Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Patrik Pavlovský

Bývalý študent Európskych štúdii na FSEVKe a absolvent 2ročného Political Science mastra na Central Eurpean University v Budapešti so špecializáciou na sociálne a politické teórie. Na UVP sa vo svojom výskume venujem najmä aplikácií poznatkov z behaviorálnej ekonómie do regulačnej politiky štátu, najmä čo sa týka štátneho využítia nudgingu v prospech zdravia.
Okrem tejto témy sa aktívne záujímam najmä o sociálnu politiku, konkrétne o legislatívu (a jej možnú reformáciu) regulujúcu spoločensko-politické témy ako sekularizmus, sviatková politika, rodina a manželstvo, ako aj fenomén štátneho paternalizmus a s tým súvísiaceho obmedzenia autonómie jednotlivca.