Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie prevádzky

Lukáš Polatsek

vedúci oddelenia
referent prevádzky
miestnosť: B 020
tel.: 02/206 69 826
e-mail: lukas.polatsekfses.uniba.sk

JUDr. Mgr. Matej Beňovič

technik
miestnosť: B020
tel.: 02/206 69 826
e-mail: matej.benovicfses.uniba.sk

Dušan Kováč

údržbár
miestnosť:
B908
tel.: 02/206 69 870