Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Model ASEM 2018

V Bratislave sa uskutoční prvý Model ASEM v strednej Európe

ASEM (Asia-Europe Meeting) je medzivládna platforma, ktorá vznikla v roku 1996 s cieľom podporiť dialóg a spoluprácu medzi krajinami Európy a Ázie. V súčasnosti je jej členmi 51 štátov (vrátane Slovenska), a tiež Európska únia a ASEAN (Združenie štátov juhovýchodnej Ázie). ASEM sprostredkováva dialóg v politickej, ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti, pričom stretnutia prebiehajú na najrôznejších úrovniach od hláv štátov cez ministrov až po expertov v jednotlivých sférach.

Model ASEM Bratislava Spin-off 2018 spojí 53 mladých delegátov, ktorí sa od 26. do 28. októbra 2018 zúčastnia politickej simulácie stretnutia ministrov zahraničných vecí členov ASEM. Hlavným cieľom modelu je poskytnúť vzdelávaciu platformu pre mladých lídrov z partnerských krajín ASEM, a zvýšiť tak záujem o proces ASEM a spoluprácu medzi Európou a Áziou.

V spojitosti s Modelom ASEM Bratislava Spin-off 2018 pripravujeme aj EURASI Forum 2018 – jednodňovú konferenciu, zameranú na európsko-ázijské otázky, ktorá sa uskutoční v Bratislave 26. októbra 2018. EURASI Forum 2018 bude jedinečnou stredoeurópskou platformou na diskusiu o spolupráci medzi Európou a Áziou s osobitným dôrazom na proces ASEM, pričom jednotlivých panelových diskusií sa zúčastnia predstavitelia diplomacie, akadémie, medzinárodných a mimovládnych organizácií, a tiež biznisu.

Organizátorom podujatia je Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Našimi hlavnými partnermi sú Nadácia Ázia–Európa a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Registrácia na modelovú konferenciu a fórum je už spustená. Sledujte našu facebookovú stránku, kde budeme priebežne aktualizovať informácie.

Ak by ste radi podporili naše podujatie, prípadne máte akékoľvek otázky, napíšte nám na asemfses.uniba.sk