Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Rozvrh

Rozvrh na letný semester 2023/2024

Rozvrh je nahodený a schválený v AISe.

Prihlasovanie na rozvrh bude možné od 12.2.2024.

V prípade nejasností pri prihlasovní študentov na rozvrh, postupujte prosím podľa tohto NÁVODU.

 

NEZABUDNITE – pridať si predmet do zápisného listu a prihlásiť ho na rozvrh sú dva samostatné kroky!!!

Keď si predmet prihlásite na rozvrh, ale rozhodnete sa napokon, že naň chodiť nechcete, nestačí si ho len odhlásiť z rozvrhu, ale musíte si ho vymazať aj zo zápisného listu!!!

Na rozvrh si prihlasujete predmet v zostave, ako je uvedený v štud. pláne. Niektoré predmety budú mať totiž viacero seminárnych skupín - vždy to bude uvedené v danom rozvrhom okienku ako SKUPINA 1, SKUPINA 2, SKUPINA 3, či SKUPINA 4. PRIHLASUJETE SA VŽDY LEN NA JEDNU SEMINÁRNU SKUPINU.

Keď odchádzate na Erasmus, na rozvrh sa prihlasovať nemusíte.

Návod

Po zapísaní na predmety v AISe sa študentky a študenti musia aj prihlásiť na rozvrh. To odlišuje „aktívne“ študentky a študentov od tých, ktoré/í vycestujú na Erasmus. Pokiaľ sa neprihlásite na rozvrh, vaše predmety v rozvrhu vidieť nebudete a vyučujúci/vyučujúca Vás nemusia vidieť na prezenčnej listine, ktorá tlačí údaje práve na základe prihlásených na rozvrh a nie zapísaných na predmete.

Pokiaľ ste sa v stanovenom čase (do dvoch týždňov po začiatku semestra) rozhodli zmeniť váš študijný plán, nestačí sa len odhlásiť z rozvrhu, je potrebné si odstrániť predmet zo študijného plánu. Zároveň je potrebné prevziať protokol o zmene študijného plánu na študijnom oddelení.

NÁVOD NA PRIHLASOVANIE PREDMETOV DO AIS2 - FSEV ŠPECIÁL

Rozvrh na zimný semester 2021/2022

Mediamatika

- rozvrh pre mediamatikov a mediamatičky bude komunikovať Ústav, je dostupný od 17.9.2021, aby ste to videli aj v AISe - časy jednotlivých hodín sa môžu mierne upraviť

 

Prihlasovanie na rozvrh bude dostupné dňa 16.9.2021 od 16:00. Pred tým, ako si začnete predmety prihlasovať si prečítajte inštrukcie!  

  1. prečítajte si informácie k organizácii ZS 2021/2022, aby ste vedeli akou formou váš študijný program pôjde - či sa bude učiť komplet online alebo hybridne. Ak sa bude učiť online, pri každom rozvrhovom okienku bude uvedené "online", ak prezenčne - bude tam uvedená miestnosť, v ktorej sa predmet bude učiť. 
  2. Každý predmet sa skladá z výučbových častí - prednáška, seminár/cvičenie, spojená prednáška so seminárom - podľa týchto častí sú tvorené tzv. rozvrhové okienka v AISe. Ak sa predmet skladá z 2P+2S - je to 2x45 minút prednáška a 2x45 seminár. V rozvrhu to budete vidieť ako 2 rozvrhové okienka, každé v rozsahu 2h (=dve akad. hodiny, čistý čas 90 minút). To, ako je tvorený predmet vidíte vo Vašom zápisnom liste alebo v štud. pláne. Prednášky sú povinné, nakoľko sú interaktívne a musíte ich ich prihlásiť na rozvrh. 
  3. Na rozvrh si prihlasujete predmet v zostave, ako je uvedený v štud. pláne. Niektoré predmety budú mať totiž viacero seminárnych skupín - vždy to bude uvedené v danom rozvrhom okienku ako SKUPINA 1, SKUPINA 2, SKUPINA 3, či SKUPINA 4. PRIHLASUJETE SA VŽDY LEN NA JEDNU SEMINÁRNU SKUPINU. Ak sa prihlásite na viac skupín (čiže na viac rozvrhových okienok, ako by ste mali, AIS vám vyhodí chybu. Vtedy si musíte nejaké rozvrhové okienko odhlásiť. 
  4. Všetky študentky a všetci študenti sa prihlasujú na rozvrh samy/i.
  5. predmety ako odborná staž v rozvrhu nie sú, nakoľko sa nevyučujú. 
  6. na AE1 a mgAE nie sú v rozvrhu ani Seminár k BC práci a Diplomový seminár - lebo fungujú formou konzultácií so školteľkou/om
  7. Postupujte podľa návodu na prihlasovanie predmetov na rozvrh hodín - špeciálne pre Fsevkárky a Fsevkárov

Keď odchádzate na Erasmus, na rozvrh sa prihlasovať nemusíte!!!!

Prihlasovanie a odhlasovanie predmetov z rozvrhu hodín je otvorené do 3.10.2021 (ako aj zmena predmetov v zápisnom liste - viď nižšie)