Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada

Predsedníčka

Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.dekanka FSEV UK

Interní členovia

Prof. Ing. Emília Beblavá, PhD. Ústav verejnej politiky
Doc. Mgr. Juraj Buzalka, PhD. Ústav sociálnej antropológie
Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Doc. Mgr. Júlia Kanovská-Halamová, PhD. Ústav aplikovanej psychológie
Prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD. Ústav sociálnej antropológie
Doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, PhD. Ústav ekonómie
Doc. PaeDr. Pavol Parenička, CSc. Výskumné centrum pre ľudské práva
Prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD. Ústav ekonómie
Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD. Ústav aplikovanej psychológie
Doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc. Ústav sociálnej antropológie
Doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc. Ústav aplikovanej psychológie
Prof. Steven Saxonberg, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. Ústav verejnej politiky

Externí členovia

Doc. PaeDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD. ÚEP SAV Bratislava
Doc. PhDr. Tomáš Katrňák, PhD. Masarykova univerzita, Fakulta sociálnych studií, Brno, ČR
Prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc. Paneurópska vysoká škola, Bratislava
Prof. Martin Kahanec, PhD. Central European University Budapešť, School of Public Policy, Maďarsko
Prof. Dr. Štefan Volner, DrSc. TU Alexandra Dubčeka v Trenčíne