Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie

Žiadosti o ubytovanie

Podávanie elektronických žiadostí v časti E - ubytovanie: www.moja.uniba.sk

  • Od 15. júla 2022 - do 26. júla 2022

Body za mimoškolské aktivity na FSEV budú pridelované na základe podkladov, ktoré je potrebné zaslať ubytovacej referentke do 10. júna 2022.

Spôsob podávania žiadostí

Žiadosti o pridelenie ubytovania (ďalej len "žiadosť") sa podáva prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na moja uniba.sk, v časti E-ubytovanie alebo na https://uniba.sk/ubytovanie. Na prihlásenie do systému sa používa univerzitný login a heslo, rovnaké ako na prístup do systému AIS2. Detailný postup podávania žiadosti nájdete v Sprievodcovi ubytovacím ubytovacím procesom - platí sprievodca z akad. roka 2021/2022 .

Odporúčame si pred podaním žiadosti prečítať Sprievodcu ubytovacím procesom, ubytovaciu smernicu a Harmonogram ubytovacieho procesu. Všetky tieto dokumenty sa nachádzajú už na spomínanej stránke uniba.sk/ubytovanie.

V prípade, že si v osobných údajoch nájdete chybu, kontaktujte prosím študijné oddelenie FSEV UK, buď na studijnefses.uniba.sk alebo na email Vašej študijnej referentky. Zmenu vykoná študijné oddelenie, avšak prejaví sa až na druhý deň. 

Dôležité informácie:

POZOR! Zmena harmonogramu ubytovacieho procesu

Harmonogram bol upravený Dodatkom č.1 a všetky termíny po 2.auguste sa posúvajú o týždeň neskôr. Výber izby študentami zaradenými do prvej skupiny tak nezačína 2. augusta 2022, ale 9. augusta 2022.

Termín trenažéru ubytovania bol posunutý z 1.augusta na 4.augusta.

 

Žiadateľ/ka dodá na študijné oddelenie fakulty UK podklady potrebné na: pridelenie bodov za aktivity a údaje o osobnom asistentovi žiadateľa s ŤZP do 10. júna 2022

Legislatíva

Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny