Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Regionálna akadémia OSN

Okrem MUN zasadnutí sa FSEV UK podieľa tiež na medzinárodnom projekte RAUN – Regionálna akadémia OSN. Na rozdiel od MUN, RAUN nie je súťaž, ale vzdelávací kurz pre pokročilých študentky a študentov, na ktorom okrem FSEV UK v súčasnosti participuje tiež Vysoká škola ekonomická v Prahe, Univerzita v Szegede a Diplomatická akadémia vo Viedni. Svoju pozornosť sústreďuje na výskumné projekty a policy papers, ktoré riešia aktuálne témy  špecializovaných agentúr OSN. Účastníčky a účastníci pracujú v zmiešaných skupinách, aby sa im opäť priblížila reálna situácia. Študentky a študentov vedia konkrétny človek z danej agentúry a jeden z fakultných koordinátorov, ktorým je na FSEVke dekanka, doc. Lucia Mokrá. Na rozdiel od MUNka, tu majú študentky a študenti reálnu šancu stretnúť sa s pracovníkmi OSN, navštíviť sídlo OSN vo Viedni a keď zaujmú, môžu sa dostať i na zoznam stážistiek a stážistov, či budúcich spolupracovníčok a spolupracovníkov. 

Season 2015 - od Clarissy Tabosa

The Regional Academy on the United Nations is an academic training which gathers together students from different countries and backgrounds to learn, discuss, and research on a broad range of issues that are found within the scope of the United Nations. The research topics can vary for instance from outer space affairs, to drugs and crime, women rights, and many others.

In the year 2015-2016 the main theme was “Peace and Security” and the Academy counted with more than 40 students from 12 different countries (but all coming from universities in Austria, Hungary, Slovakia, Czech Republic or Serbia). Throughout the year the students had rounds of lectures and presentations from experts coming from the academia, NGOs, national governments, and UN agencies in three different cities: Prague, Szeged and the final session in Vienna. As each group is assigned to work closely with one of the UN agencies, each group also 

had an opportunity to meet and work in cooperation with experts from the particular agencies in Vienna.

During the final session in Vienna the students take part in the annual conference of the Academic Council of the United Nations System (ACUNS) and have the chance to present and to have feedback on their final research from leading scholars from all around the world. It is indeed a very enriching experience and for many of the participants the research area they chose within the RAUN program defined as well they path in their studies back in their universities.

Besides that, RAUN was a great opportunity to build a network not only among the students, but also with the experts that we had the opportunity to discuss with during the sessions. Furthermore, for those who wished to still engaged with RAUN there was the opportunity to join the Peer+ program in which former RAUN students become peers and assist the following year’s students throughout their research process.