Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ekonomické oddelenie

Ing. Erika Demovičová

ekonóm - účtovník
miestnosť: C306
tel.: 02/206 69 852
e-mail: erika.demovicova@fses.uniba.sk

Mgr. Lucia Hegyiová

mzdová účtovníčka
miestnosť: C305
tel.: 02/206 69 867
e-mail: lucia.hegyiovafses.uniba.sk

Zuzana Mušitzová

personalista
miestnosť: C304
tel.: 02/206 69 818
e-mail: zuzana.musitzovafses.uniba.sk

Ing. Katarína Podveská

ekonóm - rozpočtár
miestnosť: C 303
tel.: 02/206 69 819
e-mail: katarina.podveskafses.uniba.sk

Mgr. Jaroslava Veselá

ekonóm - učtovník
miestnosť: C306
tel.: 02/206 69 817
e-mail: jaroslava.veselafses.uniba.sk

Martina Víghová

ekonóm - učtovník
miestnosť: C306
tel.: 02/206 69 852
e-mail: martina.vighovafses.uniba.sk