Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Model United Nations

MUN je skratka pre Model United Nations, modelovú študentskú konferenciu, na ktorej študentky a študenti stredných alebo vysokých škôl simulujú rokovanie v rôznych výboroch OSN, najčastejšie to býva Bezpečnostná rada, Ekonomicko-sociálny výbor, Výbor pre odzbrojovanie a medzinárodnú bezpečnosť, UNESCO, Právny výbor a samozrejme Valné zhromaždenie. Niektoré univerzity, ako organizátori, pridávajú i rôzne výbory mimo sféry OSN, ako napr. Európsku radu, NATO alebo Radu Európy či OBSE. MUNká a podobné udalosti podporujú individuálny vývin študentiek a študentov, či už po psychologickej, profesionálnej či sociálnej stránke. Samozrejme, nájdu sa i také/í, ktoré/í berú účasť na týchto podujatiach veľmi vážne a nedokážu si predstaviť, že by odišli bez cien. V zahraničí, a predovšetkým v USA, sa úspechy na MUNkách vidia ako najlepšia cesta naštartovať svoju kariéru. My na FSEVke to vidíme ako skvelú príležitosť si na vlastnej koži vyskúšať rokovania, negociácie a zjednávanie v medzinárodnej spoločnosti. Približujeme študentkám a študentom reálne politické procesy, ktoré sú ovplyvňované nielen záujmami krajín, ale aj rozhodovacími procesmi, neformálnymi vzťahmi a možnosťami, ktorými krajiny disponujú. Základným pravidlom pre delegácie je, že by sa mali riadiť aktuálnym stavom medzinárodných vzťahov a nasledovať reálnu pozíciu krajinu, ktorú reprezentujú. Každopádne je to veľká výzva. Presadiť sa je náročné mimoriadne pre tie a pre tých, ktoré/í k tomu nie sú vedení počas štúdia, či už podnietením diskusie alebo formou prezentácií na seminároch. Študenti sú počas konferencie delegátmi, študentky delegátkami a tomu by malo zodpovedať i ich správanie i dress code – chlapci by mali byť v oblekoch a dievčatá buď v kostýmoch či šatách ladených do konzervatívneho business štýlu. Každé zasadnutie sa končí záverečnou párty, kde sa utužujú nadviazané vzťahy a kontakty. 

Po roku opäť v Ľubľane. Tentokrát ešte úspešnejšie!

Na druhom tohtosemestrálnom MUNku, tentokrát v Ľubľane, sa naša delegácia teší z obrovského úspechu,keď jednotlivé články tímu dosiahli vynikajúce výsledky a spoločne sa zaslúžili o cenu pre najlepšiu univerzitnú delegáciu, ktorú naša Fakulta ešte nezískala. Pod taktovkou Mišky Dénešovej všetci preukázali vedomosti a schopnosti hodné budúcich lídrov. Tereza Rutaiová na svojej druhej účasti na MUN zasadnutí, vyhrala druhé miesto v Bezpečnostnej rade, tzv. Outstanding Delegation za reprezentáciu Ruska. Víťazom BR sa stal delegát USA. Naši druháci bakalári, Timotej Štefánik a Adam Novosad sa "pobili" v NATO, napokon víťazne z tohto výboru vyšiel Timo, keď získal cenu Best Delegate ako delegát Veľkej Británie. Adam však tiež nevyšiel na prázdno, a okrem ceny pre najvtipnejšieho delegáta sa mu ušlo aj tretie miesto, tzv. Honorable Mention Delegation. Poslednou, avšak nie nepodstatnou, členkou FSEV tímu bola tretiačka Klaudia Šupáková, ktorá pri svojej prvej účasti reprezentovala Bangladéš v Rade pre ľudské práva a tiež získala cenu Honorable Mention. Všetci sa pocitvo na MUNko pripravovali a pracovali aj počas konferencie. Gratulujeme k úspechom a dúfame, že nám budete robiť radosť aj naďalej. 

