Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Róbert Martin Hudec

Mgr. Róbert Martin Hudec

Róbert Martin Hudec absolvoval magisterské štúdium na ústave Verejnej politiky (2019). Počas strednej školy začal so súťažným debatovaním a neskôr pôsobil ako dobrovoľník na viacerých pozíciách v rámci Slovenskej debatnej asociácie. Počas bakalárskeho štúdia, ktoré absolvoval na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK, sa začal venovať aj politickému aktivizmu a stážoval v kancelárii prezidenta SR. Neskôr pracoval na analytickom útvare Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Na ústave verejnej politiky sa pod vedením Doc. Kataríny Staroňovej, PhD. venuje problematike politicko-administratívnych vzťahov na ústrednych orgánoch štátnej správy. Bol súčasťou pracovného tímu "Regulačná kvalita a Covid-19" v rámci projektu APVV: PP-COVID-20-0026. "Zotavíme sa z pandémie Covid19? - sociálne, ekonomické a právne perspektívy pandemickej krízy"