Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Etická komisia

Etická komisia

doc. Ing. Tomáš Domonkos, PhD. Ústav ekonómie
doc. PhDr. Andrej Findor, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
doc. PhDr. Juraj Podoba, PhD. Ústav sociálnej antropológie
doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. Ústav verejnej politiky
Ing. Lukáš Vartiak, PhD. Ústav mediamatiky
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD Ústav aplikovanej psychológie