Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentská anketa

Vždy ku koncu semestra je v AISe dostupná študentská anketa, kde majú študentky a študenti možnosť ohodnotiť predmety, vyučujúce a vyučujúcich a daný študijný program. Informácie o spustení ankety sa posielajú emailom na univerzitné emailové adresy. Hlasovať je možno do konca skúškového obdobia. 

Študentská anketa má za cieľ zapojiť študentky a študentov do tvorby, monitorovania a hodnotenia študijných plánov a dostať spätnú väzbu pre ich prípadnú úpravu. Výsledky ankety sú zohľadňované v rámci aktualizácie študijného programu a pri riadení zo strany príslušného pracoviska, a to zo strany garantky/garanta. Výsledky ankety sú hneď po jej ukončení k dispozícii daným vyučujúcim. A verte, že o výsledky bol veľký záujem:).

Študentská anketa je anonymná. Po odoslaní odpovedí nám server neumožňuje spárovať odpovede s konkrétnou osobou. Nikdy sme na FSEV UK ani nemali záujem zisťovať, kto dané odpovede zasielal/a.

Dotazník ozaj nie je dlhý, keď viete, kde kliknúť - dotazník odporúčame vypĺňať dvomi spôsobmi. 
1. slovné hodnotenie (otvorená otázka) - pre všetky predmety (vyučujúcich hodnotíte v rámci predmetov)
2. podľa predmetov, ktoré chcete ohodnotiť

Návod na vyplnenie ankety - študentské zobrazenie