Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Študijné oddelenie

Mgr. Zuzana Jajcayová

vedúca študijného oddelenia

študijná referentka pre I. a II. stupeň zahraniční študenti
lokálny administrátor AIS pre študijnú agendu
rigorózne konanie
miestnosť: C 141
tel.: 02/206 69 810
e-mail: zuzana.jajcayovafses.uniba.sk

Patrícia Slovačeková

študijná referentka pre I. a II. stupeň štúdia
sociálny a študijný referát pre I. a II. stupeň štúdia
študijný program: sociálna a pracovná psychológia a verejná politika
miestnosť: C 142
tel.: 02/206 69 816
e-mail: patricia.slovacekovafses.uniba.sk

Silvia Trenčanová

študijná referentka pre I. a II. stupeň štúdia
sociálny a študijný referát pre I. a II. stupeň štúdia
študijný program: európske štúdiá a sociálna antropológia
miestnosť: C 143
tel.: 02/206 69 815
e-mail: silvia.trencanovafses.uniba.sk

Úradné hodiny

Deň Čas [hod.]
Pondelok 10:00 - 11:00
Utorok 10:00 - 11:00
Streda 13:00 - 14:00
Štvrtok 13:00 - 14:00