Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

AKTIVITY

Centrum zastrešuje dva kľúčové projekty pre študentov - Model United Nations a RAUN. Oba projekty sa zameriavajú na prepojenie štúdia s praxou, ktoré je v súčasnosti tak žiadané a nevyhnutné. Z pohľadu koordinátoriek pevne veríme, že účasť na týchto, a dúfajme aj budúcich, projektoch Výskumného centra pre ľudské práva a Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov pomôže našim absolventkám a absolventom v ich osobnom i kariérnom raste. 

 

Konferencia / workshop k Medzinárodnému dňu ľudských práv

Model United Nations (MUN)

Regionálna akadémia OSN (RAUN)

Dekanka FSEV členkou poradného zboru expertov pre UNESCO