Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie

Žiadosti o ubytovanie

Podávanie elektronických žiadostí v časti E - ubytovanie: www.moja.uniba.sk

  • 11.7.2024 9:00 do 19.7.2024 23:59

Body za mimoškolské aktivity na FSEV budú pridelované na základe podkladov, ktoré je potrebné zaslať ubytovaciemu referenovi a prodekanovi pre štúdium do 10. júna 2024.

Spôsob podávania žiadostí

Žiadosti o pridelenie ubytovania (ďalej len "žiadosť") sa podáva prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na moja uniba.sk, v časti E-ubytovanie alebo na https://uniba.sk/ubytovanie. Na prihlásenie do systému sa používa univerzitný login a heslo, rovnaké ako na prístup do systému AIS2. Detailný postup podávania žiadosti nájdete v Sprievodcovi ubytovacím ubytovacím procesom - platí sprievodca z akad. roka 2021/2022 .

Odporúčame si pred podaním žiadosti prečítať Sprievodcu ubytovacím procesom, ubytovaciu smernicu a Harmonogram ubytovacieho procesu. Všetky tieto dokumenty sa nachádzajú už na spomínanej stránke uniba.sk/ubytovanie.

V prípade, že si v osobných údajoch nájdete chybu, kontaktujte prosím študijné oddelenie FSEV UK, buď na studijnefses.uniba.sk alebo na email Vašej študijnej referentky. Zmenu vykoná študijné oddelenie, avšak prejaví sa až na druhý deň. 

Dôležité informácie:

v prípade žiadateľov so špeciálnymi potrebami aj údaje o osobnom asistentovi žiadateľa,  je nevyhnuté relevantné doklady predložiť fakultnému referentovi pre ubytovanie do 10. 6. 2024.

Legislatíva

Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny