Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Etická komisia

Etická komisia

Ing. Tomáš Domonkoš, PhD. Ústav ekonómie
doc. PhDr. Andrej Findor, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
doc. PhDr. Juraj Podoba, PhD. Ústav sociálnej antropológie
dos. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. Ústav verejnej politiky
JUDr. Alexandra Strážnická, PhD., LL.M. Výskumné centrum pre ľudské práva