Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Katarína Staroňová

Pracovné zaradenie: profesorka

Pracovňa: Mlynské luhy č. 4, 821 05 Bratislava. 1. poschodie, č.dv. A114

email: katarina.staronovafses.uniba.sk

Profesionálne zodpovednosti

Od 2011 - členka Disciplinárnej komisie FSEV UK
Od 2021 - členka Etickej komisie FSEV UK + Etickej Rady UK
Od 2017 - členka EAPAA Akreditačná komisia (European Association for Public Administration Accreditation)
2020 - 2023 členka Rady kvality FSEV UK
2016 - 2022 členka Vedeckej rady FSEV UK
2018 - 2022 členka Riadiaceho výboru pre Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na ÚOŠS

Výskumná špecializácia

-        Politicko-administratívne vzťahy na exekutívnej úrovni

-        Politizácia a jej typy, formy,

-        Nástroje profesionalizácie štátnej služby: služobné hodnotenie, výberové konania, atď.

-        Systémy poradných orgánov a poradcov

-        Úloha poznania v tvorbe verejnej politiky

2022 shortlisted for Enlight Impact Award (top 15 from European Consortium Universities)

2021 udelené ocenenie Best Comparative NISPAcee Paper od časopisu Journal of Comparative Policy Analysis (spolu s M. Rybář)

2021 EGPA shortlisted for Best Comparative Paper

Vzdelanie a kvalifikácia:

Doc. – odbor teória politiky, habilitačná práca obhajená 29.4.2009, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

PhD. – odbor teória politiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, katedra politológie, 2000-2005, oponenti: Prof. W. Dunn, PhD. (Pittsburgh University), Prof. I. Radičová, PhD. (FiFUK), Doc. M. Patakyová, PhD. (PFUK)

MSc. – odbor verejná správa, Wagner School of Public Service, New York University, USA, 1998-1999

M.A. s vyznamenaním – odbor medzinárodné vzťahy a európske štúdiá, Central European University, Maďarsko, 1997-1998

Pedagogická činnosť:

Metódy analýzy a výskumu – kvalitatívne, Nástroje verejnej politiky, Analýza verejnej politiky I, Riadenie ľudských zdrojov vo verejnom sektore, PhD. seminár

Vybraná publikačná činnosť  Research Gate

2024

2023

 • Staroňová, K. a Rybář, M. (2023). “Chapter 14. Ministerial advisers in central and eastern Europe: transition belts or something else?”, In: R. Shaw (Ed.) Handbook on Ministerial and Political Advisers. Edward Elgar Publishing.

 • Sedlačko, M. and Staronova, K. (2023). “Putting experts in their place: Achieving policy impact as an outsider‐academic in civil service reforms in Slovakia,”  International Journal of Social Welfare. Vol. 32, No. 1, pp. 86-100 Dostupné na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ijsw.12538
 • Gajduschek, G. a Staronova, K. (2023). Politicization beyond the Merit-system Façade. The Intricate Relationship between Formal and Informal Institutions of the Senior Civil Service Systems in Central and Eastern Europe, International Journal of Public Administration, 46 (9), 647-658.

 • Staronova, K., Lacková, N. a Sloboda, M. (2023). Post Crisis Emergency Legislation Consolidation: Regulatory Quality Principles for Good Times Only? European Journal of Risk Regulation. Online first.

2022

 • Verheijen, T., Staronova, K., Elghandour, I. and Lefebvre, A.L. (2022, July). Civil Servants and Globalization. Integrating MENA Countries in a Globalized Economy. Bristol: Bristol University Press.
 • Staroňová, K., Prachárová, V., Sloboda, M. a Poláková- Suchalová, A. (2022, marec). Hodnotenie výkonu zamestnancov verejného sektora. Krajina jednotkárov? Bratislava: Komenského univerzita.
 • Sloboda, M., Staroňová, K. a Poláková-Suchalová, A. (2022, február). “Enhancing law-making efficiency, public value or both: Case study of e-participation platform in Slovakia,” In: Lember, V. a Randma-Liiv, T. (Eds.) Engaging Citizens in Policy Making. Edward Elgar Publishings. Pp. 71-90.
 • Staroňová, K., Figulová, A., Šťastná, N., Sloboda, M.,  Poláková- Suchalová, A. a Hudec, R. (2022, február). Kvalita regulačného procesu počas Pandémie Covid-19. Aplikovaná štúdia. Bratislava: Univerzita Komenského.

2021

 • Gajduschek, G. a Staronova, K. (2021, online first). “Politicization beyond the Merit-system Façade. The Intricate Relationship between Formal and Informal Institutions of the Senior Civil Service Systems in Central and Eastern Europe,” International Journal of Public Administration, 1-12. Dostupné tu: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01900692.2021.2009858
 • Hajnal, G. a Staroňová, K. (2021). “Changing patterns of individual performance appraisal systems for civil service in European Union countries: toward a developmental or an incentivizing model,” International Journal of Public Sector Management. Vol. 34, No. 7, pp. 748-764.
 • Staroňová, K. a Rybář, M. (2021). “Personal or party roots of civil service patronage? Ministerial change effects on the appointments of top civil servants,” Administration & Society. Vol. 53, No. 5, pp. 651-679.

   

  2020

 • Krajňák, S., Staroňová, K., Pickering, H. (2020). “Ministerial Advisers in Slovakia: Profiles and Career Paths 2010-2020,” The NISPAcee journal of public administration and policy. Vol. 13, No. 2, pp. 115-140.
 • Bach, T., Meyer-Sahling, J.H., Staroňová, K. (2020). “Top officials in turbulent times: Converging research agendas in Europe east and west,” The NISPAcee journal of public administration and policy Vo.. 13, No. 2, pp. 25-34.

