Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie pre zahraničné vzťahy a rozvoj

Simona Šintalová

referentka pre zahraničné vzťahy
program Erasmus+
miestnosť: C142
tel.: 02/206 69 869
e-mail: simona.sintalovafses.uniba.sk

 

Mgr. Martina Mášiková

referentka pre rozvoj a komunikáciu
miestnosť: C140
tel.: 02/206 69 831
e-mail: martina.masikovafses.uniba.sk