Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia

Mgr. Andrea Figulová, PhD. predsedníčka

Pedagogická časť

doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. Ústav verejnej politiky
Ing. Veronika Miťková, PhD. Ústav ekonómie
Mgr. Lenka Kostovičová, PhD. Ústav aplikovanej psychológie

Študentská časť

Mgr. Michaela Dénešová  
Mgr. Soňa Kráľová  
Pavla Majirská  
Donald Wertlen