Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Emília Sičáková-Beblavá

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.

Pracovné zaradenie: 
profesorka

Pracovňa: Mlynské luhy č. 4, 821 05 Bratislava. 1. poschodie, č.d. A114
Tel.: 
02 2066 9856
E-mail: emilia.beblavafses.uniba.skBibliografia prác (odkaz na EPC)

Vzdelanie a kvalifikácia:

  • Ing. – odbor Komerčné inžinierstvo, štátna záverečná skúška 27. 5. 1998, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity, Bratislava
  • PhD. – odbor Medzinárodné vzťahy, dizertačná obhajoba 29. 9. 2004, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
  • Doc. – odbor Teória politiky, habilitačná práca obhajená 21. 10. 2009, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
  • Prof. - odbor Politológia, vymenovanie prezidentom SR Andrejom Kiskom 4.12.2017
  • Postgraduálne štúdium na Yale University v USA: Yale World Fellows Program 2003
  • Postgraduálne štúdium na Harvard University v USA: Global Leadership and Public Policy for The 21st Century - 2014

Pedagogická činnosť:

  • na Katedre politológie UK: Ekonomické a sociálne reformy
  • na Ústave verejnej politiky: Politicko-administratívne vzťahy, Etické otázky,korupcia a transparentosť vo verejnej politike, Komparatívna verejná politika: viacúrovňová tvorba verejnej politiky a verejná správa, Verejné financie II, Behaviorálna verejná politika

Vedeckovýskumná činnosť:

2019 - 2022 APVV 18 - 0435: Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík, hlavná riešiteľka
2006 – 2009 APVV 99 – 019005: Nástroje zvyšovania transparentosti a posilnenia mechanizmov zodpovedania sa verejného sektora, hlavná riešiteľka
2010 - 2011 VEGA1/0198/1: Modely politicko-administratívnych vzťahov a ich formovanie na Slovensku, hlavná riešiteľka
Národný projekt UK: Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie UK, spoluriešiteľka
2013 – 2017 APVV-0880-12: Využitie poznania pri príprave dokumentov v tvorbe verejnej politiky, spoluriešiteľka
2013 - VEGA 1/0371/13 : Vplyv EÚ na profesionalizáciu štátnej služby, spoluriešiteľka
2013 – 2015: 7.rámcový projekt EK - ANTICORRP, spoluriešiteľka

Ostatné odborné aktivity v minulosti a súčasnosti:

1997 – 1999: výskumná pracovníčka Centra pre hospodársky rozvoj
1999 – 2009: prezidentka Transparency International Slovensko
1999: stáž na Svetovej banke, Washingtom, DC v rámci programu Freedom House
2000 : Georgetown Leadership Seminar, Georgetown university, Washington DC
od roku 2013: predsedníčka Správnej rady Transparency International Slovensko
2000: členka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI
2000 – 2004: členka Správnej rady Transparency International, Berlín
2008 – 2013: členka Správnej rady Regionálneho centra UNDP pre reformu verejnej správy, Atény
od roku 2004: členka Fóra mladých lídrov Svetového ekonomického fóra, Davos.
od roku 2018: členka Vedeckej rady Centra spoločenských a psychologických vied SAV

publikačná činnosť

Research Gate

Podcasty Verejne o politike