Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Petra Bayerová

Mgr. Petra Bayerová

Petra Bayerová  absolvovala magisterské štúdium na ústave Verejnej politiky (2021). Počas štúdia stážovala v neziskovom sektore. Po absolvovaní štúdia nastúpila na absolventskú stáž cez program Erasmus v oblasti policy advocacy. Stážovala tiež v Inštitúte SGI a ako dobrovoľníčka sa podieľala na viacerých výskumných aktivitách UNDESA a UNDP. Na Ústave Verejnej politiky sa pod vedením doc. Kataríny Staroňovej, PhD. venuje politizácii v štátnej správe.