Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Oznam pre študentky a študentov všetkých stupňov štúdia a ročníkov - ZÁPIS v AIS

Od 8.7.2019 budú prebiehať zápisy do akademického roka 2019/2020 cez systém AIS.

Študentky a študenti sú povinní sa predzapísať podľa čl.1, prílohy č.1 - Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na fakultách UK - k Vnútornému predpisu č. 20/2017 - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 3. Študentky a študenti majú povinnosť si vytvoriť nový zápisný list na akademický rok 2018/2019 a vytvoriť si svoj študijný plán podľa odporúčaného študijného plánu (možno nájsť v AIS) alebo podľa zoznamu predmetov pred osobnou účasťou na zápise .

Upozornenie pre študentky a študentov končiacich ročníkov: skontrolujte si stanovené počty kreditov a skladbu predmetov podľa študijných plánov z roku zápisu do 1. ročníka, ktoré musíte získať na ukončenie štúdia podľa jednotlivých stupňov štúdia a študijných programov.

Praktické informácie pre študentov

DOPRAVA

Autobusová stanica (Mlynské nivy) smer FSEV

Nástup na zastávke Autobusová stanica
Výstup na zastávke Brodná

Trolejbusy č. 201 a 202

(cca 10 minút)

Hlavná vlaková stanica smer FSEV

Nástup na zastávke Hlavná stanica
Výstup na zastávke Brodná

Trolejbus č. 201

(cca 20 minút)

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra (internáty) smer FSEV

Nástup na zastávke Cintorín Slávičie údolie, autobus č. 39
Prestup na zastávke Trnavské mýto, trolejbus č. 201
Výstup na zastávke Brodná

(cca 40 minút)

Cestovné lístky na mestskú hromadnú dopravu si môžete kúpiť v automatoch priamo na zastávkach, alebo v predajniach a stánkoch s dennou tlačou (trafikách).