Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie pre vedecko-výskumnú činnosť

JUDr. PaeDr. Petra Pernišová

referentka pre vedecko-výskumnú činnosť a projektová manažérka
miestnosť: C 306
tel.: 02/206 69 846
e-mail: petra.pernisovafses.uniba.sk

Mgr. Donald Wertlen

referent pre kvalitu
miestnosť: C139
tel.: 02/206 69 830
e-mail: donald.wertlenfses.uniba.sk