Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Prečo študovať na FSEV?

FSEV UK patrí počtom študentov k menším fakultám. Aj vďaka tomu je atmosféra veľmi priateľská, študenti u nás nie sú len anonymné čísla. Spolu s vyučujúcimi majú mnoho príležitostí na debaty, nielen počas prednášok, ale aj na rôznych podujatiach, ktoré sa na našej fakulte pravidelne konajú.

Vďaka nášmu systému štúdia – dlhšie hodiny, menej predmetov – získavajú naši študenti kvalitné vzdelanie, na prednáškach je viac priestoru venovať sa problematike do hĺbky, diskutovať a rozvíjať kritické myslenie. Výhodou je aj menej skúšok na konci semestra.

Na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK prebieha výučba v anglickom jazyku, no i na ostatných ústavoch sa v angličtine vyučujú viaceré predmety. Prednášok sa pravidelne zúčastňujú hosťujúci profesori a lektori zo zahraničia.

Naši študenti majú možnosť rozvíjať svoje vedomosti a skúsenosti a naučiť sa, ako ich využiť v pracovnom, ale aj súkromnom živote. Široká ponuka stáží na Slovensku i v zahraničí je benefitom pre všetkých našich študentov. Študenti FSEV UK sú špičkovo pripravení do sveta práce, mnohí si kariéru začínajú budovať už počas štúdia. Fakulta v rámci vedeckej činnosti realizuje významné európske projekty, domáce granty a projekty v spolupráci so súkromným sektorom.

Voľný čas

Vieme, že okrem štúdia a praxe je pre študentov dôležitý aj mimoškolský život. Práve preto u nás prebieha mnoho aktivít a podujatí, na ktorých sa v neformálnej atmosfére stretnú študenti spolu s vyučujúcimi. Súčasťou areálu fakulty je Komunitka – prvá univerzitná komunitná záhrada, ktorá slúži nielen na relax a zábavu, ale aj na vyučovanie a mimoškolské aktivity.

Okrem toho u nás zažijete FSEV Fest – náš vlastný fakultný festival, premietanie filmov spojené s diskusiou EuroCINE, Book club – čítanie kníh spojené s diskusiou. Môžete byť členom študentského spolku a občerstviť sa v našom školskom bufete Veget. Študenti majú možnosť podieľať sa na tvorbe časopisov Public Policy News a Human Rights News. Stačí si len vybrať.

Bazár kníh FSEV UK

Máš záujem o kúpu knihy alebo by si rád predal/a tú svoju? Tak potom bazár kníh na FSEV je to správne miesto pre teba. Neváhaj a followni nás na Instagrame fsev_bazar.knih, kde nájdeš bližšie informácie. 
Bazár kníh je projekt študentiek a študentov sociálnej a pracovnej psychológie FSEV UK, no je prístupní pre študentky a študentov všetkých študijných programov.