Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Rozvrh

Rozvrh

Inštrukcie k prihlasovaniu na rozvrh na zimný semester 2020/2021

Po zapísaní na predmety v AISe sa študentky a študenti musia aj prihlásiť na rozvrh. To odlišuje „aktívne“ študentky a študentov od tých, ktoré/í vycestujú na Erasmus. Pokiaľ sa neprihlásite na rozvrh, vaše predmety tam vidieť nebudete a vyučujúci/vyučujúca Vás nemusia vidieť na prezenčnej listine, ktorá tlačí údaje práve na základe prihlásených na rozvrh a nie zapísaných na predmete.
Pokiaľ ste sa v stanovenom čase (do dvoch týždňov po začiatku semestra) rozhodli zmeniť váš študijný plán, nestačí sa len odhlásiť z rozvrhu, je potrebné si odstrániť predmet zo študijného plánu. Zároveň je potrebné prevziať protokol o zmene študijného plánu na študijnom oddelení.

Aplikácia VSRH009 je dostupná každému registrovanému používateľovi v Akademickom informačnom systéme: http://ais2.uniba.sk, po prihlásení.

Postup:

  • obr. 1: Zvoliť parametre výberu (nastaviť Filter) - fakulta, akademický rok, semester; potvrdiť (vpravo - tlačítko so šípkou dole).
  • obr. 1: Zvoliť záložku pre druh prehľadu - osoba, miestnosť, stredisko, predmet, študijný program, ...
  • obr. 1: Zvoliť parametre výberu dát (Filter) v konkrétnej záložke; potvrdiť (vpravo - tlačítko so šípkou dole).
  • obr. 1: Označiť príslušný riadok zoznamu, kliknúť na tlačítko Oko; zobrazí sa rozvrh (obr. 2: rozvrh do okienok).
  • obr. 3: Kliknutím na okienko sú dostupné prehľady - zoznam študentov, vyučujúci,...
  • obr. 4: Rozvrh môže byť zobrazený do okienok, alebo ako zoznam akcií.

 

 

Obr.: 1 Obrazovka aplikácie VSRH009
Obr. 2: Rozvrh za miestnosť B120 (do okienok)
Obr. 3 Prehľady dostupné nad oknom rozvrhu
Obr. 4: Rozvrh za študijný program AE