Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracoviská dekanátu

Dekanát uskutočňuje najmä organizačné, metodické, koordinačné, konzultačno-poradenské, kontrolné a evidenčné činnosti v oblasti študijnej, vedecko-výskumnej, ekonomickej, právnej personálnej, ako aj v oblasti informačných technológií, vnútornej správy a zahraničných vzťahov fakulty.