Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Končiace ročníky

Termíny štátnych skúšok

Termíny štátnych skúšok vypisujú jednotlivé ústavy a sú (budú) dostupné v AIS2 najneskôr dva týždne pred konaním štátnic.  

Študentky a študenti sa prihlasujú na štátnicové predmety a obhajobu záv. práce (podľa štud. plánu)  v jeden deň. 

Prihlasovanie a odhlasovanie z termínov štátnych skúšok stanovujú ústavy v AIS2. V prípade akýchkoľvek otázok študentky a študenti kontaktujú ústav (najmä tajomníčku ústavu). 

Medodické usmernenine pre dištančné štátne skúšky 2020/2021

Štátne skúšky sa budú v akad. roku 2020/2021 konať dištančnou (online) metódou. 
Pre študentky a študentov sme pripravili metodické usmernenie

FAQs

Čo ak nestíham prácu odovzdať v riadnom termíne?

Je dôležité si to uvedomiť v dostatočnom časovom predstihu a poslať nám riadne zdôvodnenú žiadosť o neskoršie odovzdanie práce. Bežne povoľujeme neskoršie odovzdanie pre tých, čo boli na Erasme, ale patria medzi študentky/študentov so špecifickými potrebami, majú vážne zdravotné alebo rodinné dôvody.

Ako mám postupovať v prípade, že neplánujem odovzdať záv. prácu v danom akad. roku vôbec a teda plánujem predlžovať štúdium?

Ideálne je dať nám to na vedomie cez všeobecnú žiadosť v dostatočnom časovom predstihu a požiadať nám o vymazanie štátnicových predmetov z vášho zápisného listu (ak ich tam zapísané máte). Treba však počítať s vyrúbením školné na ďalší akad. rok. Môžete tiež požiadať o výmaz povinného predmetu Bakalárska práca, resp. Diplomová práca (to však záleží od času, kedy si uvedomíte, že prácu neodovzdáte). 

Ako mám postupovať, ak som záverečnú prácu odovzdal/a, ale dostal/a som negatívne posudky (FX)?

Máte viacero možností.
1) Aj s negatívnymi posudkami na obhajobu a teda štátnice ísť môžete. FX z posudkov nemusí na 100% znamenať neúspešnú obhajobu. Ak obhajobou prejdete, všetko je OK. Ak z obhajoby dostanete FX, môžete sa prihlásiť na opravný termín štátnic, ktorý býva bežne v auguste. K dispozícii máte dva opravné termíny na štátne skúšky. Druhý opravný termín sa však bežne koná až nasledujúci akad. rok a teda je s ním spojené predlžovanie štandardnej dĺžky štúdia a vyrúbenie školného. 

2) môžete sa rozhodnúť prácu pred obhajobou opraviť. Toto ale dajte vedieť ako tajomníčke vášho ústavu, tak aj vašej študijnej referentke a školiteľke/školiteľovi. V tomto prípade sa musíte odhlásiť z termínu obhajob, ako aj štátnicových predmetov. Vždy totiž absolvujete štátnice ako jeden celok. Avšak, v tomto prípade budete môcť ísť na štátnice až na nasledujúci akad. rok., nakoľko ste nestihli podať žiadosť o odovzdanie práce v náhradnom termíne včas. Toto je taktiež spojené s predlžovaním štúdia a vyrúbením školného na nasledujúci akad. rok. V tomto prípade si môžete požiadať o odstránenie štátnicových predmetov z vášho zápisného listu v danom akad. roku. 

3) rozhodnete sa na obhajoby a teda štátnice neísť (platí bod 2) a zároveň sa rozhodnete zmeniť úplne tému práce. V tomto prípade opäť dáte vedieť tajomníčke vášho ústavu, štud. referentke a školiteľke/školiteľovi. 

Čo ak som prácu riadne odovzdal/a, ale nesplnil/a som podmienky na pripustenie k štátnym skúškam, lebo som nezískal/a dostatočný počet kreditov (napr. lebo som nespravil/a povinný alebo povinne voliteľný kurz, ...)?

V tomto prípade budete musieť kurz znovu absolvovať v nasledujúcom akad. roku. Znamená to predlžovanie štúdia a vyrúbenie školného. Ak ste s prácou spokojná/ý, nemusíte ju opravovať a v nasledujúcom akad. roku ju môžete riadne obhájiť. Zároveň kontaktujte vašu štud. referentku, aby Vám odstránila štátnicové predmety z vášho zápisného listu v danom akad. roku. Ak prácu opraviť predsa len chcete, kontaktujte  tajomníčku vášho ústavu a vašu študijnú referentku.

Čo ak som prácu odovzdal/a, ale opakovane som nespravil/a prenášajúci predmet a budem vylúčený/á?

V tomto prípade sa už nedá robiť veľa. Môžete si opätovne podať prihlášku v 2.kole prijímacieho konania, ak sa vo vašom štud. programe 2. kolo otvára. Ak nie, budete si musieť rok počkať. 

Môžem sa prihlásiť na štátnicový predmet v riadnom termíne a na obhajobu až v auguste a teda odovzdať prácu až neskôr?

Nie. Obhajoby, ako aj štátnicové predmetu tvoria štátne skúšky spoločne a konajú sa v jednom termíne. Niektoré štud. programy majú ako podmienku úspešného absolvovanie povinného predmetu Bakalárska práca a Diplomová prácu jej odovdanie. A úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov je podmienkou na pripustenie k štátniciam. Takže buď idete "komplet" v riadnom termíne alebo v augustovom. 

Kedy sa môžem prihlasovať na termíny štátnych skúšok?

Termíny štátnych skúšok vypisujú jednotlivé ústavy a zverejňujú sa najneskôr dva týždne pred ich konaním. Ak sa chcete informovať o termínoch štátnych skúšok, kontaktujte tajomníčku na Vašom ústave. 

Čo ak sa stane niečo nepredvítateľné a nebudem sa môcť zúčastniť štátnic v prihlásenom termíne, ale budem sa môcť zúčastniť v iný deň?

Z termínu štátnych skúšok sa môžete vždy odhlásiť. Do kedy sa môžete odhlásiť určujú ústavy v systéme AIS. Odporúčame preto kontaktovať tajomníčku Vášho ústavu, ona Vás odhlási a prihlási na iný deň, ak to bude možné. 

Návody v AIS2

klikni tu

Promócie a iné informácie pre absolventky a absolventov

Každej absolventke a každému absolventovi mgr štúdia boli na univerzitný email zaslané potvrdenie o ukončení štúdia a potvrdenie o absolvovaní štátnej skúšky. 

Pri bc štúdiu potvrdenia zasielame len tým, ktoré/í nepokračujú v štúdiu na FSEV UK. Toto potvrdenie zasielame na základe informácie od danej absolventky či absolventa.

info k promóciám pozri tu