Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

Vedenie fakulty je užším poradným orgánom dekanky. Členmi vedenia sú prodekani a tajomníčka fakulty. Prerokúva operatívne záležitosti vedenia fakulty vyžadujúce kolektívne prerokovanie.

Dekanka fakulty

doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.

miestnosť: C 147
tel.: +421-2-206 69 801
e-mail:lucia.mokrafses.uniba.sk

Prodekani fakulty

Prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD. - prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť

miestnosť: A109
tel.: 02/206 69 857
e-mail: renata.pitonakovafses.uniba.sk

Mgr. Donald Wertlen, PhD. - prodekan pre štúdium

miestnosť: C139
tel.: 02/206 69 832
e-mail: donald.wertlenfses.uniba.sk

Tajomníčka fakulty

JUDr. PaedDr. Petra Pernišová

miestnoť: C145
tel.: 02/206 69 803
e-mail: petra.pernisovafses.uniba.sk