničia s nereálnou víziou, ktorá ani nenaplní ich očakávania.

Na našej fakulte pracujú ľudia, ktorí si uvedomujú poslanie, náročnosť svojho povolania a tímového ducha, ktorý je nevyhnutným predpokladom úspechu. Som hrdá, že máme špičkový tím, uznaný Akreditačnou komisiou v roku 2017.

Som tiež hrdá, že k nám prichádzajú kvalitní ľudia, ktorí chcú zanechať stopu v oblasti spoločenských vied – dovoľte mi privítať medzi nami nových profesorov, docentov a odborných asistentov – na Ústave aplikovanej psychológie, na Ústave verejnej politiky, na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov a na Výskumnom centre pre ľudské práva. Tak s nimi, ako aj s ďalšími kolegami pracujeme na akvizícii nových projektov v oblasti vedy, inovatívne poznatky pretavujeme do akreditačných spisov a študijných programov.

A to všetko najmä pre naše študentky a študentov, ktorí svojím prístupom k vzdelaniu poháňajú aj nás pedagógov vpred. Spoločne dokážeme venovať čas diskusiám, spoločným komunitným projektom, ale aj mimoškolským aktivitám. Podarilo sa nám prepojiť všetky študijné programy s praxou – ktorá sa stala integrálnou súčasťou štúdia na fakulte. Odborné stáže a terénne výskumy pripravujú študentov na reálny život, budúcu kariéru, profesionálny rast.

Verím, že pred nami sú ciele, na ktorých môžeme naďalej pracovať, zlepšovať sa v nadnárodnom kontexte a prezentovať svoje výstupy v oblasti vedy. Kvalita našich pracovísk je zreflektovaná v požiadavkách, ktoré kladieme na všetkých zamestnancov. Len kvalitné vedecké projekty, publikované výstupy, ako aj porovnanie v rámci diskusií na výskumných seminároch nám pomôžu nastaviť zrkadlo svojej práci a pokračovať ďalej v tejto ceste kvality, kritickej reflexie a zlepšovania, ako aj zdieľania týchto výsledkov so študentkami a študentmi v rámci pedagogického procesu. Proces učenia a rozvoja, ak má byť kvalitný, je vždy vzájomným procesom.

Aj preto pevne verím, že aktivity, ktoré sme pre Vás a v spolupráci s Vami nachytali v nadchádzajúcich týždňoch – výskumné semináre, jour-fix, prezentácie projektov, medzinárodné konferencie, doktorandskú konferenciu, ako aj menej formálne študentské aktivity FSEV fest, Kvapka krvi, komunitná záhrada či študentský priestor pri bufete VEGET, prinesú priestor pre vzájomné stretnutie sa, diskusiu a posilnia ducha tímovej spolupráce.

Našťastie, naše fakultné otvorené prostredie nám umožňuje realizáciu takýchto aktivít, slobodnú akademickú diskusiu, podporenú argumentmi, zvažovaním alternatív. Takto realizovaná akademická sloboda nám dáva priestor na ďalší rast. Nie vždy je akademický priestor spojený so slobodou, zdravý aktivizmus býva „po spravodlivosti“ potrestaný. U nás však nie. A preto aj pri tejto príležitosti Vás všetkých vyzývam – prichádzajte s nápadmi, vytvárajte vlastné projekty, iniciujte diskusiu – povedzte nám, kam sa chcete posunúť a aký je ďalší pohľad. Teraz máte priestor na získanie takýchto skúseností, aj v študentských či záujmových organizáciách. Pre nás ste partnermi vo vzdelávaní, spolutvorcami smerovania tejto fakulty.

Nehovorím, že to bude ľahké, ale hovorím, že to bude stáť za to.

Možno máme niekedy pocit, že ideme proti prúdu. Prichádzame s inováciami ako prví, zdolávame náročné prekážky a osobne sa vkladáme do boja za kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a vedu. Budujeme efektívnu administratívu a inšpiratívne pracovné prostredie a nie vždy nachádzame pochopenie okolo nás. Vtedy si spomeňme na slová Henryho Forda: Keď ide všetko proti Vám, pamätajte, že aj lietadlo vzlieta proti vetru, nie s ním.

Želám všetkým prítomným správny vietor, veľa motivácie a príjemné, spoločné, tvorivé pracovné a vzdelávacie prostredie!

 

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

Dekanka FSEV UK

 

 

Praktické informácie pre študentov

DOPRAVA

Autobusová stanica (Mlynské nivy) smer FSEV

Nástup na zastávke Autobusová stanica
Výstup na zastávke Brodná

Trolejbusy č. 201 a 202

(cca 10 minút)

 

Hlavná vlaková stanica smer FSEV

Nástup na zastávke Hlavná stanica
Výstup na zastávke Brodná

Trolejbus č. 201

(cca 20 minút)

 

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra (internáty) smer FSEV

Nástup na zastávke Cintorín Slávičie údolie, autobus č. 39
Prestup na zastávke Trnavské mýto, trolejbus č. 201
Výstup na zastávke Brodná

(cca 40 minút)

Cestovné lístky na mestskú hromadnú dopravu si môžete kúpiť v automatoch priamo na zastávkach, alebo v predajniach a stánkoch s dennou tlačou (trafikách).

 

ZÁPIS

Na zápise dostane každý študent preukaz študenta ISIC, ktorý slúži aj ako preukaz k zľavneným cestovným lístkom. S ISIC-om si v prípade záujmu môžete zakúpiť aj predplatné cestovné lístky (električenky) v predajniach Dopravného podniku Bratislava. Zoznam predajných miest nájdete tu.

Termíny zápisu študentov nájdete v harmonograme zápisov.

Ak sa z vážnych dôvodov nemôžete zápisu zúčastniť, môže vás zastúpiť poverená osoba na základne úradne overeného splnomocnenia.

Na zápis si nezabudnite priniesť:

1. občiansky preukaz
2. 1 ks fotografia s rozmermi 4,5 x 6,0 cm
3. súhlas s osobnými údajmi pre partnerov
4. úradne overenú kópiu rodného listu
5. úradne overenú kópiu sobášneho listu (vydaté uchádzačky o štúdium, aj tie, ktoré absolvovali Bc. stupeň na FSEV UK)
6. u študentov na magisterský stupeň štúdia úradne overené doklady: diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu, ak ste doklady na fakultu doposiaľ nezaslali. Absolventi FSEV UK doložia neoverené kópie dokladov.
7. všetky vyplnené tlačivá, na ktorých potrebujete potvrdiť štúdium, napr. potvrdenie o návšteve školy, na rodinné prídavky, na dopravu.

Pokyny k zápisu nájdete aj tu.

Tlačivá nájdete tu.

 

Tešíme sa na vás

FSEV UK