Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovníci

Poverený vedením Ústavu sociálnej antropológie

doc. Mgr. Juraj Buzalka,M.A., PhD.

miestnosť: C 203
tel.: 02/206 69 847
e-mail: juraj.buzalkafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 13:30 - 15:30 hod.

Sekretariát ústavu

Monika Mészárosová
tajomníčka ústavu

miestnosť: C 205
tel.: 02/206 69 854
e-mail: monika.meszarosovafses.uniba.sk

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

miestnosť: C 211
tel.: 02/206 69 845
e-mail: martin.kanovsky@fses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 12:15 - 14:15 hod.

Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD.

miestnosť: C 205
tel.: 02/206 69 872
e-mail:danijela.jerotijevicfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok: 09:00 - 11:00 hod.
                                      

Mgr. Andrej Mentel, PhD.

miestnosť: C 204
tel.: 02/206 69 849
e-mail: andrej.mentelfses.uniba.sk
            andrej.mentelgmail.com
konzultačné hodiny: štvrtok 15:15 - 17:45 hod.
                                       Na konzultačné hodiny sa treba prihlásiť min. 24 hod. vopred na mail: andrej.mentelgmail.com

Mgr. Lucia Najšlová, PhD.

miestnosť:
tel.:
e-mail: lucia.najslovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: podľa dohody


Mgr. MA. Jaroslava Panáková, PhD.

miestnosť: C 203
tel.: 02/206 69 847
e-mail: jaroslava.panakovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: podľa dohody

doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc.
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

miestnosť: C 204
tel.: 02/206 69 851
e-mail: juraj.podobafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 13:30 - 15:30 hod.

Dr. Oren Segal

e-mail: oren.segalfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: podľa dohody

PhDr. Jaroslav Skupnik, PhD.

miestnosť: C202
tel.: 02/206 69 850
e-mail: jaroslav.skupnikseznam.cz
konzultačné hodiny: utorok 13:00 - 15:00 hod.

Interní doktorandi

Matej Butko

e-mail: matej.butkofses.uniba.sk
konzultačné hodiny

Martin Galla

e-mail: martin.gallafses.uniba.sk
konzultačné hodiny


Soňa Králová

e-mail: sona.kralovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny

Peter Maňo

e-mail: peter.manofses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 09 - 11:00 hod.