Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie pre vedecko-výskumnú činnosť

Ing. Juraj Turan

Projektový manažér (poverený tajomník fakulty)
miestnosť: C 306
tel.: 02/206 69 803
e-mail: juraj.turan@fses.uniba.sk

Mgr. Donald Wertlen

Prodekan pre štúdium (vrátane agendy kvality)
miestnosť: C139
tel.: 02/206 69 830
e-mail: donald.wertlenfses.uniba.sk

RNDr. Tatiana Blahútová

referentka pre VVČ
tajomníčka Rady pre kvalitu FSEV UK, tajomníčka Etickej komisie FSEV UK

miestnosť: A115
tel.: 02/206 69 865
e-mail: tatiana.blahutovafses.uniba.sk