Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Informácie pre študentky a študentov

Komunikácia so študijným oddelením je zabezpečená primárne elektronicky. Na fakulte sú štud. referentky dostupné od pondelka do štvrtka od 9:00 do 12:00. 

V čase lockdownu a nariadeného home-officu je študijné oddelenie dostupné LEN online formou e-mailu.

Žiadosti odporúčame podať elektronicky cez podatelnafses.uniba.sk z vášho univerzitného emailu. Žiadosť nie je potrebné vlastnoručne podpísať.