Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijné oddelenie

Potvrdenia o návšteve školy vydávame len vo výnimočných prípadoch, keďže všetky úrady, ktoré si potvrdenia v minulosti žiadali majú prístup do Centrálneho registra študentov, si vedia vaše štúdium skontrolovať sami (podľa Zákonu proti byrokracii).

Žiadosti sa posielajú elektronicky na podatelnafses.uniba.sk zo študentského e-mailu.

Pokiaľ máte špecifické otázky, kontaktujte, prodekana pre štúdium na donald.wertlenfses.uniba.sk 

Prosíme všetky študentky a študentov, aby rešpektovali pravidlá emailovej komunikácie a zároveň, aby si pred položením otázky prečítali študijný poriadok UK a vnútorné predpisy FSEV. Možno sa odpoveď na Vašu otázku nachádza práve tam.

Veríme, že to spoločne zvládneme aj bez telefónov.

Pracovníčky a kontaktné údaje

kontakt pre všeobecné informácie: studijne@fses.uniba.sk

Mgr. Gabriela Bartalská

študijná referentka pre PhD. štúdium
študijný program: PhD. - všetky štud. programy
miestnosť: C140
tel: 02/206 69 810
email: gabriela.bartalskafses.uniba.sk

Mgr. Zuzana Holičová

študijný program: mediamatika (zastupovanie PhD.)
miestnosť: C 140
tel: 02/206 69 810
e-mail: zuzana.holicovafses.uniba.sk

Patrícia Slovačeková

študijná referentka pre I. a II. stupeň štúdia
sociálny a študijný referát pre I. a II. stupeň štúdia
študijný program: I. stupeň: sociálna a pracovná psychológia, aplikovaná ekonómia 
II. stupeň: sociálna a pracovná psychológia, aplikovaná ekonómia
miestnosť: C 141
tel.: 02/206 69 816
e-mail: patricia.slovacekovafses.uniba.sk

Silvia Trenčanová

študijná referentka pre I. a II. stupeň štúdia
sociálny a študijný referát pre I. a II. stupeň štúdia
študijný program: I. stupeň: európske štúdiá, sociálna antropológia
II. stupeň: európske štúdiá, sociálna antropológia, verejná politika
miestnosť: C 143
tel.: 02/206 69 815
e-mail: silvia.trencanovafses.uniba.sk

Mgr. Zuzana Miškóciová

študijná referentka pre I. a II. stupeň štúdia
štúdijný program: I. stupeň: sociálna a pracovná psychológia v anglickom jazyku (slovenskí aj zahraniční študenti), II. stupeň: Európske štúdia v anglickom jazyku

študijná referentka pre študentov s miestom narodenia mimo SR
štúdijný program: všetky programy
miestnosť: C142
tel.: 02/206 69 869
email:zuzana.miskociovafses.uniba.sk

Deň Čas [hod.]
Pondelok 10:00 - 11:00
Utorok 10:00 - 11:00
Streda 10:00 - 11:00
Štvrtok 10:00 - 11:00