Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Knižnica

Ing. Jozef Trenčan

vedúci oddelenia Knižnice Dekanátu FSEV UK

knihovník
výpožičky
miestnosť: A 015, A018
tel.: 02/206 69 811, 843
e-mail: jozef.trencanfses.uniba.sk

Beáta Jančušová

evidencia publikačnej činnosti
miestnosť: A 018
tel.: 02/206 69 843

knihovník
miestnosť: A 015
tel.: 02/206 69 811
e-mail: beata.jancusovafses.uniba.sk
             kniznicafses.uniba.sk

OZNAMY

Od 21. apríla 2022 sa zmenili podmienky nosenia respirátora v interiéri.

Viac informácii:
https://korona.gov.sk/povinnost-nosit-ruska-a-respiratory/
https://uniba.sk/spravodajsky-portal/koronavirus/

Ak patríte k rizikovej skupine alebo prejavujete známky respiračného ochorenia, vo vlastnom záujme majte i naďalej v priestoroch knižnice prekryté horné dýchacie cesty.
Prosíme, dodržujte odstup.
Pri vstupe použite dezinfekciu rúk

Knihy na vrátenie nám môžete poslať aj doporučenou poštou na adresu: Knižnica FSEV UK Bratislava, Mlynské Luhy 4, 821 05 Bratislava.

V dole uvedenom čase bude možné vrátenie a vypožičanie kníh vo vchode knižnice FSEV UK Bratislava. V prípade záujmu o výpožičku, je potrebné vopred si zadať žiadanku na potrebné knihy cez Súborný online katalóg UK

Pri vstupe do knižnice FSEV UK predložte preukaz čitateľa. Pre zamestnancov UK plní funkciu preukazu preukaz zamestnanca a pre študentov UK preukaz študenta (ISIC).

Evidencia publikačnej činnosti a rôznych potvrdení naďalej komunikácia elektronicky, v prípade kvalifikačného rastu je potrebná osobitná komunikácia vopred.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na e-mail adresách:
kniznicafses.uniba.sk
jozef.trencanfses.uniba.sk
beata.jancusovafses.uniba.sk

Výpožičné hodiny

OD 15.07.2024 DO 09.08.2024 BUDE KNIŽNICA ZATVORENÁ.

Želáme príjemné prežitie letných prázdnin.

Deň Čas [hod.]
pondelok 09:00 - 12:00, 13:00 - 14:00 hod.
utorok 09 :00 - 12:00, 13:00 - 15:00 hod.
streda 09:00 - 12:00, 13:00 - 14:00 hod.
štvrtok 09:00 - 12:00, 13:00 - 14:00 hod.
piatok zatvorené (sanitárny deň)

Evidencia publikačnej činnosti

Publikačná činnosť

Vyhláška č. 456/2012 Z.z.
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (z 18.12.2012)

Evidencia od r. 2022 – nová kategorizácia:

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti PČ: https://cms.crepc.sk

Vnútorný predpis č. 39/2023
Smernica rektora UK o evidencii publikačnej činnosti
Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 10/2019
Predpis je platný a účinný od 12. 12.2023

Elektronické študijné materiály

Upozornenie

UK sa zaviazala dodržiavať všetky podmienky prístupu stanovené tvorcami a poskytovateľmi EIZ. Keďže podmienky sa rôznia v závislosti od konkrétneho EIZ, resp. času - je potrebné si ich pozrieť priamo na stránkach daného informačného zdroja v časti "Terms and Conditions". Vo všeobecnosti však platí, že je zakázané sťahovať úplné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných programov na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. V rámci udelených licencií majú používatelia povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov pre vlastnú potrebu a to aj v elektronickej forme, ale nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát a ďalšia distribúcia. Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k EIZ pre celú univerzitu.