Ocenené študentky ÚEŠMV na MUNlawS v Ľubľane

Na konci októbra delegácia FSEV UK cestovala do Ľubľany, kde MUN organizovala Právnická fakulta Ľubľanskej univerzity. Tentokrát boli všetci v jednom výbore, ktorým bolo NATO a na programe boli dve témy – spolupráca medzi EÚ a NATO; a súčasné bezpečnostné hrozby vrátane hybridnej vojny a kybernetických útokov. Hviezdili hlavne Alexandra Fitošová (Nórsko) a Henrieta Kunová (Estónsko), ktoré sa nielen často vyjadrovali k témam zasadnutia, ale aj aktívne participovali na tvorení komuniké. V rámci spolupráce však boli podporované aj Patrikom Takáčom (Slovinsko) a Martinom Staškom (Luxembursko). Napokon hodnotenie stanoviska krajiny vynieslo Saši druhé miesto a cenu Outstanding delegation. Vďaka neoblomnému zapájaniu sa a aktivite pri písaní komuniké sa cena Honorable mention delegation ušla Heni Kunovej. 

FSEVka hviezdila v Szegede!

Na prelome septembra a októbra sa Bibiána Bajzová, Donald Wertlen, Jakub Velič a Branislav Višňnaský zúčastnili verzie SzeMUN v Szegede a všetci boli platnými delegátmi v ich výboroch, čo sa premietlo aj do ich hodnotenia. Počas štyroch dní rokovania, spoločenských eventov a networkingu odchádzala napokon delegácia FSEV UK s tromi cenami. Braňo Višňanský získal cenu Best Delegate (1.miesto) v Ľudsko-právnom výbore; Jakub Velič vyhral Bezpečnostnú radu a Bibiána Bajzová získala pri svojej premiére cenu Honorable mention delegation v UN Women (3.miesto). Braňo aj Jakub už mali skúsenosti z predošlých účasti, keďže Braňo bol členom úspešného tímu z Olomouca, ktorý v novembri 2015 vyhral celkové tretie miesto a Jakub súťažil na elbMUN v Drážďanoch v apríli 2016. Oboch zasadanie, rokovanie a snaha pretlačiť svoje nápady chytili hneď na prvý krát a nadobudnuté suverénne vystupovanie, flexibilitu a postrehy, ktoré tak často od nich vyžadujeme na prednáškach a seminároch, vedeli zužitkovať na 100%. 

Malá FSEVka „zvalcovala“ Olomouc!

Po historicky prvej modelovej konferencii OSN na Slovensku - Slovak MUN, na ktorej organizácii sa podieľali i študenti programu Európske štúdiá, bol vyslaný tím Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK na National Model United Nations Europe 2015 do Olomouca. Verzia NMUN je organizovaná renomovanou americkou organizáciou – Národnou asociáciou vysokoškolských konferencií (National Collegiate Conference Association), ktorá má podchytené konferencie v New Yorku a Washingtone a každý rok spolupracujú s partnermi v Európe a Ázii, aby tam uskutočnili verzie ich amerických modelových zasadnutí.

Tento rok sme teda vyslali do Českej republiky tím šiestich študentov, ktorí spoločne vytvorili delegáciu Chorvátska - druháčku Nastaran A. Motlagh, tretiakov Braňa Višňanského a Viliama Ostatníka, prváčku na magisterskom stupni Dominiku Filinovú, jej spolužiaka Damjana Spasovskeho a napokon Clarissu do Nascimento Tabosa, ktorá je už v poslednom ročníku. Študenti, alebo delegáti, ako sú „titulovaní“ počas rokovaní, vo dvojiciach hájili chorvátske záujmy v troch výboroch, Nasi s Braňom bojovali vo Valnom zhromaždení, Dominika s Vilom v UNESCO a Clarissa s Damjanom v Ekonomicko-sociálnom výbore (ECOSOC). Dvojice boli vytvorené vždy z jedného študenta, pre ktorého to bola premiéra na zasadnutí MUN a jednej, ktorá už niekoľko modelových zasadnutí absolvovala. Ako sami uviedli, boli vynikajúci kolektív a aj čas mimo rokovaní trávili väčšinou spolu.

