Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

Vedenie fakulty je užším poradným orgánom dekanky. Členmi vedenia sú prodekani a tajomníčka fakulty. Prerokúva operatívne záležitosti vedenia fakulty vyžadujúce kolektívne prerokovanie.

Dekanka fakulty

doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.

miestnosť: C 147
tel.: +421-2-206 69 801
e-mail:lucia.mokrafses.uniba.sk

Prodekani fakulty

Mgr. Kristína Janková, PhD. - prodekanka pre štúdium

miestnosť: B125
tel: 02/206 69 821
e-mail: kristina.jankovafses.uniba.sk

doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc. - prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

miestnosť: C 204
tel.: 02/206 69 851
e-mail: juraj.podobafses.uniba.sk
úradné hodiny

JUDr. Alexandra Strážnická, PhD., LL.M. - poverená zabezpečovaním agendy ZVaR

miestnosť: C139
tel.: 02/206 69 832
e-mail: alexandra.straznickafses.uniba.sk

Tajomníčka fakulty

Ing. Alena Čirková

miestnosť: C 145
tel.: 02/206 69 803
e-mail: alena.cirkovafses.uniba.sk