Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Róbert Martin Hudec

Mgr. Róbert Martin Hudec

Róbert Martin Hudec absolvoval magisterské štúdium na ústave Verejnej politiky (2019). Počas strednej školy začal so súťažným debatovaním a neskôr pôsobil ako dobrovoľník na viacerých pozíciách v rámci Slovenskej debatnej asociácie. Počas bakalárskeho štúdia ktoré absolvoval na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK sa začal venovať aj politickému občianskemu aktivizmu a stážoval v kancelárii prezidenta SR.
Na ústave verejnej politiky sa pod vedením Doc. Kataríny Staroňovej, PhD. venuje problematike politicko-administratívnych vzťahov na ústrednych orgánoch štátnej správy.