Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Konferencia / workshop k Medzinárodnému dňu ľudských práv

Call for Papers - Humun Rights in EU External Actions 2017

This year, again, to celebrate the International Day of Human Rights, we organize an annual conference, this time on the topic of Human Rights in the EU external affairs. 

Call for Papers

CALL FOR PAPERS 2016 Workshop - National Institutions of Human Rights Protection

Ľudské práva sú už niekoľko rokov horúcou témou diskusií nielen v akademickom prostredí, ale predovšetkým v prostredí politickom. Ochrana ľudksých práv na medzinárodnej úrovni je však závislá od úrovne ochrany ľudských práv v jednotlivých krajinách. Signatárske krajiny Všeobecnej deklarácie ľudských práv sa zaviazali dodržiavaniu noriem a princípov medzinárodného režimu ľudských práv, avšak implementácia ich politík je slabšia ako ich slovný záväzok a vyjadrenia. 

Po dvoch ročníkov nášho workshopu, ktoré sa venovali prevažne medzinárodnej ochrane ľudských práv a ich úloh v rôznych oblastiach spoločneských vied, sme sa preto rozohodli vrátiť na národnú úroveň. 

Príjmame abstrakty venujúce sa národnej ochrane ľudských práv z právneho, politologického, spoločenského a komparatívneho pohľadu. 

pozvánka a náležitosti príspevku