Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Komunikácia so študijným oddelením

Podávanie žiadostí a komunikácia so študijným oddelením počas letných prázdnin

Počas letných prázdnin študentky a študenti komunikujú so študijným oddelením výlučne elektronicky (cez email, prípadne MS teams).Všetky žiadosti sa posielajte na podatelnafses.uniba.sk. 

kontakt na študijné referenky:

MGR. GABRIELA BARTALSKÁ

študijná referentka a pre I. a II. stupeň
študijná referentka pre PhD. štúdium
sociálny a študijný referát pre I. a II. stupeň štúdia 
študijný program: mediamatika, PhD. - všetky štud. programy
email: gabriela.bartalska@fses.uniba.sk

PATRÍCIA SLOVAČEKOVÁ

študijná referentka pre I. a II. stupeň štúdia
sociálny a študijný referát pre I. a II. stupeň štúdia
študijný program: I. stupeň: sociálna a pracovná psychológia, aplikovaná ekonómia (1AE, 2AE)
II. stupeň: sociálna a pracovná psychológia, aplikovaná ekonómia
miestnosť: C 141
tel.: 02/206 69 816
e-mailpatricia.slovacekova@fses.uniba.sk

SILVIA TRENČANOVÁ

študijná referentka pre I. a II. stupeň štúdia
sociálny a študijný referát pre I. a II. stupeň štúdia
študijný program: I. stupeň: európske štúdiá, sociálna antropológia,  aplikovaná ekonómia (3AE)
II. stupeň: európske štúdiá, sociálna antropológia, verejná politika
miestnosť: C 143
tel.: 02/206 69 815
e-mailsilvia.trencanova@fses.uniba.sk

MGR. ZUZANA MIŠKÓCIOVÁ

agenda zahraničných študentiek a študentov
email:zuzana.miskociova@fses.uniba.sk

Komunikácia so študijným oddelením v čase prerušenia prezenčnej výučby

Prosíme všetky študentky a študentov, aby so študijným oddelením komunikovali výlučne cez univerzitné mailové konto, tak ako to nariaďuje smernica GDPR. Na emaily z mimo univerzitných kont môžeme odpoveď neskôr alebo vôbec. Keďže je celé študijné oddelenie na "home office", je komunikácia výlučne elektronická. Všetky študijné referentky ako aj prodekanka pre štúdium odpovedajú na maily rýchlo, v priebehu jedného-dvoch dňa. Ak na odpoveď čakáte viac dní, prepošlite prosím email znovu. 

Potvrdenia o návšteve školy vydávame len vo výnimočných prípadoch, keďže všetky úrady, ktoré si potvrdenia v minulosti žiadali majú prístup do Centrálneho registra študentov, si vedia vaše štúdium skontrolovať sami (podľa Zákonu proti byrokracii).

Prosíme všetky študentky a študentov, aby rešpektovali pravidlá emailovej komunikácie a zároveň, aby si pred položením otázky prečítali študijný poriadok UK a vnútorné predpisy FSEV. Možno sa odpoveď na Vašu otázku nachádza práve tam. 

Veríme, že to spoločne zvládneme aj bez telefónov.