Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijné oddelenie

Počas mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom kontaktujte študijné oddelenie výlučne emailom z univerzitného emailového konta na studijnefses.uniba.sk alebo na email študijnej referenky.

Do predmetu mailu napíšte študijný program a ročník (napr. 1PP, 2mPP).

Potvrdenia o návšteve školy vydávame len vo výnimočných prípadoch, keďže všetky úrady, ktoré si potvrdenia v minulosti žiadali majú prístup do Centrálneho registra študentov, si vedia vaše štúdium skontrolovať sami (podľa Zákonu proti byrokracii).

Pokiaľ máte špecifické otázky, kontaktujte, prodekanku pre štúdium na kristina.jankovafses.uniba.sk

Prosíme všetky študentky a študentov, aby rešpektovali pravidlá emailovej komunikácie a zároveň, aby si pred položením otázky prečítali študijný poriadok UK a vnútorné predpisy FSEV. Možno sa odpoveď na Vašu otázku nachádza práve tam.

Veríme, že to spoločne zvládneme aj bez telefónov.

Pracovníčky a kontaktné údaje

kontakt pre všeobecné informácie: studijne@fses.uniba.sk

Kristína Janková

Prodekanka pre štúdium
email: kristina.jankovafses.uniba.sk

Mgr. Gabriela Bartalská

študijná referentka a pre I. a II. stupeň
študijná referentka pre PhD. štúdium
sociálny a študijný referát pre I. a II. stupeň štúdia 
študijný program: mediamatika, PhD. - všetky štud. programy
miestnosť: C140
tel: 02/206 69 810
email: gabriela.bartalskafses.uniba.sk

Patrícia Slovačeková

študijná referentka pre I. a II. stupeň štúdia
sociálny a študijný referát pre I. a II. stupeň štúdia
študijný program: I. stupeň: sociálna a pracovná psychológia, aplikovaná ekonómia 
II. stupeň: sociálna a pracovná psychológia, aplikovaná ekonómia
miestnosť: C 141
tel.: 02/206 69 816
e-mail: patricia.slovacekovafses.uniba.sk

Silvia Trenčanová

študijná referentka pre I. a II. stupeň štúdia
sociálny a študijný referát pre I. a II. stupeň štúdia
študijný program: I. stupeň: európske štúdiá, sociálna antropológia
II. stupeň: európske štúdiá, sociálna antropológia, verejná politika
miestnosť: C 143
tel.: 02/206 69 815
e-mail: silvia.trencanovafses.uniba.sk

Mgr. Zuzana Miškóciová

študijná referentka pre I. a II. stupeň štúdia
štúdijný program: všetky
študenti s miestom narodenia mimo SR
miestnosť: C142
tel.: 02/206 69 869
email:zuzana.miskociovafses.uniba.sk

Deň Čas [hod.]
Pondelok 10:00 - 11:00
Utorok 10:00 - 11:00
Streda 10:00 - 11:00
Štvrtok 10:00 - 11:00