Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijné oddelenie

Mgr. Veronika Segešová

vedúca ŠO
študijná referentka pre I. a II. stupeň zahraniční študenti
študijný referát PhD. štúdia 
lokálny administrátor AIS
miestnosť: C 142
tel.: 02/206 69 810
e-mail: veronika.segesovafses.uniba.sk

Patrícia Slovačeková

študijná referentka pre I. a II. stupeň štúdia
sociálny a študijný referát pre I. a II. stupeň štúdia
študijný program: I. stupeň: sociálna a pracovná psychológia
II. stupeň: sociálna a pracovná psychológia, verejná politika, aplikovaná ekonómia
miestnosť: C 141
tel.: 02/206 69 816
e-mail: patricia.slovacekovafses.uniba.sk

Silvia Trenčanová

študijná referentka pre I. a II. stupeň štúdia
sociálny a študijný referát pre I. a II. stupeň štúdia
študijný program: I. stupeň: európske štúdiá, sociálna antropológia a aplikovaná ekonómia
II. stupeň: európske štúdiá, sociálna antropológia
miestnosť: C 143
tel.: 02/206 69 815
e-mail: silvia.trencanovafses.uniba.sk

Dňa 01.07.2019 a 08.07.2019 sú stránkové hodiny zrušené z dôvodu konania slávnostnej promócie

Deň Čas [hod.]
Pondelok 10:00 - 11:00
Utorok 10:00 - 11:00
Streda 10:00 - 11:00
Štvrtok 10:00 - 11:00