Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia

predseda Mgr. Donald Wertlen, PhD.

Pedagogická časť

doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. Ústav verejnej politiky
Ing. Veronika Miťková, PhD. Ústav ekonómie

Študentská časť

Daniel Farkaš  
Mgr. Veronika Korim  
Tereza Veselá  

Legislatíva

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov