Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Rektorské a dekanské voľno

Informácia o udelení rektorského voľna a dekanského voľna v letnom semestri 2023/2024 na nasledujúce dni:

22. marec 2024 (piatok) v súvislosti s voľbou prezidenta Slovenskej republiky (rektorské voľno)

28. marec 2024 (štvrtok) v súvislosti so sviatkami Veľkej noci (rektorské voľno)

2. apríl 2024 (utorok) v súvislosti so sviatkami Veľkej noci (dekanské voľno)

5. apríl 2024 (piatok) v súvislosti s druhým kolom voľby prezidenta Slovenskej republiky (rektorské voľno)

Obhajoby dizertačných prác v akademickom roku 2023/2024

Študijný program Európske štúdiá a politiky

Sven Erik Krüger, LL.M. - 26.06.2024 o 09:00 hod., prostredníctvom aplikácie MS Teams
Link na MS Teams

Mgr. Robert Martin Hudec - 25.06.2024 o 10:00 hod., hybridne v miestnosti B132 a prostredníctvom aplikácie MS Teams
Link na MS Teams

Mgr. Nikoleta Slavíková - 20.03.2024 o 14:30 hod., hybridne v miestnosti A012 a prostredníctvom aplikácie MS Teams
Link na MS Teams

Mgr. Raman Herasimau - 20.03.2024 o 13:00 hod., hybridne v miestnosti A012 a prostredníctvom aplikácie MS Teams
Link na MS Teams

M.A. Ahmad Ismail Tahir – 29.2.2024 o 14:30 hod., hybridne v miestnosti A012 a prostredníctvom aplikácie MS Teams
Link na MS Teams

M.Sc.  Stefan Nisch – 29.2.2024 o 13:00 hod., hybridne v miestnosti A012 a prostredníctvom aplikácie MS Teams
Link na MS Teams

Patrik Pavlovský, MA - 09.01.2024 o 09:00 hod., v miestnosti A012 a prostredníctvom aplikácie MS Teams
Link na MS Teams

Obhajoby dizertačných prác v akademickom roku 2022/2023

Študijný program Psychológia zdravia

Mgr. Viktoria Sunyík - 25.08.2023 o 08:00 hod., hybridnou formou v priestoroch A012 alebo prostredníctvom MS Teams
Link na MS Teams

Mgr. Kristína Mrázková - 25.08.2023 o 08:00 hod., hybridnou formou, v priestoroch C042 alebo prostredníctvom MS Teams
Link na MS Teams

Mgr. Viktória Vráblová - 25.08.2023 o 10:00 hod., hybridnou formou, v priestoroch C042 alebo prostredníctvom MS Teams
Link naMS Teams

Mgr. Henrieta Ševčíková - 24.08.2023 o 08:00 hod., hybridnou formou, v priestoroch A012 alebo prostredníctvom MS Teams
Link na MS Teams

Mgr. Mária Šuľová - 24.08.2023 o 10:00 hod., hybridnou formou, v priestoroch A012 alebo prostredníctvom MS Teams
Link na MS Teams

Študijný program Európske štúdiá a politiky

Mgr. Danijela Čanji - dňa 23.08.2023 o 08:30 hod., prostredníctvom MS Teams
Link na MS Teams

Mgr. Mária Hodorovská - dňa 23.08.2023 o 10:30 hod., prostredníctvom MS Teams
Link na MS Teams

Mgr. Anton Gazarek - dňa 23.08.2023 o 13:30 hod., prostredníctvom MS Teams
Link na MS Teams

Mgr. Kristína Böhmer - dňa 23.06.2023 o 08:30 hod., prostredníctvom MS Teams
téma: You Can Say That Again ! The Role of Cognitive Authority in the Perception of the EU by the Public
školiteľka: doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.
Link na MS Teams

Obhajoby dizertačných prác v akademickom roku 2021/2022

Európske štúdiá a politiky

PhDr. Lucia Yar  - dňa 22.8.2022 o 8:30 hod, miestnosť B132 FSEV UK
téma: How Do Women Represent Women In The Regime That Steers Away From Democracy? Case Study Of Turkey
školiteľka: doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD. 
Link na MS Teams

 

