Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Presun výučby vo všetkých štud. programoch do online priestoru

Vzhľadom na celoštátne opatrenia a vydanie príkazu rektora UK, sa výučba na FSEV UK vo všetkých štud. programoch presúva do online priestoru. 

Organizačné pokyny k návratkám a zápisu v akad. roku 2021/2022

Pre novoprijaté študentky a novoprijatých študentov sme pripravili organizačné pokyny k zápisu

Nový bakalársky program Psychológie

V roku 2021/2022 znovu otvárame bakalársky program Psychológie plne vyučovaný v anglickom jazyku. Viac informácii o programe je možné nájsť na stránke: fsev.sk/psyche/. Prihlášku je možné podať do 31.3.2021 tu: https://e-prihlaska.uniba.sk. Štúdium je spoplatnené sumou 3000 eur za akademický rok. Študenti sú do tohto programu prijímaní bez prijímacích skúšok.

Dizertačné skúšky a obhajoby PhD prác

Pred pripojením do miestnosti si, prosím, vypnite kameru a mikrofón! 

Dizertačné skúšky

Sociálna a pracovná psychológia 

diz. skúška - Mgr. Kristína Mrázková - 23.8.2021 o 8:00
diz. skúška - Ghazaleh Bailey - 24.8.2021 o 8:00
diz. skúška - Mgr. Henrieta Ševčíková - 24.8.2021 o 10:00
diz skúška - Mgr. Mária Šuľová - 24.8.2021 o 11:00
diz. skúška - Mgr. Viktória Vrábľová - 24.8.2021 o 9:00

Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov

diz. skúška - Donald Wertlen - 21.4.2021 o 10:00 
diz. skúška - Michaela Grančayová - 28.4.2021 o 13:00
diz. skúška - Lucia Yar - 28.4.2021 o 14:00

Verejná politika

diz. skúška - JUDr. Pavel Štukovský - 2.9.2021 o 8:30

Sociálna antropológia

diz. skúška Dušan Fischer - 26.10.2021 o 8:30
diz. skúška Asia Zaitceva - 26.10.2021 o 9:00

Obhajoby dizertačných prác

Prospechové štipendiá za akad. rok 2019/2020

Všetci študenti a študentky boli o udelení prospechového štipendia za akad. rok 2019/2020 informovaní mailom na ich univerzitnú mailovú adresu so žiadosťou o potvrdenie prijatia rozhodnutia a oznámenie čísla účtu. Štipendium sa udeľuje len študentom a študentkám, absolventi a absolventky, ktorí/é riadne ukončili mgr štúdium za posledný rok svojho štúdia, prospechové štipendium už nedostávajú, ale im mohlo byť udelené štipendium pre absolventa za celé magisterské štúdium. Podrobné informácie o udeľovaní štipendií nájdete tu.


bakalárske štud. programy

1. hraničný vážený študijný priemer pre udelenie prospechového štipendia za zimný semester 2019/2020 pri podmienke 30 kreditov - prvý ročník bc (súčasní druháci a druháčky)
AE1 - 1.70
ES1 - 1.40
PP1 - 1.20
SA1 - 1.60

2. hraničný vážený študijný priemer pre udelenie prospechového štipendia za prvý ročník v akad. roku 2019/2020 (súčasní druháci a druháčky)
AE1 -  1.35
ES1 - 1.29
PP1 - 1.10

3.hraničný vážený študijný priemer pre udelenie prospechového štipendia za druhý ročník v akad. roku 2019/2020 (súčasní tretiaci a tretiačky)
AE1 - 1.40
ES1 - 1.16
PP1 - 1.05
SA1 - 1.00

magisterské štud. programy

1.  hraničný vážený študijný priemer pre udelenie prospechového štipendia za tretí ročník bc v akad. roku 2019/2020, s nadväzujúcim štúdiom na FSEV UK (súčasní prváci a prváčky)
mgAE - 1.42
mES - 1.29
mPP1 - 1.13

2. hraničný vážený študijný priemer pre udelenie prospechového štipendia za prvý ročník v akad. roku 2019/2020 (súčasní druháci a druháčky)
mES1 - 1.19
mPP1 - 1.15
mSA1 - 1.30
mVP1 - 2.00

Validačné známky na ISIC

Milé študentky a študenti, predlžujúce známky si môžete vyzdvihnúť na študijnom oddelení počas stránkových hodín.

Ako sa dostanem na fakultu?

DOPRAVA

Autobusová stanica (Mlynské nivy) smer FSEV

Nástup na zastávke Autobusová stanica
Výstup na zastávke Brodná

Trolejbusy č. 201 a 202

(cca 10 minút)

Hlavná vlaková stanica smer FSEV

Nástup na zastávke Hlavná stanica
Výstup na zastávke Brodná

Trolejbus č. 201

(cca 20 minút)

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra (internáty) smer FSEV

Nástup na zastávke Cintorín Slávičie údolie, autobus č. 39
Prestup na zastávke Trnavské mýto, trolejbus č. 201
Výstup na zastávke Brodná

(cca 40 minút)

Cestovné lístky na mestskú hromadnú dopravu si môžete kúpiť v automatoch priamo na zastávkach, alebo v predajniach a stánkoch s dennou tlačou (trafikách).