Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Online štátne skúšky na FSEV UK

Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov

 

Ústav ekonómie

 

Ústav aplikovanej psychológie

Komisia 1:

Komisia 2:

 

Ústav verejnej politiky

Výsledky prijímacej skúšky na PhD štúdium

sociálna a pracovná psychológia

ID osoby

body

1314485

85

1134019

85

1001414

25

1312917

80

1207294

80

1207256

80

1205645

65

1075157

90

1314888

90

sociálna antropológia

ID osoby

body

1314529

61

1018495

89

1298188

36

1299021

83

verejná politika 

ID osoby

body

1314937

85

1262658

80

európske štúdiá a politiky 

ID osoby

body

1002753

93

1294440

80

1021662

60

1192924

53

1213634

95

1312664

55

1315021

94

1215847

45

1249878

50

 

 

 

Oznam pre končiace ročníky - odovzdávanie záverečných prác do AIS

Záverečné práce sa odovzdávajú len do AISu. Prácu musíte nahrať do termínu (31.5., prípadne 26.6.2020 do pol noci. Odporúčame avšak skôr, lebo system z dôvodu zaťaženia môže padnúť a nemusí sa vám to podariť vôbec. Majte preto časovú rezervu. Postupujte podľa návodu, kotrý je dostupný na stránke moja.uniba.sk. Náležitosti ako licenčné zmluvy a podobne budú ozrejmené v usmernení k štátnym skúškam a obhajobám, ktoré bude k dispozícii v nasledujúich dňoch. O všetko Vás budeme včas informovať. 

Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu, pozvánkam na prijímaciu skúšku a inštrukciám pre podmienečne prijatým uchádzačkám a uchádzačom

Prosíme všetky prijaté uchádzačky a prijatých uchádzačov, aby nám potom, ako dostanú maturitné vysvedčenie zaslali jeho kópiu na prihlaskyfses.uniba.sk. Overenú kópiu prinesú na zápis v septembri - viď organizačné pokyny k zápisu a harmonogram zápisov nižšie. 

Organizačné pokyny nájdete tu

harmonogram zápisov v akad. roku 2020/2021 pre prvé ročníku nájdetu tu

Brožúrku s informáciami pre prijatých študentov a študentky nájdete tu. Dozviete sa v nej niečo o FSEVke, 7 dôvodov prečo študovať práve u nás, prezradíme aj čosi o študentskom živote a aj pár info o vášom študijnom odbore.

Tie a tí, ktoré/í ste platili poplatky v návratke pred tým, ako boli zverejnené organizačné pokyny, skontrolujte si Vaše poplatky a prípadne si vygenerujte ďalšie (napr. za validačnú známku na ISIC a podobne)

Online forma dizertačnej skúšky

Pred pripojením do miestnosti si, prosím, vypnite kameru a mikrofón! 

Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov

diz. skúška Ivana Garanová Petrisková - 21.4.2020 o 9:00 hod
prihlásiť sa môžete tu

diz. skúška Anton Gazarek - 21.4.2020 o 10:30 hod
prihlásiť sa môžete tu

diz. skúška Jakub Gábor / 21.4.2020 o 12:00 hod
prihlásiť sa môžete tu

 

Ústav verejnej politiky

diz. skúška Eva Pavlovičová - 23.4.2020 o 9:00
prihlásiť sa môžete tu

diz. skúška Kristína Hošová - 23.4.2020 o 13:00
prihlásiť sa môžete tu

Komunikácia so študijným oddelením v čase prerušenia prezenčnej výučby

Prosíme všetky študentky a študentov, aby so študijným oddelením komunikovali výlučne cez univerzitné mailové konto, tak ako to nariaďuje smernica GDPR. Na emaily z mimo univerzitných kont môžeme odpoveď neskôr alebo vôbec. Keďže je celé študijné oddelenie na "home office", je komunikácia výlučne elektronická. Všetky študijné referentky ako aj prodekanka pre štúdium odpovedajú na maily rýchlo, v priebehu jedného dňa. Ak na odpoveď čakáte viac dní, prepošlite prosím email znovu. 

Potvrdenia o návšteve školy vydávame len vo výnimočných prípadoch, keďže všetky úrady, ktoré si potvrdenia v minulosti žiadali majú prístup do Centrálneho registra študentov, si vedia vaše štúdium skontrolovať sami (podľa Zákonu proti byrokracii).

Pokiaľ máte špecifické otázky alebo ste odpoveď na vašu otázku nedostali do pár dní, kontaktujte prodekanku pre štúdium na kristina.jankovafses.uniba.sk

Prosíme všetky študentky a študentov, aby rešpektovali pravdilá emailovej komunikácie a zároveň, aby si pred položením otázky prečítali študijný poriadok UK a vnútorné predpisy FSEV. Možno sa odpoveď na Vašu otázku nachádza práve tam. 

Veríme, že to spoločne zvládneme aj bez telefónov. 

Prijatie mimoriadnych opatrení na zabezpečenie výučby v akad. roku 2019/2020

Z dôvodu trvania mimoriadnej situácie spôsobenej korona vírusom, dekanka FSEV UK spolu s garantkami a garantmi študijných programov prijali mimoriadne opatrenia. 

Príkaz dekanky č. 1/2020

aktualizácia: po rokovaní na úrovni UK sa prijali opatrenia, ktorými sa budeme riadiť aj FSEV UK, najmä pri termínoch odovzdávania záverečných prác (t.j. do konca mája). Pracujeme na dodatku k príkazom dekanky č. 1 a 3. O všetkom Vás budeme priebežne informovať po kolégiu dekanky, ktoré sa bude konať vo štvrtok. 

Aktualizáciu po kolégiu nájdete tu

Praktické informácie pre študentov

DOPRAVA

Autobusová stanica (Mlynské nivy) smer FSEV

Nástup na zastávke Autobusová stanica
Výstup na zastávke Brodná

Trolejbusy č. 201 a 202

(cca 10 minút)

Hlavná vlaková stanica smer FSEV

Nástup na zastávke Hlavná stanica
Výstup na zastávke Brodná

Trolejbus č. 201

(cca 20 minút)

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra (internáty) smer FSEV

Nástup na zastávke Cintorín Slávičie údolie, autobus č. 39
Prestup na zastávke Trnavské mýto, trolejbus č. 201
Výstup na zastávke Brodná

(cca 40 minút)

Cestovné lístky na mestskú hromadnú dopravu si môžete kúpiť v automatoch priamo na zastávkach, alebo v predajniach a stánkoch s dennou tlačou (trafikách).