Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Marián Giba

Doc. JUDr. Marián Giba, PhD.

Doc. JUDr. Giba, PhD. Získal doktorát na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Univerzite Sorbonne v Paríži. Je členom Francúzskej asociácie ústavného práva a zakladajúcim členom Slovenskej asociácie ústavného práva. V súčasnosti pôsobí ako vedúci Katedry ústavného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a na ÚVP učí predmet Verejné právo a verejná politika. Habilitáciu obhájil v roku 2018. Je autorom mnohých domácich aj zahraničných článkov aj učebníc. V publikačnej činnosti sa zameriava najmä na inštitucionálnu oblasť ústavného práva, referendum, ústavno-právne aspekty Európskej Únie a francúzske ústavné právo. Publikačná činnosť