Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Patrik Pavlovský

Patrik Pavlovský, MA.

Patrik Pavlovský je absolvent Central European University a súčasný doktorand na Ústave verejnej politiky FSEV UK, kde sa venuje aplikovanému výskumu poznatkov, stratégií a metód behaviorálnych vied za účelom zvyšovania účinnosti nástrojov verejnej politiky. V spolupráci s verejnou správou sa snaží experimentovať s cieľom štandardizovať využívanie experimentovania pri vyhodnocovaní účinnosti opatrení verejnej správy, ktoré sám pomáha kreovať. Je spoluiniciátorom o.z. Slovak Behavioral Economics Network, v rámci ktorého organizuje odborno-populárne diskusie a prednášky o využiteľnosti behaviorálnej vied v bežnom živote. Pôsobí aj ako behaviorálny konzultant v rámci oddelenia behaviorálnych inovácií Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. (researchgate.net) LinkedIn