Mgr. Michaela Grančayová  - dňa 22.8.2022 o 10:00 hod, miestnosť B132 FSEV UK
téma: The Role Of Feminism In The Democratization Processes Within The Arab Spring And Its Aftermath (Case Study Egypt)
Školiteľka: doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Juraj Grečnár  - dňa 22.8.2022 o 11:30 hod, miestnosť B132 FSEV UK
téma: Augmentovaná realita ako nové médium pre distribúciu informácií v európskom kontexte
školiteľ: prof. Ing. Milan Konvit, PhD. 
Link na MS Teams

 

Mgr. Bibiana Wertlen  - dňa 22.8.2022 o 13:30 hod, miestnosť B132 FSEV UK
téma: Human rights reflection in outer space regulation – challenges for new types of actors
školiteľka: doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.
Link na MS Teams 

 

Mgr. Donald Wertlen  - dňa 22.8.2022 o 15:00 hod, miestnosť B132 FSEV UK
téma: Integration Dynamics in the EU Energy Policy – Climate and Energy Nexus
školiteľka: doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.
Link na MS Teams

 

Psychológia zdravia

Mgr. Dóra Belán  - dňa 22.8.2022 o 9:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Rómovia, Slovenskí Maďari a moslimovia očami slovenskej majority: Prepojenie kontaktnej teórie a teórie medziskupinovej hrozby
školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Xenia Daniela Poslon  - dňa 22.8.2022 o 10:30 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Social Normative Approach to Intergroup Attitudes in Adolescent
školiteľka: Mgr. Barbara Lášticová, PhD
Link na MS Teams

 

Mgr. Denisa Hnatkovicová  - dňa 22.8.2022 o 12:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Identifikácia motívov a kontextov pôsobiacich pri vstupe do polyamorie
školiteľ: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Link na MS Teams

 

Mgr. Nikola Synak   - dňa 22.8.2022 o 09:00 hod, miestnosť C042 FSEV UK
téma: Rozlišovanie dôveryhodných a nedôveryhodných správ u adolescentov
školiteľ: doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Jakub Lieskovský   - dňa 22.8.2022 o 10:30 hod, miestnosť C042 FSEV UK
téma: Tréning vedeckého myslenia ako spôsob redukovania epistemologicky nepodložených presvedčení
školiteľka: doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová  Čavojová, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Natália Ondrejková   - dňa 23.8.2022 o 08:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Compassion Fatigue in Helping Professionals
školiteľka: prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD
Link na MS Teams

 

Mgr. Jakub Mihaľo   - dňa 23.8.2022 o 09:30 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Measuring Effectiveness of Using Mobile App for Emotion-Focused Training for Self-Compassion and Self-Criticism
školiteľka: prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD
Link na MS Teams

 

Mgr. Gazaleh Bailey   - dňa 23.8.2022 o 11:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Self-compassion, Self- protection and Self-criticism in emotion focused therapy: facial, vocal and verbal expressions
školiteľka: prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD
Link na MS Teams

 

Mgr. Nikoleta Kuglerová   - dňa 23.8.2022 o 13:00 hod, miestnosť C042 FSEV UK
téma: Súcit a redukcia predsudkov voči LGBT skupine
školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Annamária Antalová  - dňa 23.8.2022 o 14:30 hod, miestnosť C042 FSEV UK
téma: Životný štýl, copingové a študijné stratégie študentov s poruchou pozornosti
školiteľka: doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Nikola Šabíková - dňa 23.8.2022 o 16:00 hod, miestnosť C042 FSEV UK
téma: Sociálne vplyvy na rozhodovanie študentov stredných škôl o štúdiu na vysokej škole
školiteľka: doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
Link na MS Teams

 

 

Dizertačné skúšky v akademickom roku 2023/2024

Študijný program Európske štúdiá a politiky

Maria Nicola Buonocore – dňa 20.5.2024 o 10:00 hod. prostredníctvom MS Teams
Téma: Digitalization and regional economic development. Patterns and progress in the EU lagging regions
Školiteľka: prof. Daniela La Foresta, PhD.
Link na MS Teams

Damon Ajiri – dňa 20.5.2024 o 8:30 hod. prostredníctvom MS Teams
Téma: Securitisation of Russia's war against Ukraine by US officials and the return of Cold War narratives
Školiteľ: Maksym Khylko, PhD.
Link na MS Teams

