Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentské dotazníky k záverečným prácam

Pripútanie v práci / Attachment in the workplace

Študentka: Tamara Gudushauri, 3PP1
Cieľom dotazníka je overiť psychometrické vlastnosti Škály pripútania na pracovisku. Účasť je anonymná a dobrovoľná. Odpovede budú spracovávané anonymne a v agregovanej podobe
link na dotazník

Hodnota vzdelania na trhu práce

Študentka: Iveta Duchoňová, 2mgAE
Cieľom dotazníka je zistiť, vplyv vzdelania na výšku mzdy, resp. či vyššie vzdelanie predurčuje vyššiu mzdu. Vyplnenie dotazníka nezaberie viac ako 8 minút Vášho času.
link na dotazník

Vplyv emocionálneho zanedbávania v detstve na súčasné partnerské vzťahy

Študentka: Ábelová Krisztina
Cieľom bakalárskej práce je skúmať vplyv traumatických zážitkov z detstva na spokojnosť v partnerských vzťahoch v dospelosti. Vyplnenie dotazníka trvá približne 10 minút.
link na dotazník

Dispozície myslenia vo vzťahu k postojom a dôvere voči imigrantom

študentka: Anna Macková, 2mPP1
Cieľom dotazníka je preskúmať postoje respondentov voči imigrantom, čiže ľuďom, ktorí na Slovensko prichádzajú žiť z iných krajín. Jeho vyplnenie nezaberie viac ako 15 minút a traja náhodne vyžrebovaní participanti budú mať možnosť získať poukážky v hodnote 50€. 
link na dotazník

Vzťah vedeckého myslenia, postojom k vede a a k alternatívnej medicíne

študentka: Ivana Maxoňová, PP1
Bakalárska práca sa zaoberá tým, ako ľudia vnímajú vedu a rôzne medicínske postupy pri liečení ochorení. Vyplnenie potrvá 7-15 minút. 
Link na dotazník: https://www.survio.com/survey/d/Z5T8E9V1D2T9H9S1R

Vzťah medzi vzťahovou väzbou, stresom a well-beingom u vysokoškolských študentov

študentka: Lucia Svoradová, 2mPP1
link na dotazník