Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia

Mgr. Andrea Figulová, PhD. predsedníčka

Pedagogická časť

doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. Ústav verejnej politiky
Ing. Veronika Miťková, PhD. Ústav ekonómie

Študentská časť

Mgr. Marek Lukačovič  
Mgr. Sandra Ort-Mertlová  
Mgr. Donald Wertlen