Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

O CENTRE

Výskumné centrum pre ľudské práva vzniklo v roku 2016 ako súčasť Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Centrum nadväzuje na činnosť UNESCO katedry pre vzdelávanie k ľudským právam, ktoré sa primárne zameriava na vzdelávanie stredoškolských študentov. V centre sa venujeme výskumných a pedagogickým aktivitám zameraných na národný, regionálny a medzinárodný systém ochrany ľudských práv, úlohu ľudských práv v rôznych oblastiach tvorby politiky a na nástroje a mechanizmy, ktoré by mali zabezpečovať ich vynútitľnosť a záväzky. 

Výskumné centrum sa podieľa na podpore projektov so študentskou účasťou - Model United Nations (MUN) a Regionálna akadémia OSN (RAUN). 

FACEBOOK OF THE RESEARCH CENTER FOR HUMAN RIGHTS

FaceBook of the Research Center for Human Rights