Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Informácie pre absolventky a absolventov

Termíny promócií v akad. roku 2022/2023

Promócie absolventiek a absolventov bakalárskeho aj magisterského štúdia na FSEV UK sa budú konať dňa 2.7.2024 (utorok) o 11:00, 13:00 v Aule UK na Šafárikovom námestí. 

Prihlasovanie na promócie cez AIS2 bude možné v priebehu júna 2024.

 

 

Promócie

Študentky a študenti sa na promócie prihlasujú samy/i cez systém AIS2. Prihlásiť sa je možné, až keď budete mať ukončené štúdium v AIS2 (do 2 dní od štátnych skúšok).

Nástup promovaných je hodinu pred promóciou (nácvik).

V súvislosti s hladkým priebehom slávnostného aktu, žiadame absolventky a absolventov, aby dodržali stanovený termín nácviku.

Pripomíname absolventkám a absolventom, že v zmysle Príkazu rektora č. 8/2004 bude slávnostná promócia umožnená len absolventkám a absolventom v spoločenskom oblečení (nie tričká, športové košele, svetre, obuv športového charakteru).

Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave  č. 2/2012, ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch.

pre absolventov: oblek/nohavice a sako a košeľa s viazankou a zavreté formálne topánky.
pre absolventky: šaty alebo kostým (vhodnejšia je tmavá farba, osobitne na magisterské promócie) a formálne topánky. Vylúčené a nevhodné je oblečenie s odhalenými ramenami, sukne kratšie ako 10 cm nad kolená, hlboké výstrihy, lesklé, alebo priehľadné materiály.

Informácia o vstupenkách

Vstup do Auly Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len "UK") pre rodičov, návštevníkov a hostí na promócie je možný len s platnou vstupenkou. Vstup na balkóny je bezplatný.
 
Každá absolventka a každý absolvent má nárok na 4 bezplatné vstupenky, ktoré dostane v deň promócie v Aule UK pri podpisovaní prevzatia vysokoškolského diplomu do univerzitnej matriky UK.

V prípade záujmu o ďalšie vstupenky bude zabezpečený predaj v budove UK na Šafárikovom námestí jednu hodinu pred časom konania promócie podľa harmonogramu konania promócií. Poplatok za ďalšie vstupenky sú 2€/vstupenka.

Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

Pokiaľ sa promócií nezúčastníte, kontaktujte pracovníčku Oddelenia vzdelávania RUK, Miriam Fidlerovú a dohodnite sa na osobnom prevzatí dokladov o vzdelaní. 

Originály neprevzatých dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) na Oddelení študijných vecí UK po 20. decembri kalendárneho roku prechádzajú do trvalej úschovy Archívu UK a ich vydanie (na žiadosť absolventa) je spoplatnené (Smernica rektora UK 4/2010).

V prípade, že absolvent/ka bude mať záujem, v čase promócií,  prevziať doklady o ukončení štúdia pre svojho kolegu/kolegyňu (iného absolventa/absolventku), môže tak učiniť, na základe úradne overeného splnomocnenia.

Oznamujeme Vám, že od 15. marca 2010 nadobudol platnosť vnútorný predpis č. 4/2010, Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje postup Archívu UK v Bratislave pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb.

Úradné hodiny oddelenia študijných vecí RUK

Upozorňujeme absolventov, že v čase trvania promócií sa doklady o absolvovaní štúdia mimo slávnostných akademických obradov nevydávajú.