Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Zápisnice z riadnych a doplňujúcich volieb do Akademického senátu FSEV UK