Adamu Braimah Abille – dňa 2.5.2024 o 9:00 hod. v miestnosti C146 a prostredníctvom MS Teams
Téma: The Nexus between Illicit Financial Flows and Shadow Banking Sector and its Effects on Financial Stability
Školiteľka: Ing. Mária Širaňová, PhD.
Dizertačná skúška je organizovaná hybridnou formou.
Link na MS Teams

Mgr. Petra Bayerová – dňa 31.1.2024 o 09:30 hod. na FSEV UK v miestnosti A012
Téma: Vplyv legislatívnych zmien personálnej politiky na politizáciu vedúcich štátnych zamestnancov v podriadených orgánoch na Slovensku
Školiteľka: doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.
Dizertačná skúška je organizovaná prezenčnou formou.

Dizertačné skúšky v akademickom roku 2022/2023

Mgr. Bianka Karlíková – dňa 25.08.2023 o 10:00 hod. v miestnosti A012
Téma: Percipované zmeny vo vybraných aspektoch kvality života u onkologických pacientov s rakovinou semenníkov
Školiteľka: Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.
Link na MS Teams:

Mgr. Juliána Bujňáková – dňa 25.08.2023 o 11:15 hod. v miestnosti A012
Téma: Konšpiračné presvedčenia, nenormatívne správanie a faktory s tým súvisiace
Školiteľka: PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.
Link na MS Teams

Mgr. Beáta Sobotová – dňa 25.08.2023 o 14:15 hod. v miestnosti A012
Téma: Psychological barriers of pro-environmental behavior and possibilities of their reduction
Školiteľka: doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
Link na MS Teams

Mgr. Dagmar Szitás – dňa 25.08.2023 o 13:00 hod. v miestnosti C042
Téma: Effectiveness of the virtual reality intervention Forest Bathing (Shinrin-yoku), on level of stress, self-criticism, self -compassion, and self-potection
Školiteľka: prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.
Link na MS Teams

Mgr. Lenka Ottingerová – dňa 25.08.2023 o 14:15 hod. v miestnosti C042
Téma: The effect of the Empty Chair virtual reality intervention on stress levels, self-compassion, self-protection, and self-criticism
Školiteľka: prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.
Link na MS Teams

Mgr. Lucia Valjentová – dňa 24.08.2023 o 13:00 hod. v miestnosti A012
Téma: Identifikácia s inštitúciou a well-being: k zdravšiemu prostrediu na univerzitách
Školiteľ: doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
Link na MS Teams

Mgr. Dagmar Majerechová – dňa 24.08.2023 o 14:15 hod. v miestnosti A012
Téma: Well-being žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
Školiteľka: doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
Link na MS Teams

Mgr. Ján Hlodák – dňa 24.08.2023 o 15:30 hod. v miestnosti A012
Téma: Quality of Life in Patients Suffering from Narkolepsy
Školiteľka: prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.
Link na MS Teams

Mgr. Kristína Rankovová – dňa 31.5.2023 o 8:30 hod. v miestnosti A012
Študijný program: európske štúdiá a politiky
Téma: Postcolonial Analysis of the Slovak Global Education Discourse
Školiteľ: doc. Mgr. Tomáš Imrich Profant, PhD.
Dizertačná skúška je organizovaná prezenčnou formou.

Mgr. Miroslav Pažma – dňa 31.5.2023 o 10:00 hod.
Študijný program: európske štúdiá a politiky
Téma: "Do you know your enemy?" Examining the diversity of exclusionary appeals in the narratives of Slovak populist parties
Školiteľ: prof. Steven Saxonberg, PhD.
Link na MS Teams

M.A. Damon Ajiri, LLb, LLM, SJD – dňa 31.5.2023 o 11:30 hod.
Študijný program: európske štúdiá a politiky
Téma: Securitization and Mass Media Propaganda of the USA
Školiteľ: prof. Steven Saxonberg, PhD.
Link na MS Teams

Mgr. Miroslava Kinczer – dňa 18.5.2023 o 11:00 hod. v miestnosti C042
študijný odbor: sociálna antropológia
Téma: Starnutie s asistenciou: vzťah medzi prostredím a osobnou pohodou klientov a klientok zariadenia pre seniorov
Školiteľ: Mgr. Daniel Škobla, PhD.
Dizertačná skúška je organizovaná prezenčnou formou.

