Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovníci

Riaditeľka Ústavu sociálnej antropológie

Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD.

miestnosť: C 211
tel.: 02/206 69 872
e-mail: danijela.jerotijevicfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 09:15 - 11:15 hod.

Sekretariát ústavu

Monika Mészárosová
tajomníčka ústavu

miestnosť: C 204
tel.: 02/206 69 854
e-mail: monika.meszarosovafses.uniba.sk

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

doc. Mgr. Juraj Buzalka,M.A., PhD.

miestnosť: C 203
tel.: 02/206 69 847
e-mail: juraj.buzalkafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 15:00 - 16:00 hod.

prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

miestnosť: C 205
tel.: 02/206 69 845
e-mail: martin.kanovskyfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: po dohode mailom, prostredníctvom MS Teams

Mgr. Andrej Mentel, PhD.

miestnosť: C 205
tel.: 02/206 69 849
e-mail: andrej.mentelfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 10:30 - 12:30 hod., nevyhnutné ohlásiť sa min. 24 hod. vopred e-mailom

doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc.

miestnosť: C 202
tel.: 02/206 69 851
e-mail: juraj.podobafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 12:30 - 14:30 hod.

Mgr. Matej Butko, PhD.
e-mail: matej.butkofses.uniba.sk
miestnosť: C203
konzultačné hodiny: po dohode mailom, prostredníctvom MS Teams

Mgr. Dáša Bombjaková, PhD.
e-mail: d.bombjakovayahoo.com
konzultačné hodiny: podohode mailom, MS Teams

doc. Yazid Ben Hounet, Ph.D.
e-mail: yazid.ben-hounetehess.fr
konzultačné hodiny: po dohode mailom, prostredníctvom MS Teams

Katarína Očková, MSc., PhD., AFHEA
email: katarina.ockovafses.uniba.sk
miestnosť: C205
konzultačné hodiny: po dohode mailom, prostredníctvom MS Teams

Mgr. et Mgr. Radek Vorlíček, PhD.
e-mail: radek.vorlicekfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: po dohode mailom, prostredníctvom MS Teams

Pedagogicko-výskumní pracovníci

Mgr. István Kollai, Dr.
e-mail: istvan.kollaifses.uniba.sk

Dr. Tatiana Safonova Vlagyimirovna, PhD.
e-mail: tatiana.safonovafses.uniba.sk

Interní doktorandi

Mgr. Filip Boberič
e-mail: filip.boberic@fses.uniba.sk

Mgr. Nina Čviriková
e-mail: nina.cvirikova@fses.uniba.sk

Mgr. Adéla Petřeková
e-mail: adela.petrekova@fses.uniba.sk

Mgr. Kristína Šlonerová
e-mail: kristina.slonerova@fses.uniba.sk