Účasť na podujatí MUN je vynikajúca nielen pre Fakultu, čim si buduje renomé vo svete, ale i pre samotných študentov, ktorí musia častokrát prekonať ostýchavosť a prejaviť sa ako líder. Preto veľmi zaváži, do akého výboru sa delegát dostane a koľko príležitostí dostane či už na „speakers liste“ alebo pri neformálnom vyjednávaní a podobe rezolúcie. Môžeme povedať, že čím menší výbor, tým je tých príležitostí logicky viac. Toto nám potvrdila i Dominika s Viliamom, ktorí udržiavali UNESCO v neustálom chode a boli tak spolutvorcami mnohých rezolúcií.

Clarissa, ktorá má za sebou už niekoľko modelových zasadnutí, ako v sérii NMUN tak i „bežných“ MUN konferencií (organizovaných domácimi univerzitami alebo rôznymi združeniami), vyzdvihla vysokú úroveň delegátov, ktorí boli veľa krát lepšie pripravení a viac motivovaní ako na NMUN v New Yorku v 2014 alebo v Ríme 2014. To, že formát NMUN sa líši od formátu MUN vie najviac posúdiť Nasi, ktorá absolvovala už stredoškolské zasadnutia. Sama očakávala, že bude oboznámená s celým rokovacím konaním, no v prípade NMUN je to reálnejšie a väčšina dohôd a partnerstiev sa dohodlo počas menej formálnych rokovaní.

Pre našich „newcomerov“ to bola skvelá príležitosť pretaviť teoretické vedomosti o fungovaní OSN a danej téme to praxe. No to neznamená, že sa nič nenaučia. Práve naopak, je to skvelá škola plná novej motivácie, že štúdium má zmysel a že počas neho sa dá kadečo zažiť. Braňo s Damjanom preto neodmietnu ďalšiu príležitosť, ak sa vyskytne a odporúčajú všetkým študentom, aby si to aspoň raz vyskúšali.

Tento ročník bol pre FSEVku opäť úspešný a tohtoročná zostava tak nadviazala na úspech delegácie z minulého roka. Domov priniesli študenti rovno dve ceny – Clarissa s Damjanom dostali ocenenie za najlepší „Position paper“ v ich výbore (ECOSOC). Táto cena sa v ECOSOCu udeľovala len trom stanoviskám, ktoré študenti posielali ešte pred začatím samotného zasadnutia. Na záverečnej ceremónii sa však tešili všetci, keď bola ocenená celá delegácia za ich aktivitu vo výboroch a pri písaní rezolúcií. Napokon si domov doniesli cenu za „Honorable Mention Delegation“. V konkurencii silných delegácií z Európy a z USA majú byť naši delegáti na čo pyšní. Samozrejme Fakulta a Univerzita sú pyšné tiež a ostáva nám len dúfať, že podobné mimoškolské aktivity budú i naďalej podporované.

Naši študenti na LatMUN v lotyšskej Rige

Koordinátorky sa neustále snažia hľadať najvhodnejšie konferencie, ktoré by odrážali profesionálne i akademické nároky najlepšej fakulte v ostatných spoločenských vedách na Slovensku. Do Rigy sme sa opäť vybrali so štyrmi študentmi – Viktóriou Čerťanskou, ktorá si pozíciu delegátky v Szegede a Frankfurte, Nastaran Motlagh, ktorá sa pravidelne zúčastňovala stredoškolských modelových konferencií a Viviánou Slosiarikovou s Adamom Jandom ako totálnymi nováčikmi. Organizácia v Lotyšsku tiež nebola najlepšia, no i tak najväčším nepriateľom bol samotný čas, ktorého bolo na rokovania relatívne málo v porovnaní napr. s verziami NMUN. Fakt, že sa MUNko konalo cez víkend tomu asi len pridalo. Každopádne, študenti si konferencii pochvaľovali a opäť sa priniesla cena. Nasi, pôvodom z Iránu, očarila celý Právny výbor a odniesla si cenu Najlepšej delegátky. I keď sa s nami Riga rozlúčila daždivým počasím, mohli sme si odfajknúť ďalšiu účasť, ďalšie MUNko a ďalšiu cenu. 

