Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

PUBLIKÁCIE

Human Rights News

Human Rights News je štvrtťočník, ktorý sa venuje ľudským právam a oblasťami s nimi spojenými. Je zameraný ako na študentov, tak i na laickú verejnosť, ktorá by chcela vedieť viac o tom, čo ľudské práva sú a ako sú vnímané na Slovensku a v zahraničí. 

Edičná rada:

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
Mgr. Michaela Chládeková, PhD.
Mgr. Kristína Janková, PhD. 
JUDr. Alexandra Strážnická, PhD., LL.M.
Mgr. Zuzana Maďarová

On-line verzia

2013:

01/2013 EN, SK

02/2013 EN, SK

   

2014:

01/2014 EN, SK

02/2014 SK, EN

03-04/2014 EN, SK

 

2015: 01-02/2015 EN, SK 03/2015 EN, SK  04/2015 EN, SK  
2016: 01/2016 EN,SK 02/2016EN,SK 03/2016EN,SK 04/2016 EN,SK