Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Absolventi ÚVP

Ústav verejnej politiky vedie magisterský a doktorandský študijný program. Počas desaťročného fungovania ÚVP úspešne ukončilo tieto programy viac než 300 študentov.  

Na tomto mieste Vám priblížime aspoň niektorých absolventov. Rozhovory s nimi ukazujú, ako vnímajú programy ÚVP a v čom ich obohatili, respektíve posunuli v osobnom rozvoji.

Absolventi magisterského programu

Monika Bandúrová

Analytička a poslankyňa v zastupiteľstve mesta Považská Bystrica

Rozhovor

Patrícia Bdžochová

Miroslav Čepan

Starosta v obci Vyšná Jedľová

Rozhovor

Oskar Dvořák

Analytik v kancelárii poslanca NR SR

Rozhovor

Marián Kišďurka

Pracuje pre spoločnosť IBM

Rozhovor

Lenka Koprivová

Asistentka splnomocnenca vlády SR

Rozhovor

Peter Kováč

Pracuje na Ministerstve hospodárstva, Odbor analýz a plánovania

Rozhovor

Zuzana Luptáková

Koordinátorka Štátneho fondu pre integráciu občanov tretích krajín

Rozhovor

Lucia Pientková

Junior konzultantka marketingového prieskumu

Rozhovor

Robert Žitňanský

Ekonóm a novinár

Rozhovor

Absolventi doktorandského programu

Tomáš Jacko

Vysokoškolský učiteľ

Rozhovor

Jana Kubíková

prijatá na program Teach for Slovakia

Rozhovor

Tomáš Malec

Poslanec mestského zastupiteľstva a asistent sponomocnenca mesta Bratislava pre mestské časti.

Rozhovor

Darina Ondrušová

Výskumníčka

Rozhovor

Ivan Rončák

Poslanec mestského zastupiteľstva mesta Ružomberok

Rozhovor

Matúš Sloboda

Odborný asistent na ÚVP

Rozhovor

Katarína Števove

Analytička na úrade vlády SR.

Rozhovor