Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Podateľňa a správa registratúry

Mgr. Juraj Dobák

referent 
miestnosť: A 014
tel.: 02/206 69 824
e-mail: podatelnafses.uniba.sk

Úradné hodiny

Deň Čas [hod.]
Pondelok 09:00 - 12:00
Utorok 09:00 - 12:00
Streda 09:00 - 12:00
Štvrtok 10:00 - 12:00
Piatok 09:00 - 12:00