Mgr. Ines Herćan – dňa 18.5.2023 o 14:00 hod. v miestnosti C042
študijný odbor: sociálna antropológia
Téma: Rodová dynamika v kontexte migrácie zo Srbska na Slovensko
Školiteľ: doc. Mgr. Juraj Buzalka, PhD.
Link na MS Teams

Mgr. Asia Zaitceva – dňa 18.5.2023 o 15:00 hod. v miestnosti C042
študijný odbor: sociálna antropológia
Téma: Selective mobilities : patterns of distinction among the Russian – speaking emigrants in Vienna
Školiteľ: doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc.
Link na MS Teams

Mgr. Monika Šmeringaiová – dňa 2.5.2023 o 9:00 hod. v miestnosti C146
Téma: The variance of family policies raising the fertility and how it can be explained
Školiteľka: prof. Ing.Emília Beblavá, PhD.
Link na MS Teams

Mgr. Ivana Gondášová – dňa 2.5.2023 o 11:00 hod. v miestnosti C146
Téma: Vplyv dodávok ropy a zemného plynu z Ruskej Federácie na energetickú bezpečnosť EU
Školiteľ: doc. Ing. Tomáš Domonkos, PhD.
Link na MS Teams

Mgr. Lucia Wirthová – dňa 2.5.2023 o 14:00 hod. v miestnosti C146
Téma: Modern Warfare in International Humanitarian Law: The War on Terrorism and Human Rights Protection
Školiteľka: doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.
Link na MS Teams

Dizertačné skúšky v akademickom roku 2021/2022

Mgr. Karin Černickaja  - dňa 22.8.2022 o 14:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Porucha učenia v životných príbehoch mladých dospelých
školiteľka: doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Miroslava Šudila Žilinská  - dňa 22.8.2022 o 15:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Boundaries in Sex  and Sexual Subjectivity in Women: Feminist Relational Discourse Analysis
školiteľ: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Link na MS Teams

 

Mgr. Andrea Čierna  - dňa 22.8.2022 o 16:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Facilitátory a inhibítory zdravej sexuality a sexuálnej spokojnosti
školiteľ: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Link na MS Teams

 

Mgr. Veronika Korim  - dňa 22.8.2022 o 08:00 hod, miestnosť C042 FSEV UK
téma: From Liquid Chips to Collective Immunity: Perception of SARS-CoV-2 Vaccination in Slovakia
školiteľ: doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Viktórie Sunyik  - dňa 22.8.2022 o 13:00 hod, miestnosť C042 FSEV UK
téma: Podpora vedeckej gramotnosti ako spôsob redukovania nepodložených presvedčení o zdraví
školiteľka: doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Martin Výboh - dňa 24.8.2022 o 08:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Väzba na pracovisko a otvorenosť voči zmene
školiteľka: doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Vladimír Koša - dňa 24.8.2022 o 09:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Leadership zameraný na zmysel
školiteľka: doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Michaela Valachová - dňa 24.8.2022 o 10:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Prosociálne a antisociálne črty osobnosti ako prediktory vnímaného zdravia a zdravotného správania: Protektívna úloha sociálneho kapitálu a percepcie rizika
školiteľka: doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
Link na MS Teams

Študijné oddelenie - dovolenka

Do 31. júla sú zamestnanci/kyne štúdijného oddelenia na dovolenke. K vašim emailom sa dostanú začiatkom augusta.

7.7.2022 bude zatvorené Študijné oddelenie

Dňa 7.7.2022 bude z dôvodu promócií absolventiek a absolventov FSEV UK študijné oddelenie zatvorené. 

Informácie pre končiace ročníky 2021/2022

Nový bakalársky program Psychológie

V roku 2021/2022 znovu otvárame bakalársky program Psychológie plne vyučovaný v anglickom jazyku. Viac informácii o programe je možné nájsť na stránke: fsev.sk/psyche/. Prihlášku je možné podať do 31.3.2021 tu: https://e-prihlaska.uniba.sk. Štúdium je spoplatnené sumou 3000 eur za akademický rok. Študenti sú do tohto programu prijímaní bez prijímacích skúšok.