Dve delegácie, dve ceny – taká bola konferencia National Model United Nations Europe 2014

Koncom novembra sa konalo Modelové zasadnutie OSN v rámci série NMUN Europe. Tentokrát sa americkí organizátori z National Collegiate Conference Association rozhodli pre Rím. S logistikou im pomáhala nezisková organizácia Consules, pre ktorých je tréning na MUN prioritnou činnosťou.

Univerzitu Komenského reprezentovali tri študentky a jeden študent z Fakulty sociálnych a ekonomických vied, ktorí si podelili reprezentáciu dvoch európskych krajín – Írsko a Nórsko. UNESCO centrum pre výchovu k ľudským právam, ktoré tieto činnosti podporuje,  stavilo na skúsených delegátov, a vybralo študentov so skúsenosťami z podobných modelových konferencií z Prahy, Szegedu a New Yorku. Tento výber sa im oplatil, pretože každá delegácia priniesla domov cenu. Michaela Dénešová a Clarissa do Nascimento Tabosa rokujúce pod vlajkami Írska si odniesli ocenenie Honorable Mention Delegation, ktoré môžeme považovať za tretiu kategóriu cien udeľovaných delegáciám krajín. Dominika Filinová a Tomáš Lukačovský za Nórsko sa presadili svojím pozičným stanoviskom, ktoré sa ocitlo medzi desiatimi najlepšími vo Valnom zhromaždení, kde obe delegácie rokovali.

Ceny sa však udeľovali až počas záverečnej ceremónie, resp. po ukončení rokovania. Delegáti teda museli prežiť dlhé hodiny rokovania, prezentovania ich postojov a hľadania kompromisov s inými „krajinami“. Samozrejme, kompromisy neboli to jediné, čo študenti našli. Veľké množstvo nových kolegov, kamarátov a skúseností tiež potešili. Predovšetkým ocenili možnosť využiť svoje vedomosti a schopnosti, možnosť presadiť sa a samozrejme opäť sa toho veľa naučiť.

Organizátori zvládli svoju úlohu na jednotku, program konferencie pripravili tak, aby si delegácie užili aj čaro Ríma a pripravili pre všetkých účastníkov i prehliadku tých najznámejších miest. Skupina zo FSEV UK sa však rozhodla ísť vlastnými cestičkami a Rím spoznať aj z jeho každodenného života a tak nachodili dlhé kilometre krížom-krážom. Vo Vatikáne zakývali pápežovi, preštudovali dlhý rad trhových „obchodíkov“ s knihami pri Castel San Angelo, očarilo ich Forum a majestátnosť Kolosea a sklamala práve rekonštruovaná Fontana di Trevi. No na letisku natrafili na fotku s väčšími rozmermi a neodolali. Fotka s odfotenou fontánou bola jednou z najkrajších a najvtipnejších zároveň, keď pomotali hlavu nejednému facebookovému priateľovi. Popritom všetkom si spoločne vychutnali samozrejme typickú taliansku kuchyňu. Študenti i fakultná poradkyňa to poňali aj ako čas lepšie sa spoznať a prediskutovať témy akademické i tie menej akademické pri káve pri Španielskych schodoch, ktorú im priniesol rímsky Johny Depp.

