Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada

Predsedníčka

prof. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.dekanka FSEV UK

Interní členovia

Meno, priezvisko, tituly Pozícia členky/člena Pracovisko Link/info
Prof. Ing. Emília Beblavá, PhD. interná členka FSEV UK - Ústav verejnej politiky Odbor: Politické vedy
Doc. Mgr. Juraj Buzalka, PhD. interný člen FSEV UK - Ústav sociálnej antropológie Obor: Sociológia a sociálna antropológia
Doc. Ing. Tomáš Domonkos, PhD. interný člen FSEV UK - Ústav ekonómie Odbor: Ekonómia a manažment
Prof. Mgr. Andrea Gecková Madarasová, PhD. interná členka FSEV UK - Ústav aplikovanej psychológie Odbor: Psychológia
Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. interná členka FSEV UK - Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Odbor: Politické vedy
Prof. Mgr. Júlia Kanovská-Halamová, PhD. interná členka FESV UK - Ústav aplikovanej psychológie Odbor: Psychológia
Prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD. interný člen FSEV UK - Ústav sociálnej antropológie Odbor: Sociológia a sociálna antropológia
Doc. Mgr. Marcela Katuščáková, PhD. interná členka FSEV UK - Ústav Mediamatiky Odbor: Knižničné a mediálne štúdiá
Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. interná členka FSEV UK - Ústav aplikovanej psychológie Odbor: Psychológia
Doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc. interný člen FSEV UK - Ústav ekonómie Odbor: Ekonómia a manažment

Externí členovia

Meno, priezvisko, tituly Pozícia členky/člena Pracovisko Link/info
Doc. PaeDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD. externá členka Ústav experimentálnej psychológie SAV Odbor: Psychológia
Prof. Martin Kahanec, PhD. externý člen Central European University, Viedeň Odbor: politické vedy/ekonómia
Mgr. Barbara Lášticová, PhD. externá členka Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV Odbor: Psychológia
Doc. Mgr. Peter Spáč, PhD. externý člen Masarykova Univerzita v Brne, Fakulta sociálních věd Odbor: Politológia
Ing. Miroslav Štefánik, PhD. externý člen Ekonomický ústav SAV Odbor: Ekonómia a manažment