Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovníci

Riaditeľ Ústavu sociálnej antropológie

doc. Mgr. Juraj Buzalka,M.A., PhD.

miestnosť: C 211
tel.: 02/206 69 847
e-mail: juraj.buzalkafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 13:00 - 15:00 hod., na ústave

Sekretariát ústavu

Monika Mészárosová
tajomníčka ústavu

miestnosť: C 204
tel.: 02/206 69 854
e-mail: monika.meszarosovafses.uniba.sk

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

miestnosť: C 205
tel.: 02/206 69 845
e-mail: martin.kanovskyfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: dohodou mailom, prostredníctvom MS Teams

Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD.

miestnosť: C 205
tel.: 02/206 69 872
e-mail:danijela.jerotijevicfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: dohodou mailom, prostredníctvom MS Teams
                                      

Mgr. Andrej Mentel, PhD.

miestnosť: C 205
tel.: 02/206 69 849
e-mail: andrej.mentelfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 13:30 - 16:00 hod., online cez MS Teams, nevyhnutné ohlásiť sa 24 hod. vopred e-mailom


Mgr. MA. Jaroslava Panáková, PhD.

miestnosť: C 203
tel.: 02/206 69 847
e-mail: jaroslava.panakovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: dohodou mailom, MS Teams

doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc.

miestnosť: C 202
tel.: 02/206 69 851
e-mail: juraj.podobafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 11:15 - 13:15 hod., na ústave

PhDr. Jaroslav Skupnik, PhD.

miestnosť: C202
tel.: 02/206 69 850
e-mail: jaroslav.skupnikseznam.cz
konzultačné hodiny: dohodou mailom, prostredníctvom MS TEAMS

Externí pracovníci

Dáša Bombjaková
e-mail: d.bombjakovayahoo.com
konzultačné hodiny: streda 16:00 - 17:00 hod., prostredníctvom MS Teams

Dr. Sandra Guinand
e-mail:guinandsyahoo.fr guinandsyahoo.fr

Yazid Ben Hounet Ph.D.
e-mail: yazid.ben-hounetehess.fr

Katarína Očková MSc. PhD.
email: katarina.ockovafses.uniba.sk

Oren Segal
e-mail: oren.segalfses.uniba.sk

Interní doktorandi

Mgr. Matej Butko
e-mail: matej.butkofses.uniba.sk

Mgr. Dušan Fischer
e-mail: dusan.fischerfses.uniba.sk

Bc. Ines Herćan
e-mail: ines.hercanfses.uniba.sk

Mgr. Veronika Ťapajová
e-mail: veronika.tapajovafses.uniba.sk

Mgr. Asia Zaitceva
e-mail: asia.zaitcevafses.uniba.sk