Dizertačné skúšky v akad. roku 2021/2022

Sociálna antropológia

Dušan Fischer - téma "Cultural Anatomy of a Soldier: What Does it Mean to Serve in Slovakia" - 26.10.2021 o 8:30, link na pripojenie do MS Teams 

Asia Zaitceva - téma "Selective mobilities: patterns of distinction among the Russian-speaking emigrants in Vienna" - 26.10.2021 o 9:00, link na pripojenie do na MS Teams

Európske štúdiá a politiky

Nikoleta Sláviková - téma "Pracovná migrácia Rómov: príčiny a dôsledky" - 21.02.2022 o 9:30 hod. v A012, FSEV UK

Artsiom Klunin - téma "Behavioural public policy interventions" - 15.03.2022 o 10:00 hod. v A012, FSEV UK

Danijela Čanji - téma "The European Union and International Humanitarian Law: Dissonant Liminality of People in Distress at Sea in the Context of the Central Mediterranean Refugee Crisis" - 24.03.2022 o 13:30 hod v A012, FSEV UK

Tahir Ahmad Ismail - téma "Social Media in Political Communication and Elecroral Campain - 14.04.2022 o 13:00 hod. v A012, FSEV UK
Link na MS Teams

Mária Hodorovská - téma "Global Education: In the Web of Dominant Discourses" - 29.04.2022 o 13:00 hod v A012, FSEV UK

Marc Weber - téma "Impact of modern technology on economic decision-making in the international environment" - 04.05.2022 o 12:00 hod. v A012, FSEV UK
link na MS Teams

Stefan Nisch - téma "Analyzing federal government social media communication in Germany during the COVID-19 pandemic" - 04.05.2022 o 10:30 v A012, FSEV
link na MS Teams

Psychológia zdravia

Annamária Antalová - téma "Životný štýl, copingové a študijné stratégie študentov s poruchou pozornosti" - 22.03.2022 o 13:00 hod. v A0112, FSEV UK

Tomáš Žilinský - téma "Enhancing self-compassion and self-protection via immersive virtual reality and their effects on self-criticism of non-clinical adult population— A randomised controlled trial" - 22.03.2022 o 14:00 hod. v A012,FSEV UK

 

Mgr. Karin Černickaja  - dňa 22.8.2022 o 14:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Porucha učenia v životných príbehoch mladých dospelých
školiteľka: doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Miroslava Šudila Žilinská  - dňa 22.8.2022 o 15:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Boundaries in Sex  and Sexual Subjectivity in Women: Feminist Relational Discourse Analysis
školiteľ: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Link na MS Teams

 

Mgr. Andrea Čierna  - dňa 22.8.2022 o 16:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Facilitátory a inhibítory zdravej sexuality a sexuálnej spokojnosti
školiteľ: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Link na MS Teams

 

Mgr. Veronika Korim  - dňa 22.8.2022 o 08:00 hod, miestnosť C042 FSEV UK
téma: From Liquid Chips to Collective Immunity: Perception of SARS-CoV-2 Vaccination in Slovakia
školiteľ: doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Viktórie Sunyik  - dňa 22.8.2022 o 13:00 hod, miestnosť C042 FSEV UK
téma: Podpora vedeckej gramotnosti ako spôsob redukovania nepodložených presvedčení o zdraví
školiteľka: doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Martin Výboh - dňa 24.8.2022 o 08:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Väzba na pracovisko a otvorenosť voči zmene
školiteľka: doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Vladimír Koša - dňa 24.8.2022 o 09:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Leadership zameraný na zmysel
školiteľka: doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Michaela Valachová - dňa 24.8.2022 o 10:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Prosociálne a antisociálne črty osobnosti ako prediktory vnímaného zdravia a zdravotného správania: Protektívna úloha sociálneho kapitálu a percepcie rizika
školiteľka: doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
Link na MS Teams

Obhajoby dizertačných prác v akademickom roku 2021/2022

Mgr. Katerina Ivanova - dňa 20.4.2022 o 9:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: From Trabi to E-mobility: Industrial Labour and Social Transformation in Eastern Germany
školiteľ: doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD.
Link na MS Teams


Matej Butko - dňa 20.4.2022 o 11:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Post-Peasant Favours. State, Power and Local Economy in Smuggler’s Village
školiteľ: doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD.
Link na MS Teams

