Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

O ústave

Vitajte na stránke Ústavu sociálnej antropológie (USA),

ktorý je jediným pracoviskom svojho druhu v Slovenskej republike. Ústav vznikol spolu s Fakultou sociálno-ekonomických vied UK v Bratislave na základe rozhodnutia rektora UK zo dňa 5. 6. 2002.

Ústav začal svoju činnosť v ak. r. 2002/2003. V tomto i nasledujúcich ak. r. 2003/2004 a 2004/2005 ústav (v tom čase ešte pod názvom Ústav kultúrnych štúdií, UKŠ)  zabezpečoval najmä výučbu celofakultných a celouniverzitných kurzov ako Kognitívna veda, Filozofia mysle, Filozofia a metodológia sociálnych vied, Globálne problémy a globalizácia ai.

Súčasťou ústavu sa stal aj bývalý Inštitút judaistiky UK (IJ), ktorý takisto zabezpečoval a zabezpečuje celofakultné a celouniverzitné kurzy ako Úvod do judaizmu, Hebrejská biblia, Ivrit ai. IJ je takisto jediným špecifickým a špecializovaným pracoviskom svojho druhu v rámci celej SR.

Ústav začal v ak. r. 2005/2006 realizovať ako prvý a zatiaľ jediný v rámci SR nový študijný odbor 3.1.15 Sociálna antropológia (Bc. stupeň). Otvorenie tohto študijného odboru má zásadný celoslovenský význam. Dňa 6.6. 2007 získal vtedy ešte Ústav kultúrnych štúdií akreditáciu aj na tretí stupeň (PhD.) štúdia a 28.7. 2008 aj pre druhý stupeň (Mgr.) v tomto odbore.

V ak. r. 2006/2007 sa ústav podieľal na realizácii druhého stupňa (Mgr.) medziodborového štúdia Kognitívna veda v spolupráci s FMFI UK.

Pedagogický a vedecko-výskumný profil pracoviska je interdisciplinárny. Pracovníci ústavu riešia viacero domácich i medzinárodných projektov a sú členmi významných domácich i zahraničných vedeckých a odborných komisií a orgánov.