Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Vedecká rada

Predsedníčka

Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.dekanka FSEV UK

Interní členovia

Prof. Ing. Emília Beblavá, PhD. Ústav verejnej politiky
Doc. Mgr. Juraj Buzalka, PhD. Ústav sociálnej antropológie
Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. Ústav aplikovanej psychológie
Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Doc. Mgr. Júlia Kanovská-Halamová, PhD. Ústav aplikovanej psychológie
Prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD. Ústav sociálnej antropológie
Doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, PhD. Ústav ekonómie
Prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD. Ústav ekonómie
Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD. Ústav aplikovanej psychológie
Doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc. Ústav sociálnej antropológie
Prof. Steven Saxonberg, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov

Externí členovia

Prof. PhDr. Peter Halama, PhD. ÚEP SAV Bratislava, Trnavská univerzita v Trnave
Doc. Mgr. MA. Ivan Chorvát, CSc. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc. Paneurópska vysoká škola, Bratislava
Prof. Martin Kahanec, PhD. Central European University Budapešť, School of Public Policy, Maďarsko
Prof. Dr. Štefan Volner, DrSc. TU Alexandra Dubčeka v Trenčíne