Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Akreditačná rada

Akreditačná rada FSEV UK

Predsedníčka rady za študentov

Zuzana Hozlárová

Členky a členovia rady

Doc. Ing. Eduard Hozlár, CSc.

Hana Bilíková – študentka

doc. Mgr. Mgr. Peter Spáč, PhD.

PhDr. Renáta Margitfalviová

Mgr. Danijela Jerotijevic, PhD.

PhD. Mgr. Juraj Marušiak, PhD.

Tajomníčka rady

Mgr. Gabriela Bartalská

Zástupkyňa tajomníčky rady

Mgr. Zuzana Miškóciová

Zasadnutia