Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Informácie pre absolventky a absolventov

Termíny promócií v akad. roku 2023/2024

Promócie absolventiek a absolventov bakalárskeho aj magisterského štúdia na FSEV UK sa budú konať dňa 2.7.2024 (utorok) o 11:00, 13:00, 15:00 v Aule UK na Šafárikovom námestí. 

Prihlasovanie na promócie cez AIS2 bude možné od 3.6.2024 do 16.6.2024

 

 

Promócie

Študentky a študenti sa na promócie prihlasujú samy/i cez systém AIS2. Prihlásiť sa je možné, až keď budete mať ukončené štúdium v AIS2 (do 2 dní od štátnych skúšok).

Nástup promovaných je hodinu pred promóciou (nácvik).

V súvislosti s hladkým priebehom slávnostného aktu, žiadame absolventky a absolventov, aby dodržali stanovený termín nácviku.

Pripomíname absolventkám a absolventom, že v zmysle Príkazu rektora č. 8/2004 bude slávnostná promócia umožnená len absolventkám a absolventom v spoločenskom oblečení (nie tričká, športové košele, svetre, obuv športového charakteru).

Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave  č. 2/2012, ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch.

pre absolventov: oblek/nohavice a sako a košeľa s viazankou a zavreté formálne topánky.
pre absolventky: šaty alebo kostým (vhodnejšia je tmavá farba, osobitne na magisterské promócie) a formálne topánky. Vylúčené a nevhodné je oblečenie s odhalenými ramenami, sukne kratšie ako 10 cm nad kolená, hlboké výstrihy, lesklé, alebo priehľadné materiály.

Informácia o vstupenkách

Vstup do Auly Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len "UK") pre rodičov, návštevníkov a hostí na promócie je kontrolovaný cez turnikety a bude možný len s platným QR kódom. Nikoľko dní pred promóciou, CIT doručí prihláseným študentom/tkám na e-mailovú adresu príslušne QR kódy. Promovaní/é študenti/tky vstupujete do budovy na svoje študentské karty. QR kódy sú určené vyslovene pre potreby rodinných príslušníkov. Čo sa týka počtu osôb, ktoré budú pridelené každému/ej absolventovi/tke, tak tam je jednotné usmernenie pre celú Univerzitu:

- Mgr. Promócia 6 osôb/1 promovaný/á

- Bc. promócia 4 osoby/ 1 promovaný/á

Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

Pokiaľ sa promócií nezúčastníte, kontaktujte pracovníčku Oddelenia vzdelávania RUK, Miriam Fidlerovú a dohodnite sa na osobnom prevzatí dokladov o vzdelaní. 

Originály neprevzatých dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) na Oddelení študijných vecí UK po 20. decembri kalendárneho roku prechádzajú do trvalej úschovy Archívu UK a ich vydanie (na žiadosť absolventa) je spoplatnené (Smernica rektora UK 4/2010).

V prípade, že absolvent/ka bude mať záujem, v čase promócií,  prevziať doklady o ukončení štúdia pre svojho kolegu/kolegyňu (iného absolventa/absolventku), môže tak učiniť, na základe úradne overeného splnomocnenia.

Oznamujeme Vám, že od 15. marca 2010 nadobudol platnosť vnútorný predpis č. 4/2010, Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje postup Archívu UK v Bratislave pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb.

Úradné hodiny oddelenia študijných vecí RUK

Upozorňujeme absolventov, že v čase trvania promócií sa doklady o absolvovaní štúdia mimo slávnostných akademických obradov nevydávajú.