Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ekonomické oddelenie

Mgr. Adriana Benecke

personalista
miestnosť: C306
tel.: 02/206 69 818
e-mail: adriana.beneckefses.uniba.sk

Ing. Erika Demovičová

ekonómka - účtovníčka
miestnosť: C306
tel.: 02/206 69 852
e-mail: erika.demovicova@fses.uniba.sk

Bc. Lenka Koniariková

mzdová účtovníčka
miestnosť: C305
tel.: 02/206 69 867
e-mail: lenka.koniarikovafses.uniba.sk

Ing. Katarína Podveská

ekonóm - rozpočtár
miestnosť: C 305
tel.: 02/206 69 819
e-mail: katarina.podveskafses.uniba.sk