Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Monika Šmeringaiová

Mgr. Monika Šmeringaiová

Monika Šmeringaiová vyštudovala politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvovala stáže v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky, v Inštitúte ekonomických a spoločenských analýz INESS a pre UNESCO Chairs for human rights education. V roku 2020 spolupracovala na projekte “Party Government in Europe Database“ švédskej Univerzity v Umea a od roku 2021 spolupracuje na projekte “Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve” (APVV -18–0435). Absolvovala tiež semestrálny výmenný pobyt na univerzite v nemeckom Lipsku a na Univerzite Marie Curie-Skłodowskej v poľskom Lubline a doktorandský kurz na Univerzite v Bergene v Nórsku. Pracuje ako Research Fellow na Inštitúte demografie na Viedenskej Univerzite. Vo svojich záverečných prácach sa venovala výskumu rôznych politických aktérov v slovenskej a rakúskej spoločnosti. Za diplomovú prácu dostala Cenu rektora Univerzity Komenského. Pod vedením profesorky Sičákovej-Beblavej PhD. píše dizertačnú prácu zameranú na výskum sociálnej rodinnej politiky s dôrazom na faktory fertility a jej zmeny v čase v krajinách Vyšehradskej skupiny. Na ÚVP učí predmet Techniky vedeckého písania a Komparatívnu verejnú politiku.