Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada

Predsedníčka

Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.dekanka FSEV UK

Interní členovia

Prof. Ing. Emília Beblavá, PhD. Ústav verejnej politiky
Doc. Mgr. Juraj Buzalka, PhD. Ústav sociálnej antropológie
Doc. PhDr. Andrej Findor, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Prof. Mgr. Júlia Kanovská-Halamová, PhD. Ústav aplikovanej psychológie
Prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD. Ústav sociálnej antropológie
Doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. Ústav aplikovanej psychológie
Doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, PhD. Ústav ekonómie
Doc. PaeDr. Pavol Parenička, CSc. Ústav mediamatiky
Prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD. Ústav ekonómie
Doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc. Ústav sociálnej antropológie
Doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc. Ústav aplikovanej psychológie
Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. Ústav verejnej politiky

Externí členovia

Prof. PhDr. Alexander Duleba, CSc. Prešovská Univerzita, Filozofická fakulta, Inštitút politológie
Doc. PaeDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD. ÚEP SAV Bratislava
Prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc. Paneurópska vysoká škola, Bratislava
Prof. Martin Kahanec, PhD. Central European University Budapešť, School of Public Policy, Maďarsko
Prof. Steven Saxonberg, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Doc. Mgr. Peter Spáč, PhD. Masarykova Univerzita v Brne, Fakulta sociálních studií