Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Partneri

  • Úrad pre štátnu službu (Úrad vlády Slovenskej republiky)
  • Občianske združenie Civita Center
  • Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky
  • Národná banka Slovenska
  • Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
  • Pontis
  • Seesame
  • Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti