Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

Vedenie fakulty je užším poradným orgánom dekanky. Členmi vedenia sú prodekani a tajomníčka fakulty. Prerokúva operatívne záležitosti vedenia fakulty vyžadujúce kolektívne prerokovanie.

Dekanka fakulty

doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.

miestnosť: C 147
tel.: +421-2-206 69 801
e-mail:lucia.mokrafses.uniba.sk

Prodekani fakulty

Mgr. Kristína Janková, PhD. - prodekanka pre štúdium

miestnosť: B125
tel: 02/206 69 821
e-mail: kristina.jankovafses.uniba.sk

JUDr. Alexandra Strážnická, PhD., LL.M. - prodekanka pre zahraničné veci a rozvoj

miestnosť: C140
tel.: 02/206 69 831
e-mail: alexandra.straznickafses.uniba.sk

Tajomníčka fakulty

JUDr. PaedDr. Petra Pernišová

miestnoť: C145
tel.: 02/206 69 803
e-mail: petra.pernisovafses.uniba.sk