Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovníci

Poverený vedením Ústavu sociálnej antropológie

doc. Mgr. Juraj Buzalka,M.A., PhD.

miestnosť: C 203
tel.: 02/206 69 847
e-mail: juraj.buzalkafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 9:45 - 11:15 hod.

Sekretariát ústavu

Monika Mészárosová
tajomníčka ústavu

miestnosť: C 205
tel.: 02/206 69 854
e-mail: monika.meszarosovafses.uniba.sk

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

miestnosť: C 211
tel.: 02/206 69 845
e-mail: martin.kanovsky@fses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 16:00 - 18:00 hod.

Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD.

miestnosť: C 205
tel.: 02/206 69 872
e-mail:danijela.jerotijevicfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok: 11:30 - 12:30 hod.
                                       piatok: 13:15 - 14:15 hod.

Mgr. Andrej Mentel, PhD.

miestnosť: C 204
tel.: 02/206 69 849
e-mail: andrej.mentelfses.uniba.sk
            andrej.mentelgmail.com
konzultačné hodiny: pondelok: 15:00 - 17:00 hod.
                                       utorok: 14:30 - 17:00 hod.
Na konzultačné hodiny sa treba prihlásiť min. 24 hod. vopred na mail: andrej.mentelgmail.com


Mgr. MA. Jaroslava Panáková, PhD.

miestnosť: C 203
tel.: 02/206 69 847
e-mail: jaroslava.panakovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: podľa dohody

doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc.
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

miestnosť: C 204
tel.: 02/206 69 851
e-mail: juraj.podobafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 13:00 - 15:00 hod.

Mgr. Markéta Slavková, PhD.

miestnosť: C 203
tel.: 02/206 69 847
e-mail: marketa.slavkovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 14:00-15:30 (inak po dohode e-mailom)

PhDr. Jaroslav Skupnik, PhD.

miestnosť: C202
tel.: 02/206 69 850
e-mail: jaroslav.skupnikseznam.cz
konzultačné hodiny: streda 14:00 - 16:00 hod.