Na záver tohto náročného a na druhej strane skvelého týždňa sa nikomu nechcelo ísť domov, kde ich čakala zima (v Ríme bolo okolo 15-20 stupňov) a školské a pracovné povinnosti. Zisk ocenení študentov potešil nielen preto, že ich práca a príprava nevyšla na zmar, ale i preto, aby dokázali Fakulte a Univerzite, že podobné podujatia sú prínosom ako pre študentov, tak i pre inštitúciu, ktorú po celý čas reprezentovali.

Naši študenti sa vedia presadiť! Prague MUN 2014

Študenti Fakulty sociálnych a ekonomických vied cez skúškové obdobie nezaháľali a pripravovali sa Pražské modelové zasadnutie OSN. Pod záštitou UNESCO Centra pre výchovu k ľudským právam sídliaceho na už spomínanej fakulta sa hneď na začiatku semestra vybrali do českej metropoly, aby spolu so svojimi kolegami z celého sveta riešili globálne témy a odsúhlasili rezolúcie, ktoré majú udávať ďalšie smerovanie Spojených národov. Model United Nations Prague je nezisková organizácia sídliaca na Ekonomickej univerzite v Prahe. Ich konferencia bola prvou konferenciou OSN tohto typu v Českej republike a tento rok to bol už tretí ročník.

 

Kto nás reprezentoval?
Delegácia Univerzity Komenského sa tento rok skladala z troch študentov bakalárskeho stupňa a jedného študenta magisterského stupňa. Michaela Dénešová a Tomáš Lukačovský neboli kolegovia len v ročníku, ale dokonca i v Ekonomickom a sociálnom výbore.  Po rozdelení na pro- a proti-americký tábor, sa Tomáš ako reprezentant Haiti dostal do výbornej pozície pretlačiť svoje návrhy a na záverečnej ceremónii mu bola udelená „Special recognition award“ za druhého najlepšieho delegáta z celého výboru so zvláštnym uznaním.

 

V Právnom výbore Valného zhromaždenia sa s výbornou prípravou presadila aj Dominika Filinová, keď sa v odsúhlasených rezolúciách na témy ‚reformy Bezpečnostnej rady‘ a ‚krádež identity‘ ocitlo niekoľko častí z jej stanovísk. Nakoľko však reprezentovala Estónsko, pri silnej konkurencii krajín ako Čína, Rusko či Spojené štáty, jej predseda komisie odovzdal cenu útechy v podobe zlatej Fidorky.

Posledným našim delegátom bol Ján Slimák, ktorý zastával pozíciu Saudskej Arábie v Environmentálnom programe OSN dúfajúc, že nájde spojencov medzi krajinami vyvážajúcimi ropu proti ‚zavedeniu alternatívnych zdrojov energie‘ na úkor ropy a zemného plynu. Avšak tu sa ukázal nedostatok, ktorý ochromil ďalšie debaty, keď sa delegátka Ameriky, ktorá získala cenu „Najlepšej delegátky“ zaviazala sa k podpore ekologických zdrojov energie. Saudská Arábia si tak ťažko hľadala spojencov a útechou jej ostali iba prívetivé slová predsedu a podpredsedu výboru, ktorí konštatovali nereálnosť celej situácie.

Ako to zhodnotili?
Všetci štyria študenti to zobrali ako skvelú skúsenosť a možnosť spoznať nových ľudí, precvičiť si iný typ tímovej práce na akú sú zvyknutí v škole a možnosť presadiť svoje postoje v silnej konkurencii. Tiež vyzdvihli fakt, že mali konečne možnosť využiť vedomosti v praxi a nie len skúškach či pri písaní esejí. Hoci popri rokovaniach im veľa času neostalo, snažili sa vychutnať si pražskú atmosféru i meste, či už s kolegami z výborov alebo spoločne ako delegácia. Určite chcú túto skúsenosť využiť i v najbližšom školskom roku buď to na Erazme alebo na niektorej inej konferencii MUN.