Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Adresa:

Ústav sociálnej antropológie
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Kontakty:

Riaditeľ ústavu:
doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.
miestnosť: C 211
email: kanovsky@fses.uniba.sk
tel: 02/20 669 kl. 845

Sekretariát ústavu, tajomníčka ústavu:
Monika Mészárosová

miestnosť: C 205
email: monika.meszarosova(at)fses.uniba.sk
tel: 02 / 20 669 kl. 854

Študijný poradca pre Bc. štúdium:
Mgr. Andrej Mentel, PhD.

miestnosť: C 204
email: andrej.mentel@fses.uniba.sk,
tel: 02 / 20 669 kl. 849

Študijný poradca pre Mgr. a PhD. štúdium:
doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.
miestnosť: C 211
email: kanovsky@fses.uniba.sk
tel: 02/20 669 kl. 845