Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Etická komisia

Etická komisia

prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD. predsedníčka
Ing. Miroslava Jánošová, PhD. Ústav ekonómie
doc. PhDr. Andrej Findor, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Mgr. Katarína Očková, PhD. Ústav sociálnej antropológie
doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. Ústav verejnej politiky
Ing. Lukáš Vartiak, PhD. Ústav mediamatiky
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD Ústav aplikovanej psychológie

Legislatíva a tlačivá

Vnútorný predpis č. 5/2022 - Rokovací poriadok Etickej komisie FSEV UK

Vzorové dokumenty

V prípade, že žiadate o súhlas Etickej komisie podľa štandardov etiky výskumu pri záverečnej práci, vyplňte online formulár tu

V prípade, že žiadate o posúdenie súladu výskumného projektu s etickými štandardmi, vyplňte online formulár tu

V prípade, že žiadate o posúdenie etiky výskumu v záverečnej práci pre účely jej budúceho publikovania, vyplňte online formulár tu