Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovníci

Riaditeľka Ústavu sociálnej antropológie

Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD.

miestnosť: C 211
tel.: 02/206 69 872
e-mail: danijela.jerotijevicfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 13:15 - 14:15 hod.

Sekretariát ústavu

Monika Mészárosová
tajomníčka ústavu

miestnosť: C 204
tel.: 02/206 69 854
e-mail: monika.meszarosovafses.uniba.sk

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

doc. Mgr. Juraj Buzalka,M.A., PhD.

miestnosť: C 203
tel.: 02/206 69 847
e-mail: juraj.buzalkafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 13:00 - 14:00 hod.

prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

miestnosť: C 205
tel.: 02/206 69 845
e-mail: martin.kanovskyfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: po dohode mailom, prostredníctvom MS Teams

Mgr. Andrej Mentel, PhD.

miestnosť: C 205
tel.: 02/206 69 849
e-mail: andrej.mentelfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 15:15 - 17:45 hod., nevyhnutné ohlásiť sa min. 24 hod. vopred e-mailom

doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc.

miestnosť: C 202
tel.: 02/206 69 851
e-mail: juraj.podobafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 14:00 - 16:00 hod.

Mgr. Matej Butko, PhD.
e-mail: matej.butkofses.uniba.sk
miestnosť: C203
konzultačné hodiny: po dohode mailom, prostredníctvom MS Teams

Mgr. Dáša Bombjaková, PhD.
e-mail: d.bombjakovayahoo.com
konzultačné hodiny: po dohode mailom, prostredníctvom MS Teams

doc. Yazid Ben Hounet, Ph.D.
e-mail: yazid.ben-hounetehess.fr
konzultačné hodiny: po dohode mailom, prostredníctvom MS Teams

Mgr. István Kollai, Dr.
e-mail: istvan.kollaifses.uniba.sk

Katarína Očková, MSc., PhD., AFHEA
email: katarina.ockovafses.uniba.sk
miestnosť: C205
konzultačné hodiny: po dohode mailom, prostredníctvom MS Teams

Mgr. et Mgr. Radek Vorlíček, PhD.
e-mail: radek.vorlicekfses.uniba.sk

Externí pracovníci

Interní doktorandi

Bc. Ines Herćan
e-mail: ines.hercanfses.uniba.sk

Mgr. Sandra Ort-Mertlová
e-mail: sandra.ort-mertlovafses.uniba.sk