Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Žijem vedu naživo 2018

Platforma ŽIJEMVEDU.SK všetkých pozýva na oficiálny 1. ročník výročnej konferencie Žijem vedu naživo 2018, ktorá sa koná 21. decembra 2018 na Fakulte sociálnych a ekonomických vied v Bratislave. Registrácia účastníkov prebieha do 30. novembra 2018. Konferenciu bude možné sledovať aj prostredníctvom živého prenosu na stránke ŽIJEMVEDU.SK.


V rámci programu vystúpia s krátkou popularizačnou prednáškou štyria experti z rôznych vedných odborov: právnik Martin Husovec pôsobiaci v Holandsku, psychologička Zuzana Kasanová z Leuven univerzity v Belgicku, archeológ Peter Pavúk z Karlovej univerzity v Prahe a chemik Ján Tkáč zo Slovenskej akadémie vied v Bratislave, nedávno ocenený už druhým ERC grantom.

 
Hlavným cieľom konferencie je podpora otvoreného dialógu vedeckej komunity. Aj preto v rámci programu kladieme veľký dôraz na diskusiu. Tá bude zameraná na financovanie vedy a vývoj vedeckej kariéry v akadémii a/alebo v priemysle. Debatu povedie skúsený moderátor RTVS Martin Strižinec, ktorý momentálne uvádza vedecky orientovanú talkshow s názvom Experiment. Na účasť v diskusnom bloku sme ​oslovili zástupcov ministerstva školstva, študentov, vysokoškolských pedagógov, zástupcov iniciatív angažujúcich sa v oblasti vedy a vzdelávania, a taktiež súkromných firiem zameraných na R&I. Aj vďaka ich aktívnej účasti veríme v plodnú a konštruktívnu debatu.  


Novinkou v programe bude aj sekcia venovaná podpore spolupráce a vytváraniu kontaktov medzi študentami, akademikmi, rôznymi iniciatívami, start-upmi a firmami s vedeckým zameraním. Účastníkom predstavia svoju činnosť, možnosti stáží, odbornej praxe alebo pracovných pozícií, čím prispejú k zvýšeniu povedomia o kariérnych možnostiach vedcov a študentov.  


Na záver programu vyhlásime víťaza súťaže ZvedaVec roka, do ktorej sa už teraz môžu zapojiť študenti doktorandského štúdia všetkých vedných odborov. Využitím svojej kreativity majú mladí nádejní vedci možnosť predstaviť verejnosti, akému výskumu sa venujú, a zároveň jeden z nich získa finančnú odmenu 500 eur od WebSupport-u.  


Organizáciu zabezpečuje tím platformy ​ŽIJEMVEDU.SK​. Hlavnými partnermi konferencie sú Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, ktorá okrem iného poskytla priestory, a Nadácia ESET, ktorá konferenciu podporila finančnou sumou 2000 eur. Všetky informácie o konferencii sú dostupné na https://zijemvedu.sk/zijem-vedu-nazivo-2018/​.