 

Európske štúdiá a politiky

PhDr. Lucia Yar  - dňa 22.8.2022 o 8:30 hod, miestnosť B132 FSEV UK
téma: How Do Women Represent Women In The Regime That Steers Away From Democracy? Case Study Of Turkey
školiteľka: doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD. 
Link na MS Teams

 

Mgr. Michaela Grančayová  - dňa 22.8.2022 o 10:00 hod, miestnosť B132 FSEV UK
téma: The Role Of Feminism In The Democratization Processes Within The Arab Spring And Its Aftermath (Case Study Egypt)
Školiteľka: doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Juraj Grečnár  - dňa 22.8.2022 o 11:30 hod, miestnosť B132 FSEV UK
téma: Augmentovaná realita ako nové médium pre distribúciu informácií v európskom kontexte
školiteľ: prof. Ing. Milan Konvit, PhD. 
Link na MS Teams

 

Mgr. Bibiana Wertlen  - dňa 22.8.2022 o 13:30 hod, miestnosť B132 FSEV UK
téma: Human rights reflection in outer space regulation – challenges for new types of actors
školiteľka: doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.
Link na MS Teams 

 

Mgr. Donald Wertlen  - dňa 22.8.2022 o 15:00 hod, miestnosť B132 FSEV UK
téma: Integration Dynamics in the EU Energy Policy – Climate and Energy Nexus
školiteľka: doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.
Link na MS Teams

 

Psychológia zdravia

Mgr. Dóra Belán  - dňa 22.8.2022 o 9:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Rómovia, Slovenskí Maďari a moslimovia očami slovenskej majority: Prepojenie kontaktnej teórie a teórie medziskupinovej hrozby
školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Xenia Daniela Poslon  - dňa 22.8.2022 o 10:30 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Social Normative Approach to Intergroup Attitudes in Adolescent
školiteľka: Mgr. Barbara Lášticová, PhD
Link na MS Teams

 

Mgr. Denisa Hnatkovicová  - dňa 22.8.2022 o 12:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Identifikácia motívov a kontextov pôsobiacich pri vstupe do polyamorie
školiteľ: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Link na MS Teams

 

Mgr. Nikola Synak   - dňa 22.8.2022 o 09:00 hod, miestnosť C042 FSEV UK
téma: Rozlišovanie dôveryhodných a nedôveryhodných správ u adolescentov
školiteľ: doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Jakub Lieskovský   - dňa 22.8.2022 o 10:30 hod, miestnosť C042 FSEV UK
téma: Tréning vedeckého myslenia ako spôsob redukovania epistemologicky nepodložených presvedčení
školiteľka: doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová  Čavojová, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Natália Ondrejková   - dňa 23.8.2022 o 08:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Compassion Fatigue in Helping Professionals
školiteľka: prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD
Link na MS Teams

 

Mgr. Jakub Mihaľo   - dňa 23.8.2022 o 09:30 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Measuring Effectiveness of Using Mobile App for Emotion-Focused Training for Self-Compassion and Self-Criticism
školiteľka: prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD
Link na MS Teams

 

Mgr. Gazaleh Bailey   - dňa 23.8.2022 o 11:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Self-compassion, Self- protection and Self-criticism in emotion focused therapy: facial, vocal and verbal expressions
školiteľka: prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD
Link na MS Teams

 

Mgr. Nikoleta Kuglerová   - dňa 23.8.2022 o 13:00 hod, miestnosť C042 FSEV UK
téma: Súcit a redukcia predsudkov voči LGBT skupine
školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Annamária Antalová  - dňa 23.8.2022 o 14:30 hod, miestnosť C042 FSEV UK
téma: Životný štýl, copingové a študijné stratégie študentov s poruchou pozornosti
školiteľka: doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Nikola Šabíková dňa 23.8.2022 o 16:00 hod, miestnosť C042 FSEV UK
téma: Sociálne vplyvy na rozhodovanie študentov stredných škôl o štúdiu na vysokej škole
školiteľka: doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
Link na MS Teams

 

 

Validačné známky na ISIC

Milé študentky a študenti, predlžujúce známky si môžete vyzdvihnúť na študijnom oddelení počas stránkových hodín.