Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovníci

Riaditeľ Ústavu sociálnej antropológie

doc. Mgr. Juraj Buzalka,M.A., PhD.

miestnosť: C 211
tel.: 02/206 69 847
e-mail: juraj.buzalkafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 13:00 - 15:00 hod., prostredníctvom MS Teams

Sekretariát ústavu

Monika Mészárosová
tajomníčka ústavu

miestnosť: C 204
tel.: 02/206 69 854
e-mail: monika.meszarosovafses.uniba.sk

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

miestnosť: C 205
tel.: 02/206 69 845
e-mail: martin.kanovskyfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 13:00 - 15:00 hod.

Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD.

miestnosť: C 205
tel.: 02/206 69 872
e-mail:danijela.jerotijevicfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 12:00 - 14:00 hod., prostredníctvom MS Teams
                                      

Mgr. Andrej Mentel, PhD.

miestnosť: C 205
tel.: 02/206 69 849
e-mail: andrej.mentelfses.uniba.sk
konzultačné hodiny k agende študijného poradcu pre Bc. štúdium:
pondelok 15:00 - 16:45 hod., online cez MS Teams, nevyhnutné ohlásiť sa 24 hod. vopred e-mailom
konzultačné hodiny ku kurzom a záverečným správam:
utorok 15:00 - 16:45 hod., online cez MS Teams, nevyhnutné ohlásiť sa 24 hod. vopred e-mailom
streda 15:00 - 16:45 hod.,online cez MS Teams, nevyhnutné ohlásiť sa 24 hod. vopred e-mailom


Mgr. MA. Jaroslava Panáková, PhD.

miestnosť: C 203
tel.: 02/206 69 847
e-mail: jaroslava.panakovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 12:45 - 14:15 hod. po dohode mailom, online

doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc.

miestnosť: C 202
tel.: 02/206 69 851
e-mail: juraj.podobafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 9:00 - 11:00 hod., prostredníctvom MS Teams

Katarína Očková MSc. PhD.
email: katarina.ockovafses.uniba.sk

Oren Segal
e-mail: oren.segalfses.uniba.sk

PhDr. Jaroslav Skupnik, PhD.

miestnosť: C202
tel.: 02/206 69 850
e-mail: jaroslav.skupnikseznam.cz
konzultačné hodiny: po dohode mailom, cez MS TEAMS

Interní doktorandi

Mgr. Matej Butko
e-mail: matej.butkofses.uniba.sk

Mgr. Dušan Fischer
e-mail: dusan.fischerfses.uniba.sk


Mgr. Mário Kadlec

e-mail: mario.kadlecfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 16:00 - 17:00 hod.

Mgr. Sandra Ort-Mertlová

e-mail: sandra.ort-mertlovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 10:00 - 11:00 hod.


Mgr. Veronika Ťapajová

e-mail: veronika.tapajovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 14:00 - 15:00 hod.

Mgr. Asia Zaitceva
e-mail: asia.zaitcevafses.uniba.sk