Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie pre vedecko-výskumnú činnosť

RNDr. Zuzana Viechová, PhD.

referentka pre vedecko-výskumnú činnosť a projektová manažérka
miestnosť: C 138
tel.: 02/206 69 866
e-mail: zuzana.viechovafses.uniba.sk

Úradné hodiny

Deň Čas [hod.]
Pondelok 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 11:00
Štvrtok 09:00 - 11:00

Ing. Jakub Salay

referent pre vedecko-výskumnú činnosť a projektový manažér
miestnosť: C305
tel: 02/206 69 867
e-mail: jakub.salayfses.uniba.sk