Iné

Staroňová, K. (2017). Performance appraisal in the EU member states and the European commission. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky.

Staroňová, K. (2016). “Regulatory impact assessment in Slovakia: performance and procedural reform,“ Impact assessment and project appraisal, Vol. 34, No. 3, pp. 214-227.

Staroňová, K. and Gajduschek, G. (2016). “Public administration education in CEE countries: Institutionalization of a discipline,” Policy and society. Vol. 35, No. 4, pp. 351-370.

Sedlačko, M. and Staroňová, K. (2016). “An overview of discourses on knowledge in policy: Thinking knowledge, policy and conflict together,” Central European Journal of Public Policy, Vol. 9, No. 2, pp. 10-53.

Staroňová, K., Staňová, Ľ. A Beblavá, E. (2014). Systémy štátnej služby : koncepty a trendy.  Bratislava: Univerzita Komenského.

Staroňová, K., Gajduschek, G. (2013). „Civil service reform in Slovakia and Hungary : the road to professionalisation?,”  In: Civil Servants and Politics : A Delicate Balance.  Basingstoke : Palgrave Macmillan,. Pp. 123-151.

Staroňová, K. Láštic, Erik. (2012). „Into the labyrinth : the rewards for high public office in Slovakia“ In: Rewards for high public office in Europe and North America.  London : Routledge, Pp. 248-268.

Zubek, R. and Staroňová, K. (2012). „Organizing for EU implementation: the Europeanization of government ministries in Estonia, Poland, and Slovenia,“ Public Administration.  Vol. 90, No. 4, pp. 937-956.

Staroňová, K. (2010). „Regulatory impact assessment: formal institutionalization and practice,“ Journal of Public Policy. Vol. 30, 01, pp. 117-136.

Research Gate

Učebnice a kapitoly v učebniciach

Staroňová[K1] , K. (2011). Vedecké písanie: ako písať akademické a vedecké texty. Martin: Vydavateľstvo Osveta.

Staroňová, K. A Sedlačkko, M. (Eds.) (2017). Ťažké rozhodnutia: 5 prípadových štúdií verejnej politiky zo Slovenska, 2. diel. Bratislava: Univerzita Komenského.

Staroňová, K. (2010). Ťažké rozhodnutia : päť prípadových štúdií verejnej politiky zo Slovenska. Bratislava : Adin.

Výskumné granty:

2020 – 2021: P-COVID-20-0026 Zotavíme sa z pandémie Covid19? Aplikovaný výskum - sociálne, ekonomické a právne perspektívy pandemickej krízy. Hlavná riešiteľka čiastkovej výskumnej úlohy: Kvalita regulačného procesu.

2019 – 2021: VEGA 1/0628/19 Profesionalizácia štátnej služby – služobné hodnotenie. Hlavná riešiteľka. 

2013 – 2017:  APVV-0880-12 Využitie poznania pri príprave dokumentov v tvorbe verejnej politiky. Hlavná riešiteľka.

2013 – 2014:  VEGA  1/0371/13 Vplyv EÚ na profesionalizáciu štátnej služby. Hlavná riešiteľka

2010  - 2011: VEGA1/0198/1 Modely politicko-administratívnych vzťahov a ich formovanie na Slovensku. Spoluriešiteľka

2008 – 2010: LGI Transparency in Access to Social Housing. Hlavná riešiteľka

2007 – 2010: London School of Economics,  „Executive Governance - Law Making in CEE countries

Recenzie odborných článkov pre vedecké časopisy:

Administration and Society, Central European Journal of Public Policy, Critical Policy Studies, Human Affairs, Environmental Policy and Governance, European Policy Analysis, European Journal of Government and Economics, Impact Assessment and Project Appraisal, International Journal of Auditing, Journal of Environment, NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, Public Policy and Administration, Public Administration, Research and Politics, Sociológia, Sociologie, Studies in Higher Education, Teaching Public Administration

Popularizačné aktivity

Sloboda, M. - Staroňová, K. 25.5.2022 Blog na Denník N "Hegerova vláda vytvára nebezpečný precedens pre Pellegriního a Fica" Dostupné na https://dennikn.sk/2865189/hegerova-vlada-vytvara-nebezpecny-precedens-pre-pellegriniho-a-fica/?ref=list

Staroňová, K. – Prachárová, V. 21.1. 2021 Blog na Denník N „Chystané zmeny na okresných úradoch by boli skokom späť“ Dostupné na: https://dennikn.sk/2237084/chystane-zmeny-na-okresnych-uradoch-by-boli-skokom-spat/?ref=list

Staroňová, K. – Rybář, M. 2.6.2021 Blog na Denník N „Matovičova koalícia sa chce vrátiť k zavrhnutej praxi predchádzajúcich vlád“ Dostupné na: https://dennikn.sk/2414483/matovicova-koalicia-sa-chce-vratit-k-zavrhnutej-praxi-predchadzajucich-vlad/

Staroňová, K. 18.12.2023 Hospodárske noviny “Obchádzaním legislatívnych procesov vláda dáva signal, že má moc a môže všetko” https://hnonline.sk/slovensko/96121230-obchadzanim-legislativnych-procesov-vlada-dava-signal-ze-ma-moc-a-moze-vsetko-hovori-odbornicka

Staroňová, K. 26.10.2023 Rádio Slovensko “K veci: Výmena vládnej garnitúry” https://slovensko.rtvs.sk/rubriky/k-veci/342526/k-veci-vymena-vladnej-garnitury

Podcasty Verejne o politike