Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzity Komenského v Bratislave

Výskumné centrum pre ľudské práva

Výskumné centrum pre ľudské práva vzniklo v roku 2016 ako súčasť Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Centrum nadväzuje na činnosť UNESCO katedry pre vzdelávanie k ľudským právam, ktoré sa primárne zameriava na vzdelávanie stredoškolských študentov. V centre sa venujeme výskumných a pedagogickým aktivitám zameraných na národný, regionálny a medzinárodný systém ochrany ľudských práv, úlohu ľudských práv v rôznych oblastiach tvorby politiky a na nástroje a mechanizmy, ktoré by mali zabezpečovať ich vynútitľnosť a záväzky.