Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Nový bakalársky program Psychológie

V roku 2021/2022 znovu otvárame bakalársky program Psychológie plne vyučovaný v anglickom jazyku. Viac informácii o programe je možné nájsť na stránke: fsev.sk/psyche/. Prihlášku je možné podať do 31.3.2021 tu: https://e-prihlaska.uniba.sk. Štúdium je spoplatnené sumou 3000 eur za akademický rok. Študenti sú do tohto programu prijímaní bez prijímacích skúšok.

Dizertačné skúšky v akad. roku 2021/2022

Sociálna antropológia

Dušan Fischer - téma "Cultural Anatomy of a Soldier: What Does it Mean to Serve in Slovakia" - 26.10.2021 o 8:30, link na pripojenie do MS Teams 

Asia Zaitceva - téma "Selective mobilities: patterns of distinction among the Russian-speaking emigrants in Vienna" - 26.10.2021 o 9:00, link na pripojenie do na MS Teams

Európske štúdiá a politiky

Nikoleta Sláviková - téma "Pracovná migrácia Rómov: príčiny a dôsledky" - 21.02.2022 o 9:30 hod. v A012, FSEV UK

Artsiom Klunin - téma "Behavioural public policy interventions" - 15.03.2022 o 10:00 hod. v A012, FSEV UK

Danijela Čanji - téma "The European Union and International Humanitarian Law: Dissonant Liminality of People in Distress at Sea in the Context of the Central Mediterranean Refugee Crisis" - 24.03.2022 o 13:30 hod v A012, FSEV UK

Tahir Ahmad Ismail - téma "Social Media in Political Communication and Elecroral Campain - 14.04.2022 o 13:00 hod. v A012, FSEV UK
Link na MS Teams

Mária Hodorovská - téma "Global Education: In the Web of Dominant Discourses" - 29.04.2022 o 13:00 hod v A012, FSEV UK

Marc Weber - téma "Impact of modern technology on economic decision-making in the international environment" - 04.05.2022 o 12:00 hod. v A012, FSEV UK
link na MS Teams

Stefan Nisch - téma "Analyzing federal government social media communication in Germany during the COVID-19 pandemic" - 04.05.2022 o 10:30 v A012, FSEV
link na MS Teams

Psychológia zdravia

Annamária Antalová - téma "Životný štýl, copingové a študijné stratégie študentov s poruchou pozornosti" - 22.03.2022 o 13:00 hod. v A0112, FSEV UK

Tomáš Žilinský - téma "Enhancing self-compassion and self-protection via immersive virtual reality and their effects on self-criticism of non-clinical adult population— A randomised controlled trial" - 22.03.2022 o 14:00 hod. v A012, FSEV UK

Obhajoby dizertačných prác v akademickom roku 2021/2022

Mgr. Katerina Ivanova - dňa 20.4.2022 o 9:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: From Trabi to E-mobility: Industrial Labour and Social Transformation in Eastern Germany
školiteľ: doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD.
Link na MS Teams


Matej Butko - dňa 20.4.2022 o 11:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Post-Peasant Favours. State, Power and Local Economy in Smuggler’s Village
školiteľ: doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD.
Link na MS Teams

Validačné známky na ISIC

Milé študentky a študenti, predlžujúce známky si môžete vyzdvihnúť na študijnom oddelení počas stránkových hodín.