Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Absolventi ÚVP

Ústav verejnej politiky vedie magisterský a doktorandský študijný program. Počas desaťročného fungovania ÚVP úspešne ukončilo tieto programy viac než 300 študentov.  

Na tomto mieste Vám priblížime aspoň niektorých absolventov. Rozhovory s nimi ukazujú, ako vnímajú programy ÚVP a v čom ich obohatili, respektíve posunuli v osobnom rozvoji.

Oskar Dvořák

riaditeľ sekcie stratégie Ministerstva zdravotníctva

“Ústav verejnej politiky vnímam ako ostrov pozitívnej nádeje a príležitosť, kvôli ktorej nemusia šikovní študenti odchádzať za hranice.”

Michal Tóth

Analytik, Inštitút kultúrnej politiky Ministerstva kultúry SR

"Ústav verejnej politiky pomáha študentom komplexnejšie pochopiť, ako funguje štát a naša spoločnosť. Umožňuje im analyticky myslieť a diskutovať na aktuálne spoločenské témy. Pomáha im čerpať informácie v odborných textoch na rôzne témy a následne svoje postrehy spísať zrozumiteľne a štruktúrovane. No a v neposlednom rade ponúka úžasné skúsenosti s inšpiratívnymi ľuďmi, či už z radov študentov alebo vyučujúcich."

Rozhovor

Martina Goffová

riaditeľka komunikácie v Kancelárii prezidenta

“Na Ústave verejnej politiky pôsobilo počas môjho štúdia množstvo odborníkov nielen z akademického, ale aj mimovládneho a politického života, vďaka ktorým bolo štúdium nielen zaujímavé, ale aj obohatené o ich praktické skúsenosti, na ktorých som vedela neskôr v praxi stavať. Táto škola produkuje absolventov so širokým uplatnením, nielen v rámci štátnej správy, ale vďaka získaným skúsenostiam a množstvu projektov a následných prezentáciach, sa absolventi ľahko presadia aj súkromnom sektore.”

Monika Bandúrová

Analytička a poslankyňa v zastupiteľstve mesta Považská Bystrica

“Výhoda verejnej politiky na FSEV bola, že sa venuje politike aplikovane a cez konkrétne oblasti – napr. sociálnu politiku, zdravotnú politiku, politiku trhu práce a podobne. Tento štýl sa mi páčil, pretože nebol odtrhnutý od reality a praxe.”

Martin Kollárik

„Najväčšou devízou štúdia na ÚVP je prepojenie s praxou a okamžitá využiteľnosť poznatkov priamo v prostredí verejnej správy a verejnej politiky. Ak vás to ťahá do verejnej správy, prípadne aj do politiky, štúdiom na ÚVP určite nestúpite vedľa.“

Roman Mužík

Manažér odboru strategického plánovania, zdravotná poisťovňa Dôvera

„Štúdium na Ústave verejnej politiky vnímam ako základný pilier pre každého, kto sa chce podieľať na tvorbe verejných politík alebo ich hodnotiť. Počas štúdia na ÚPV človek nadobudne veľmi cenné vedomosti a zručnosti, ktoré napríklad ja využívam takmer v každodennej praxi.“

Štátna správa

Oskar Dvořák – generálny riaditeľ, sekcia zdravia Ministerstva zdravotníctva SR
Ľubomír Nebeský – generálny riaditeľ, Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR
Jana Viechová – Analytička, analytický útvar Ministerstva Obrany SR
Martina Goffová - riaditeľka, Odbor komunikácie kancelárie prezidenta SR
Jakub Čevela – Analytik, Ministerstvo spravodlivosti SR
Cindy Majtánová – špecialista štatistík, Štatistický úrad SR

Samospráva

Tomáš Malec – riaditeľ, oddelenie činnosti mestskej rady a mestského zastupiteľstva na Magistráte hlavného mesta SR Bratislava
Martin Kollárik - projektový manažér, kancelária riaditeľa Magistrátu mesta Bratislava
Miroslav Čepan – starosta, obec Vyšna Jedľova
Richard Červienka - starosta, obec Bernolákovo
Miroslava Melicherčiková - poslankyňa, obec Osľany

Tretí sektor

Renáta Ocilková – Koordinátorka pre pastoráciu rómov, Konferencia Biskupov Slovenska
Iveta Ferčíkova – výskumníčka venujúca sa open data, OZ&Alvaria

Ostatné

Ivana Skokanová – hovorkyňa, Tipos, a.s.
Maroš Kušnier – redaktor, zahraničná redakcia RTVS
Roman Mužík – vedúci, oddelenia strategického plánovanie zdravotnej poisťovne Dôvera, a.s.
Andrea Chmelinová – senior analytička trhových rizík, Philips Medical Nederl