Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Podávanie žiadostí a komunikácia so študijným oddelením počas ZS 2020/2021

Počas ZS 2020/2021 študentky a študenti komunikujú so študijným oddelením výlučne elektronicky (cez email, prípadne MS teams).Všetky žiadosti sa posielajte na podatelna@fses.uniba.sk

Prospechové štipendiá za akad. rok 2019/2020

Všetci študenti a študentky budú o udelení prospechového štipendia za akad. rok 2019/2020 informovaní mailom na ich univerzitnú mailovú adresu so žiadosťou o potvrdenie prijatia rozhodnutia a oznámenie čísla účtu. 


bakalárske štud. programy

1. hraničný vážený študijný priemer pre udelenie prospechového štipendia za zimný semester 2019/2020 pri podmienke 30 kreditov - prvý ročník bc (súčasní druháci a druháčky)
AE1 - 1.70
ES1 - 1.40
PP1 - 1.20
SA1 - 1.60

2. hraničný vážený študijný priemer pre udelenie prospechového štipendia za prvý ročník v akad. roku 2019/2020 (súčasní druháci a druháčky)
AE1 -  1.35
ES1 - 1.29
PP1 - 1.10

3.hraničný vážený študijný priemer pre udelenie prospechového štipendia za druhý ročník v akad. roku 2019/2020 (súčasní tretiaci a tretiačky)
AE1 - 1.40
ES1 - 1.16
PP1 - 1.05
SA1 - 1.00

magisterské štud. programy

1.  hraničný vážený študijný priemer pre udelenie prospechového štipendia za tretí ročník bc v akad. roku 2019/2020, s nadväzujúcim štúdiom na FSEV UK (súčasní prváci a prváčky)
mgAE - 1.42
mES - 1.29
mPP1 - 1.13

2. hraničný vážený študijný priemer pre udelenie prospechového štipendia za prvý ročník v akad. roku 2019/2020 (súčasní druháci a druháčky)
mES1 - 1.19
mPP1 - 1.15
mSA1 - 1.30
mVP1 - 2.00

Validačné známky na ISIC

Milé študentky a študenti, predlžujúce známky si môžete vyzdvihnúť na študijnom oddelení počas stránkových hodín.

Komunikácia so študijným oddelením v čase prerušenia prezenčnej výučby

Prosíme všetky študentky a študentov, aby so študijným oddelením komunikovali výlučne cez univerzitné mailové konto, tak ako to nariaďuje smernica GDPR. Na emaily z mimo univerzitných kont môžeme odpoveď neskôr alebo vôbec. Keďže je celé študijné oddelenie na "home office", je komunikácia výlučne elektronická. Všetky študijné referentky ako aj prodekanka pre štúdium odpovedajú na maily rýchlo, v priebehu jedného dňa. Ak na odpoveď čakáte viac dní, prepošlite prosím email znovu. 

Potvrdenia o návšteve školy vydávame len vo výnimočných prípadoch, keďže všetky úrady, ktoré si potvrdenia v minulosti žiadali majú prístup do Centrálneho registra študentov, si vedia vaše štúdium skontrolovať sami (podľa Zákonu proti byrokracii).

Pokiaľ máte špecifické otázky alebo ste odpoveď na vašu otázku nedostali do pár dní, kontaktujte prodekanku pre štúdium na kristina.jankovafses.uniba.sk

Prosíme všetky študentky a študentov, aby rešpektovali pravdilá emailovej komunikácie a zároveň, aby si pred položením otázky prečítali študijný poriadok UK a vnútorné predpisy FSEV. Možno sa odpoveď na Vašu otázku nachádza práve tam. 

Veríme, že to spoločne zvládneme aj bez telefónov. 

Ako sa dostanem na fakultu?

DOPRAVA

Autobusová stanica (Mlynské nivy) smer FSEV

Nástup na zastávke Autobusová stanica
Výstup na zastávke Brodná

Trolejbusy č. 201 a 202

(cca 10 minút)

Hlavná vlaková stanica smer FSEV

Nástup na zastávke Hlavná stanica
Výstup na zastávke Brodná

Trolejbus č. 201

(cca 20 minút)

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra (internáty) smer FSEV

Nástup na zastávke Cintorín Slávičie údolie, autobus č. 39
Prestup na zastávke Trnavské mýto, trolejbus č. 201
Výstup na zastávke Brodná

(cca 40 minút)

Cestovné lístky na mestskú hromadnú dopravu si môžete kúpiť v automatoch priamo na zastávkach, alebo v predajniach a stánkoch s dennou tlačou (trafikách).