Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzity Komenského v Bratislave

Oddelenie pre zahraničné vzťahy a rozvoj

Bc. Zuzana Brlošová

referentka pre zahraničné vzťahy 
program Erasmus+
miestnosť: C142
tel.: 02/206 69 869
e-mail: zuzana.brlosovafses.uniba.sk

Úradné hodiny

Deň Čas [hod.]
pondelok 09:00 - 11:00 / 13:00 - 14:00
utorok 09:00 - 11:00 / 13:00 - 14:00
streda 09:00 - 11:00
štvrtok 13:00 - 14:00

 

Mgr. Martina Mášiková

referentka pre rozvoj a komunikáciu
miestnosť: C140
tel.: 02/206 69 831
e-mail: martina.masikovafses.uniba.sk