Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie

Žiadosti o ubytovanie

Podávanie elektronických žiadostí v časti E - ubytovanie: www.moja.uniba.sk

  • Od 19. júla 2021 - do 26. júla 2021

Trenažér výberu izby - prístupný od 02.08.2021 od 16:00 - 16:30

 

Spôsob podávania žiadostí

Žiadosti o pridelenie ubytovania (ďalej len "žiadosť") sa podáva prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na moja uniba.sk, v časti E-ubytovanie alebo na https://uniba.sk/ubytovanie. Na prihlásenie do systému sa používa univerzitný login a heslo, rovnaké ako na prístup do systému AIS2. Detailný postup podávania žiadosti nájdete v Sprievodcovi ubytovacím ubytovacím procesom.

Odporúčame si pred podaním žiadosti prečítať Sprievodcu ubytovacím procesom, ubytovaciu smernicu a Harmonogram ubytovacieho procesu. Všetky tieto dokumenty sa nachádzajú už na spomínanej stránke uniba.sk/ubytovanie.

 

V prípade, že si v osobných údajoch nájdete chybu, kontaktujte prosím študijné oddelenie FSEV UK, buď na studijnefses.uniba.sk alebo na email Vašej študijnej referentky. Zmenu vykoná študijné oddelenie, avšak prejaví sa až na druhý deň. 

Dôležité informácie:

Žiadateľ/ka dodá na študijné oddelenie fakulty UK podklady potrebné na: pridelenie bodov za aktivity a údaje o osobnom asistentovi žiadateľa s ŤZP do 31. mája 2021

Legislatíva

Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny